สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
เครื่องประกอบบริขารการนุ่งห่มพระสงฆ์ไทย

เครื่องประกอบบริขารการนุ่งห่มพระสงฆ์ไทย

เครื่องประกอบบริขารการนุ่งห่มพระสงฆ์ไทย แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ https://www.facebook.com/WaedwngKhnaSngkhsmnsakdiPhadys/photos/a.452394298158945.1......

อ่านต่อ
ระเบียบการขออุปสมบท วัดป่ามะไฟ

ระเบียบการขออุปสมบท วัดป่ามะไฟ

ระเบียบการขออุปสมบท วัดป่ามะไฟ พระครูภาวนาธรรมธารี (สัมพันธ์ ปัญฺญาปทีโป ) เจ้าอาวาส- พระอุปัชฌาย์ ติดต่อพระอุปัชฌาย์ ขออุปสมบท......

อ่านต่อ
เตรียมตัวก่อนบวช(สามเณร-ภิกษุ)

เตรียมตัวก่อนบวช(สามเณร-ภิกษุ)

เตรียมตัวก่อนบวช(สามเณร-ภิกษุ) คำว่า บวช มาจาก คำว่า ป + วช แปลว่า เว้นทั่ว คือเว้นจากกาม ในที่นี้หมายเพียงบวชเป็นสามเณรและบวชเป็นพ......

อ่านต่อ
เริ่มขั้นตอนการบรรพชา (บวชสามเณร)

เริ่มขั้นตอนการบรรพชา (บวชสามเณร)

เริ่มขั้นตอนการบรรพชา (บวชสามเณร) เมื่อเข้าไปภายในพระอุโบสถ์แล้ว นาควันทาพระประธานอีกครั้งด้วยวิธีอย่างเดียวกันกับวันทาสีมา จากนั้......

อ่านต่อ
เริ่มขั้นตอนการอุปสมบท (บวชพระภิกษุ)

เริ่มขั้นตอนการอุปสมบท (บวชพระภิกษุ)

เริ่มขั้นตอนการอุปสมบท (บวชพระภิกษุ) ต่อจากนี้ไปเป็นการเริ่มขั้นตอนการอุปสมบทบวชเป็นพระภิกษุ มีข้อที่ควรทำความเข้าอีก คือ ถึงแม้จะบ......

อ่านต่อ
อนุศาสน์ คำสอนเบื้องต้นสำหรับพระภิกษุผู้บวชใหม่

อนุศาสน์ คำสอนเบื้องต้นสำหรับพระภิกษุผู้บวชใหม่

อนุศาสน์ คำสอนเบื้องต้นสำหรับพระภิกษุผู้บวชใหม่ อนุศาสน์ คือ คำสอนเบื้องต้นที่พระอุปัชฌาย์สอนพระภิกษุผู้บวชใหม่มี ๘ ข้อ แบ่งเป็นกิ......

อ่านต่อ
พิธีบรรพชา-อุปสมบท (แบบมหานิกาย-ธรรมยุต)

พิธีบรรพชา-อุปสมบท (แบบมหานิกาย-ธรรมยุต)

พิธีบรรพชา-อุปสมบท (แบบอุกาสะ มหานิกาย) ต่อไปนี้เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้จะบวชได้แก่ ๑.เป็นคนทำความผิด หลบหนีอาญาแผ่นดิน ๒.เป็นค......

อ่านต่อ
อัฐบริขาร คือ ของเครื่องใช้ที่จำเป็น ๘ อย่างสำหรับพระภิกษุสงฆ์

อัฐบริขาร คือ ของเครื่องใช้ที่จำเป็น ๘ อย่างสำหรับพระภิกษุสงฆ์

เครื่องอัฐบริขาร ๘ อัฐบริขาร คือ ของเครื่องใช้ที่จำเป็น ๘ อย่างสำหรับพระภิกษุสงฆ์ ได้แก่ ๑. ผ้าจีวร๒. ผ้าสังฆาฎิ๓. ผ้าสบง๔. ประคดเอว๕.......

อ่านต่อ
นวกภิกขุธรรม ๕ (ธรรมที่ควรฝึกสอนภิกษุบวชใหม่)

นวกภิกขุธรรม ๕ (ธรรมที่ควรฝึกสอนภิกษุบวชใหม่)

นวกภิกขุธรรม ๕ ธรรมที่ควรฝึกสอนภิกษุบวชใหม่ให้ประพฤติปฏิบัติอย่างมั่นคง, องค์ธรรมแห่งภิกษุใหม่ ๑ ปาติโมกขสังวร สำรวมในพระปาติโมกข์ ร......

อ่านต่อ
บทบัญญัติสำหรับพระ,กิจวัตรของพระ,การปลงอาบัติ,การขอสึก

บทบัญญัติสำหรับพระ,กิจวัตรของพระ,การปลงอาบัติ,การขอสึก

บทบัญญัติข้อห้ามของสมณะ ข้อห้ามและศีลที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้สำหรับผู้ที่บวชเป็นสามเณรและภิกษุ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องกระทำเมื่ออยู......

อ่านต่อ
คำขานนาคแบบเอสาหัง ใช้กับวัดแบบธรรมยุต (ไฟล์เสียง)

คำขานนาคแบบเอสาหัง ใช้กับวัดแบบธรรมยุต (ไฟล์เสียง)

คำขานนาคแบบเอสาหัง ใช้กับวัดแบบธรรมยุต (ไฟล์เสียง) 1.วันทาสีมา นมัสการพระในโบสถ์ http://audio.palungjit.com/attachment.php?attachmentid=175......

อ่านต่อ
คำขานนาคแบบอุกาสะ ใช้สำหรับวัดแบบมหานิกาย(ไฟล์เสียง)

คำขานนาคแบบอุกาสะ ใช้สำหรับวัดแบบมหานิกาย(ไฟล์เสียง)

คำขานนาคแบบอุกาสะ ใช้สำหรับวัดแบบมหานิกาย (ไฟล์เสียง) 1.วันทาสีมา นมัสการพระในโบสถ์ http://audio.palungjit.com/attachment.php?attachmentid......

อ่านต่อ
view