สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พระฉัพพรรณรังสี

พระฉัพพรรณรังสี
พระฉัพพรรณรังสี ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

พระฉัพพรรณรัง ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


 

 

http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=5835:2012-05-21-17-44-38&catid=145:buddhajayanti&Itemid=398

Tags : พระฉัพพรรณรังสี ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

view