สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต)

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต)
ธรรมดาทหารต้องมีความกล้าหาญ ถ้าทหารไม่มีความกล้าหาญก็ไม่ควรเรียกว่าเป็นทหาร
แต่ในทำนองเดียวกัน พระสงฆ์ก็มีหน้าที่ต้องรักษาธรรม
ถ้าพระสงฆ์ไม่รักษาธรรม ก็เรียกไม่ได้ว่า เป็นพระสงฆ์เวลานี้สังคมไทยกำลังถอยกลับ กำลังมองพระนี่เป็นสื่อของอำนาจเร้นลับ เป็นผู้วิเศษ
เป็นสิ่งที่จะเข้าไปหวังพึ่ง แล้วก็ตกอยู่ในความประมาท ไม่พัฒนาตนเอง
 ก็เข้าสู่หลักลัทธิลักษณะของศาสนาโบราณที่พระพุทธเจ้าพยายามที่จะปลดเปลื้องถอนออกมาเพราะว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นหลักพึ่งตนเอง ที่ในหลวงพระราชทานไว้ แล้วก็หลัก
อะไรก็แล้วแต่ที่เราสอนกัน พระศาสนาก็มาตลอดเวลาให้พึ่งตน และเราก็ย้ำกันตลอด
เวลาว่าให้พึ่งตัวเอง แต่ว่า อย่าลืมว่าจะพึ่งตนนั้นต้องมีตนที่พึ่งได้ ทีนี้ จะมีตนที่พึ่งได้
ก็ต้องฝึกศึกษาพัฒนาตนนั้นขึ้นไป

ไม่พึงมัวหวนละห้อยความหลัง ไม่มัวเพ้อหวังอนาคต ว่างั้น
สิ่งใดล่วงแล้วก็ผ่านไป สิ่งใดยังไม่ถึงสิ่งนั้นก็ทำไม่ได้
สิ่งที่ทำได้แน่นอนคือปัจจุบันนี้ ให้มองเห็น ให้พิจารณาให้ชัดเจนแจ่มแจ้ง
เมื่อมองเห็นเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วทำ นี่แหละ

ความเพียรของมนุษย์ เทวดาก็กีดกันไม่ได้ ว่างั้นนะ
นี้ก็หมายความว่า พุทธศาสนาเนี่ยไม่ยอมแก่เรื่องโชคชะตา
ให้มีความเพียรพยายามใช้สติปัญญากำลังความสามารถ
แล้วจะสามารถเอาชนะแม้แต่โชคชะตาได้


ถ้าคนในสังคมมีค่านิยมที่บูชายกย่องให้เกียรติคนดี
ในทางพระศาสนา พระพุทธเจ้าก็ย้ำเรื่องนี้
มีคาถาหนึ่งที่บอกว่า บูชาคนที่ฝึกตนแล้ว แม้เพียงครู่เดียว
ดีกว่าเซ่นสรวงเทพเจ้า ร้อยปี ว่างั้น นี่เอาขนาดนี้เลยนะ

มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึก ถ้าไม่ฝึกหาประเสริฐไม่
มนุษย์ที่ไม่มีการฝึกเป็นสัตว์ที่แย่ที่สุดกว่าสัตว์ใด ๆ ทั้งสิ้น
อันนี้เป็นหลักพระศาสนา เพราะฉะนั้น จึงมีพุทธพจน์ว่า
ทันโต เสฏโฐ มนุสเสสุ แปลว่า ในหมู่มนุษย์ผู้ที่ฝึกแล้วประเสริฐ


วันนี้เป็นอันว่า เรามาพูดกันถึงเรื่องปีใหม่
วันนี้ก็ขอให้กำลังใจ สนับสนุนแก่ทุกท่าน ในการ
ที่จะสร้างความพร้อม ในการที่จะก้าวไป
เมื่อกาลเวลาก้าวไป เราก็กำลังจะก้าวด้วย
แล้วเราจะก้าวอย่างดีที่สุด ให้ประสบความดีงามความสำเร็จTags : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต)

view