สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัท (กันยายน ๒๕๕๔)วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร ......

อ่านต่อ
มหาสมัยสูตร

มหาสมัยสูตร

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัท (กันยายน ๒๕๕๔)วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี บทขัดมะหาสะมัยสูตร ทุลละภัง ท......

อ่านต่อ
กาลามสูตร

กาลามสูตร

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัทวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี กาลามะสุตตัง *เอกัง สะมะยัง ภะคะวา โกสะเลสุ จ......

อ่านต่อ
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัทวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ฉบับเดิม) อิติปิ โ......

อ่านต่อ
คิริมานันทะสุตตะปาโฐ

คิริมานันทะสุตตะปาโฐ

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัทวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี คิริมานันทะสุตตะปาโฐ เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะ......

อ่านต่อ
อาฏานาฏิยะสุตตปาโฐ(ภาณยักษ์)

อาฏานาฏิยะสุตตปาโฐ(ภาณยักษ์)

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัท (กันยายน ๒๕๕๔)วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี อาฏานาฏิยะสุตตะปาโฐ (ภาณยักษ์) ......

อ่านต่อ
พระคาถาชินบัญชร

พระคาถาชินบัญชร

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัทวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี พระคาถาชินะบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เ......

อ่านต่อ
อนัตตลักขณสูตร

อนัตตลักขณสูตร

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัทวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี บทขัดอะนัตตะลักขะณะสูตร ยันตัง สัตเตหิ ทุกเ......

อ่านต่อ
อาทิตตปริยายสูตร

อาทิตตปริยายสูตร

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัทวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี บทขัดอาทิตตะปะริยายะสูตรเวเนยยะทะมะโนปาเย สัพพะโ......

อ่านต่อ
พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัทวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ นะโม เม สัพพะพุทธานัง......

อ่านต่อ
นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ

นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ

หนังสือสวดมนต์...ฉบับพุทธบริษัทวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี พระคาถานมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ(นำ) หันทะ มะยัง สะร......

อ่านต่อ
มหาสติปัฏฐานสูตร

มหาสติปัฏฐานสูตร

เสียงสวดมนต์ บทมหาสติฯ เสียงนำโดย พระอธิคมและคณะฯ บันทึกเสียง ๒๘ ธ.ค.๒๕๕๘ ......

อ่านต่อ
view