สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

พระวิสุทธิธรรมาจารย์ (บรรจง อาภาธโร ป.ธ.4) เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี วัดใหม่กรงทอง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ...

อ่านต่อ
เจ้าคณะภาค ๑๒

เจ้าคณะภาค ๑๒

จังหวัดในเขตปกครองระดับภาค (มหานิกาย) ภาค ๑๒ มี ๔ จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว (พระเทพรัตนมุนี) วัดสระเกศ เจ้าคณะภาค......

อ่านต่อ
เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก (มหานิกาย)

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก (มหานิกาย)

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก (มหานิกาย)สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺญ ป.ธ.9) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ......

อ่านต่อ
ทำเนียบพระสังฆาธิการ และเลขานุการ

ทำเนียบพระสังฆาธิการ และเลขานุการ

ทำเนียบพระสังฆาธิการ และเลขานุการ ๑. จังหวัดปราจีนบุรี (๐๓๗) (๗ อำเภอ ๖๐ ตำบล) จจ. ๒๕๑๕๐ พระราชภัทรธาดา (ประเทืองป.ธ.๔) จล. วัดบางกระเบา (อ.บ้า......

อ่านต่อ
Facebook คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี

Facebook คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศเรื่องการเปิดใช้งานบนสื่อโซเซี่ยลมีเดีย สำหรับเฟสบุ๊คของ"คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี" เพื่อเป็นศูนย์เผยแผ่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับงาน......

อ่านต่อ
เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี พระราชภัทรธาดาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเจ้าอาวาส วัดบางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ๒๕๑๕๐ ......

อ่านต่อ
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตามมติมหาเถรสมาคม จังหวัดปราจีนบุรี มี ๗ สำนัก (ธรรมยุต ๑ , มหานิกาย ๖) ๑.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจ......

อ่านต่อ
ลำดับชั้น-การปกครองของคณะสงฆ์

ลำดับชั้น-การปกครองของคณะสงฆ์

วัด การปกครองคณะสงฆ์ แผนที่แสดงเขตปกครองคณะสงฆ์ แบ่งเป็น ๑๘ ภาค แผนภูมิการปกครองคณะสงฆ์ เขตปกครองคณะสงฆ์******************* ......

อ่านต่อ
รายชื่อวัดในจังหวัดปราจีนบุรี (แยกเป็นรายตำบล)

รายชื่อวัดในจังหวัดปราจีนบุรี (แยกเป็นรายตำบล)

รายชื่อวัดในจังหวัดปราจีนบุรี (แยกเป็นรายตำบล ) ที่ ชื่อวัด หมู่ที่ ตำบล อำเภอ 1 วัดป่าทรงคุณ หน้าเมือง เมือง......

อ่านต่อ
แสวงบุญไหว้พระ ๙ วัดจังหวัดปราจีนบุรี

แสวงบุญไหว้พระ ๙ วัดจังหวัดปราจีนบุรี

ไหว้พระ ๙ วัด ขจัดทุกข์จังหวัดปราจีนบุรี ปี ๒๕๕๓ ปีท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีวัดกระทุ่มแพ้ว วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ต......

อ่านต่อ
รวมกฎหมายวัด

รวมกฎหมายวัด

รวมกฎหมายวัด -พระราชบัญญัติคณะสงฆ์และ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวัด -ไวยาวัจกร -การเช่าที่ดินของวัด-การจัดการศาสนสมบัติของวัด พระราชบัญญัติคณะส......

อ่านต่อ
รายนามพระวิทยากร รุ่น ๑

รายนามพระวิทยากร รุ่น ๑

บัญชีรายนาม / ราชทินนาม พระภิกษุผู้ผ่านการอบรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพระวิทยากร วันที่ ๒๔ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ......

อ่านต่อ
view