สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

งาน "วิสาขปุรณมีศรีปราจีน ธรรมยาตราฉลองพุทธชยันตี 2601 ปี ”

งาน "วิสาขปุรณมีศรีปราจีน ธรรมยาตราฉลองพุทธชยันตี 2601 ปี ”

จังหวัดปราจีนบุรีกำหนดจัดงาน " ทำบุญเมือง ” ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00น. ณ ศาลพระหลักเมืองปราจีนบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล

และ

งาน "วิสาขปุรณมีศรีปราจีน ธรรมยาตราฉลองพุทธชยันตี 2601 ปี ” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30น. ณ พุทธอุทยานเขาอีโต้ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 

โดยจัดการเดินธรรมยาตราของคณะสงฆ์ และประชาชนแต่งกายชุดขาว เริ่มจากอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้ ระยะทาง 5 กิโลเมตร พร้อมทั้งร่วมเวียนเทียน รอบพระพุทธรูปปางประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และปางนาคปรก

ในการนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอความอนุเคราะห์ เครือข่ายสื่อมวลชน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สปอตวิทยุ และป้ายประชาสัมพันธ์ ของงานตาม Link ข้างล่างนี้ด้วย

คลิกเมาท์ขวาที่ Link และเลือก Save target as

ท่านสามารถรับฟัง การถ่ายทอดเสียงสดบรรยากาศงาน หรือ ร่วมเชื่อมโยงสัญญาณเพื่อออกอากาศ ในวันเวลาดังกล่าว ได้ที่

        - สถานีวิทยุกระจายเสียงจากโครงการรักษ์ไทย ต้านภัยยาเสพติด ทางคลื่นความถี่ FM96.75MHz
        - เว็บไซด์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี http://pr.prd.go.th/prachinburi/
        - เว็บไซด์ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงจากโครงการรักษ์ไทย ต้านภัยยาเสพติด http://www.raksthai.net/prachin/

(ที่มา: http://pr.prd.go.th/prachinburi/main.php?filename=spot)

___________________________________

เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ท่านพระครูภาวนาธรรมธารีได้ร่วมสำรวจพื้นที่

จัดงานวิสาขปุรณมีศรีปราจีนฯ กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

สรุป


๑.นิมนต์พระภิกษุ ๕๐๐ รูป

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ๑๐,๐๐๐ คน

๒. เดินสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย ๕ ก.ม.

๓. แล้วเวียนเทียนบริเวณสถานที่จัดสร้างพระพุทธรูปประจำเมืองปราจีนบุรี
พุทธอุทยานโลก เขาอีโต้ อำเภอเมืองปราจีนบุรี

๔. พระภิกษุฉันเพลบริเวณนั้น

ส่วนโยมทั้งหลายต้องเดินลงมาอีก ๓ ก.ม. รับประทานอาหารบริเวณโรงทานชัั่วคราว


งานนี้บุญหลายต้องใช้ศรัทธา วิริยะสูงพอสมควรน๊ะท่านทั้งหลายขอเชิญชวนถวายภัตตาหาร น้ำปานะและตั้งโรงทาน 

"งานวิสาขปุรณมีศรีปราจีน ธรรมยาตราเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๑ ปี"
ณ พุทธอุทยานโลก เขาอีโต้ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.


โดยมีพระสงฆ์ ๕๐๐ รูป สาธุชน ๑๐,๐๐๐ คน
ร่วมเดินธรรมยาตราปฏิบัติธรรมในครั้งนี้

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมออกร้านโรงทาน
กรุณาแจ้งโดยตรงที่ : พระครูภาวนาธรรมธารี เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ
เบอร์: ๐๘๑-๙๘๓ ๖๗๗๐


(สถานที่จัดงานเป็นป่าธรรมชาติเครื่องอำนวยความสะดวกน้อย ควรจัดอาหาร เครื่องดื่มแบบง่ายๆ)


ขออนุโมทนาสาธุกับเจ้าภาพร่วมออกโรงทานที่แจ้งรายชื่อเข้ามา

๑.คุณเริงเกียรติ จิ้มลิ้มเลิศ (กำนันตำบลดงพระราม) และภรรยา โต๊ะจีน ๑๐๐ โต๊ะ ดอกไม้ ธูป เทียน ๕๐๐ ชุด
๒.ปลัดตึ๋ง ภัตตาหารเช้า ๕๐๐ ชุด
๓.คณะโคราชพัฒนา โรงทาน ๑ ร้าน
๔.ร้านบัวทองการเกษตร (บางน้ำเปรี้ยว) โรงทาน ๑ ร้าน
๕.คณะบางน้ำเปรี้ยว โรงทาน ๑ ร้าน
๖.คุณพิมพ์พิชชา ปุณยะประยูร โรงทาน ๑ ร้าน
๗.คุณธนิษฐา รัตนสุวรรณ และคณะฯ ๖,๐๕๐ บาท
๘.คุณแม่ละมัย - คุณภัทราพร ใจฉลาด ๕๐๐ บาท
๙.พญ.จิราพร แสงแก้วสันติสุข ๑,๐๐๐ บาท
๑๐.คุณกมลชนก ห่านสุวรรณกูล ๑,๐๐๐ บาท


Tags : วิสาขปุรณมีศรีปราจีน วัดป่ามะไฟ

view