สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)๑๓ ก.ย.๒๕๖๔ ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลเจริญสิริอายุ ๕๙ ปี

๑๓ ก.ย.๒๕๖๔ ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลเจริญสิริอายุ ๕๙ ปี

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔ ขอน้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ พระครูภาวนาธรรมธารี เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคล เจริญสิริอายุ ๕๙ ปี 

อ่านต่อ
๑๔ พ.ย.กฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๔

๑๔ พ.ย.กฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๔

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยเข้ากองกฐินสามัคคีณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒) เวลา ๑๔.๓๙ น. ● ขอเชิญ...

อ่านต่อ
ติดต่อสอบถาม บวชเนกขัมมะ (นุ่งขาวห่มขาว)

ติดต่อสอบถาม บวชเนกขัมมะ (นุ่งขาวห่มขาว)

 

กัลยาณชนผู้สนใจเข้าอบรมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ(นุ่งขาวห่มขาว)ทั้ง ชายหญิง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ กรุณาโทรแจ้งความประสงค์ได้โดยตรงที่ พระปลัดประทีป กิตฺติวณฺโณ (รองเจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ) เบอร...

อ่านต่อ
ค่ายอบรมณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕  วัดป่ามะไฟ

ค่ายอบรมณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ได้นำข้อมูลรายละเอียดกำหนดการของค่ายอบรมปฏิบัติธรรม มาลงไว้เป็นข้อมูลมาตรฐาน ดังรายการด้านล...

อ่านต่อ
๒๕ ต.ค.๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓

๒๕ ต.ค.๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓

 

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรีในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒) กำหนดการ วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ฉลอง...

อ่านต่อ
๒๑ พ.ย. ถึง ๖ ธ.ค.๒๕๖๓ โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบูรพกษัตราธิราชเจ้า รัชกาลที่ ๑-๙

๒๑ พ.ย. ถึง ๖ ธ.ค.๒๕๖๓ โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบูรพกษัตราธิราชเจ้า รัชกาลที่ ๑-๙

 

#โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพกษัตราธิราชเจ้า รัชกาลที่ ๑-๙ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรีระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิก...

อ่านต่อ
๑-๙ ก.พ.๒๕๖๓ งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๓

๑-๙ ก.พ.๒๕๖๓ งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๓

● ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญ ● กิจกรรมจาริกประพฤติธุดงควัตรปฏิบัติธรรม ของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาในงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๓ระหว่างวันที่ ๑ - ...

อ่านต่อ
สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ๙ วัน ๙ คืน ๙ พระสูตร (ปีที่ ๒๑)

สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ๙ วัน ๙ คืน ๙ พระสูตร (ปีที่ ๒๑)

 

"ขอเชิญพุทธศาสนิกชน"ร่วมสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ๙ วัน ๙ คืน ๙ พระสูตร (ปีที่ ๒๑)ณ วัดป่ามะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓จัดโดย :- วัดป่ามะไฟ- อง...

อ่านต่อ
๑๓ ก.ย.๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๕๗ ปี   พระครูภาวนาธรรมธารี วิ.  รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี  เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ  ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

๑๓ ก.ย.๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๕๗ ปี พระครูภาวนาธรรมธารี วิ. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๕๗ ปี พระครูภาวนาธรรมธารี วิ. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมื...

อ่านต่อพระโสภิตเถระ เอตทัคคะในทางระลึกปุพเพนิวาสานุสติญาณ

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ - พระโสภิตเถระ เอตทัคคะในทางระลึกปุพเพนิวาสานุสติญา...

พระโสณโกฬิวิสเถระ เอตทัคคะในทางผู้ปรารภความเพียร

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ - พระโสณโกฬิวิสเถระ เอตทัคคะในทางผู้ปรารภความเพียร

พระวังคีสเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีปฏิภาณ

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ - พระวังคีสเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีปฏิภาณ

พระพาหิยเถระ เอตทัคคะในทางขิปปาภิญญา

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ - พระพาหิยเถระ เอตทัคคะในทางขิปปาภิญญา

พระสุภูมิเถระ เอตทัคคะในทางอรณวิหารและทักขิเณยยบุค

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ - พระสุภูมิเถระ เอตทัคคะในทางอรณวิหารและทักขิเณยยบุ...

