สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พุทธศาสดา

พุทธศาสดา

ภาพยนต์พระพุทธประวัติของ พระพุทธเจ้า
พุทธศาสดา ของชาวพุทธ ที่ถูกรวบรวม
เรียบเรียงให้ดูได้ชัดมากขึ้น ในระบบ HD
และสะดวกขึ้น เพื่อที่ชาวพุทธผู้มีบุญมาก
ทั้งหลาย  จะได้ศึกษาและเรียนรู้ประวัติของ
พระพุทธเจ้า  เพื่อนำเอาเป็นแบบอย่างใน
การปฏิบัติธรรม ตามที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสสอนไว้ เพื่อการพันทุกข์เข้าสู่นิพพานในที่ ( ๘ ตอนจบ)

ขอขอบคุณที่มา:  http://www.dhammataan.com

Tags : พุทธศาสดา

view