สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
พุทธประวัติ

พุทธประวัติ

ประวัติพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า มีพระนามเดิมว่า "สิทธัตถะ" พระพุทธเจ้า เป็นพระราชโอรส ของพระเจ้าสุทโธทนะ กษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้น......

อ่านต่อ
ปัจฉิมพุทธโธวาทปาฐะ

ปัจฉิมพุทธโธวาทปาฐะ

แนะนำให้เข้าอ่าน " พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน"( อาจาร์ย วศิน อินทสระ)http://www. kanlayanatam .com / Mybookneanam /last_homily.pdf ...

อ่านต่อ
โอวาทปาติกโมกขคาถา

โอวาทปาติกโมกขคาถา

ขอขอบพระคุณข้อมูลจาก อ.วศิน อินทสระ พระพุทธโอวาทในโอวาทปาฏิโมกข์ ๓ ข้อ คือ ๑. การไม่ทำชั่วทั้งปวง (สพฺพปา......

อ่านต่อ
อริยมรรคมีองค์แปด

อริยมรรคมีองค์แปด

อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นฐานรองรับจิต มีดังนี้ ๑. เห็นถูกต้อง (สัมมาทิฏฐิ) ๒. คิดถูกต้อง (สัมมาสังกัปปะ) ๓. พูดถูกต้อง (สัมมาวา......

อ่านต่อ
พระไตรปิฏก

พระไตรปิฏก

พระไตรปิฏก ศาสนาทุกศาสนา มีคัมภีร์หรือตำราทางศาสนาเป็นหลักในการสั่งสอน แม้เดิมจะมิได้ขีดเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เมื่อมนุษย์รู้จักใช้ตัวห......

อ่านต่อ
พุทธสาวก

พุทธสาวก

คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าอ่านข้อมูล ประวัติพุทธสาวกขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บธรรมะไทย http://www.dhammathai.org/ ...

อ่านต่อ
พระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา

รวมเว็บไซต์เกี่ยวกับ ประวัติพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า ศาสนาต่างๆ พระไตรปิฏก ศิลปะและ วัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการเข้าสืบค้นและศึกษ......

อ่านต่อ
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร คำนำสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ทรงมีพระปรารภว่านักเรียนนักศึกษา ตลอดถึงข้าราชการผู้ที่ไปศึกษาต่อหรือไปรับราชการ......

อ่านต่อ
พุทธศาสดา

พุทธศาสดา

ภาพยนต์พระพุทธประวัติของ พระพุทธเจ้า พุทธศาสดา ของชาวพุทธ ที่ถูกรวบรวมเรียบเรียงให้ดูได้......

อ่านต่อ
พุทธชยันตี

พุทธชยันตี

พุทธชยันตี พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เรียบเรียง มหาธัมมาภิสมัย ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในฐานะที่ประเทศไทย มีพ......

อ่านต่อ
view