พระเรวตขทิรวนิยเถระ เอตทัคคะในทางผู้อยู่ป่า

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ - พระเรวตขทิรวนิยเถระ เอตทัคคะในทางผู้อยู่ป่า

พระอุปเสนเถระ เอตทัคคะในทางผู้นำซึ่งความเลื่อมใส

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ - พระอุปเสนเถระ เอตทัคคะในทางผู้นำซึ่งความเลื่อมใส

พระมหากัปปินเถระ เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาทภิกษุ

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ - พระมหากัปปินเถระ เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาทภิกษุ

พระวักกลิเถระ เอตทัคคะในทางศรัทธาวิมุตติ

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ - พระวักกลิเถระ เอตทัคคะในทางศรัทธาวิมุตติ


เกริ่นนำ เอตทัคคะ หมวดภิกษุณี

เกริ่นนำ เอตทัคคะ หมวดภิกษุณี เอตทัคคะในพระพุทธศาสนา หมวดภิกษุณี ...

พระสิงคาลมาตาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้พ้นกิเลสด้วยศร

เอตทัคคะ หมวดภิกษุณี - พระสิงคาลมาตาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้พ้นกิเลสด้ว...

พระกีสาโคตมีเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงจีวรเศร้าหมอ

เอตทัคคะ หมวดภิกษุณี - พระกีสาโคตมีเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงจีวรเศร้า...

พระภัททากัจจานาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงอภิญญา

เอตทัคคะ หมวดภิกษุณี - พระภัททากัจจานาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงอภิญญา...

พระภัททกาปิลานีเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีปุพเพนิวาส

เอตทัคคะ หมวดภิกษุณี - พระภัททกาปิลานีเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีปุพเพนิ...

พระภัททากุณฑลเกสาเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้ตรัสรู้เร็ว

เอตทัคคะ หมวดภิกษุณี - พระภัททากุณฑลเกสาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ตรัสรู้...

พระสกุลาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีทิพยจักษุ

เอตทัคคะ หมวดภิกษุณี - พระสกุลาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีทิพยจักษุ

พระโสณาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ปรารภความเพียร

เอตทัคคะ หมวดภิกษุณี - พระโสณาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ปรารภความเพียร

พระธรรมทินนาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เป็นธรรมกถึก

เอตทัคคะ หมวดภิกษุณี - พระธรรมทินนาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เป็นธรรมกถึก...


Article

ภาพประวัติพระพุทธเจ้า

ภาพประวัติพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าทรงมีพระนามเดิมว่า "สิทธัตถะ" หมายถึง ผู้ที่สำเร็จความมุ่งหมายแล้ว หรือผู้ปรารถนาสิ่งใด ย่อมได้สิ่งนั้นทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ กษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ และ "...

อ่านต่อ
สรรเสริญพระพุทธเจ้า

สรรเสริญพระพุทธเจ้า

สรรเสริญพระพุทธเจ้า - พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ พุทธคุณกถา เพลงประกอบ ลาวลองคอน Album : ขิม Khim Spa No.1 Green Garden Written By : ชัยภัค ภัทรจินดา ที่มา : http://youtu.be/ujwBf...

อ่านต่อ
พระฉัพพรรณรังสี

พระฉัพพรรณรังสี

พระฉัพพรรณรังสี ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พระฉัพพรรณรัง ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้...

อ่านต่อ
พุทธชยันตี

พุทธชยันตี

  พุทธชยันตี พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เรียบเรียง มหาธัมมาภิสมัย ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในฐานะที่ประเทศไทย มีพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ รัฐบาลไทย ได้...

อ่านต่อ
พุทธศาสดา

พุทธศาสดา

ภาพยนต์พระพุทธประวัติของ พระพุทธเจ้า พุทธศาสดา ของชาวพุทธ ที่ถูกรวบรวมเรียบเรียงให้ดูได้ชัดมากขึ้น ในระบบ HD และสะดวกขึ้น เพื่อที่ชาวพุทธผ...

อ่านต่อ
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร

  พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร  คำนำสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ทรงมีพระปรารภว่านักเรียนนักศึกษา ตลอดถึงข้าราชการผู้ที่ไปศึกษาต่อหรือไปรับราชการ ณ ต่างประเทศ ควรจะมีหนังสือแนะแนวคำสั...

อ่านต่อ
พระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา

รวมเว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า ศาสนาต่างๆ พระไตรปิฏก ศิลปะและ วัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการเข้าสืบค้นและศึกษาเพิ่มเติม  ขออนุโมทนากับเว็บไซต์ที่เป็นแหล่ง...

อ่านต่อ
อริยมรรคมีองค์แปด

อริยมรรคมีองค์แปด

อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นฐานรองรับจิต มีดังนี้ ๑. เห็นถูกต้อง  (สัมมาทิฏฐิ) ๒. คิดถูกต้อง (สัมมาสังกัปปะ) ๓. พูดถูกต้อง (สัมมาวาจา) ๔. ทำถูกต้อง (สัมมากัมมันตะ) &...

อ่านต่อ
โอวาทปาติกโมกขคาถา

โอวาทปาติกโมกขคาถา

                            &n...

อ่านต่อ