[close]
 http://www.watpamafai.org
    สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เจ้าอาวาส  ค่ายอบรม  พระสยามเทวาธิราช  เว็บบอร์ด  คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/09/2007
ปรับปรุง 20/08/2017
สถิติผู้เข้าชม3,807,764
Page Views5,061,395
สินค้าทั้งหมด 40
สมาชิก
บัญชีผู้ใช้
รหัสผ่าน


ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
Menu
aaaa
หน้าแรก
วัดป่ามะไฟ
เจ้าอาวาส
โครงการ-กิจกรรม
ธรรมะสาธุ
พระสยามเทวาธิราช
ประกาศเกียรติคุณ
สมุดเยี่ยม
ห้องภาพถ่าย
ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
ติดต่อวัด
ติดต่อผู้ดูแล
คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี
พระพุทธเจ้า
วันสำคัญ
วัดป่ามะไฟ
โครงการ-กิจกรรม
รอบรั้ววัดป่ามะไฟ
บทสวดมนต์วัดป่ามะไฟ
ธรรมะ
การบวช
ข่าวประจำวัน
มารยาทไทย
มุมความรู้
หมวดหมู่สินค้า
สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
 ติดต่อสอบถาม & แจ้งการชำระเงิน
 มณฑปพระอสีติธาตุ-อาคารปฏิบัติธรรม
 วิธีการชำระเงิน
 พระบูชา
 พระเครื่อง(พระสยามนิรันตราย)
 3. (หมด) กริ่งพระสยามนิรันตรายเนื้อทองคำ 15.5 g
 4.พระสยามนิรันตราย เนื้อโลหะปิดทอง (หน้าตัก 1.5
 5.พระกริ่งทรงเครื่อง เนื้อเงิน
 6.พระกริ่งทรงเครื่อง เนื้อนวโลหะ
 7.พระกริ่งทรงเครื่อง เนื้อทองแดง
 8.เหรียญลายไทย พิมพ์เสมา เนื้อเงิน
 9.เหรีญลายไทย พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงเคลือบทอง
 10.เหรียญลายไทย พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงเคลือบเงิน
 11.เหรียญลายไทย พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงเคลือบนาค
 12.เหรียญลายไทย พิมพ์อาร์ม เนื้อเงิน
 13.เหรียญลายไทย พิมพ์อาร์ม เนื้อทองแดงเคลือบทอง
 14.เหรียญลายไทย พิมพ์อาร์ม เนื้อทองแดงเคลือบเงิน
 15.เหรียญลายไทย พิมพ์อาร์ม เนื้อทองแดงเคลือบนาค
 16. (หมด) เหรียญพิมพ์เสมา (ผิวเลียบ) เนื้อเงิน
 17.(หมด) เหรียญพิมพ์เสมา (ผิวเลียบ) เนื้อทองแดงชุบ
 18.(หมด)เหรียญพิมพ์เสมา (ผิวเลียบ) เนื้อทองแดง
 19.เหรียญพิมพ์เสมา (ผิวปิรามิด) เนื้อเงิน
 20.เหรียญพิมพ์เสมา(ผิวปิรามิด)เนื้อทองแดงชุบเงินลง
 21.เหรียญพิมพ์เสมา (ผิวปิรามิด) เนื้อทองแดง
 22.เหรียญพิมพ์อาร์ม (ผิวเลียบ) เนื้อเงิน
 23.(หมด)เหรียญพิมพ์อาร์ม (ผิวเลียบ) เนื้อทองแดงชุบ
 24.(หมด) เหรียญพิมพ์อาร์ม (ผิวเลียบ) เนื้อทองแดง
 25.เหรียญพิมพ์อาร์ม (ผิวปิรามิด) เนื้อเงิน
 26.เหรียญพิมพ์อาร์ม(ผิวปิรามิด)เนื้อทองแดงชุบเงิน
 27.เหรียญพิมพ์อาร์ม (ผิวปิรามิด) เนื้อทองแดง
 28.เหรียญพิมพ์ย้อนยุค (ใหญ่) เนื้อเงิน
 29.เหรียญพิมพ์ย้อนยุค (ใหญ่)เนื้อทองแดงชุบเงินลงยา
 30.เหรียญพิมพ์ย้อนยุค(ใหญ่) เนื้อทองแดง
 31.เหรียญพิมพ์ย้อนยุค (เล็ก) เนื้อเงิน
 32.เหรียญพิมพ์ย้อนยุค (เล็ก) เนื้อทองแดงชุบเงินลง
 33.เหรียญพิมพ์ย้อนยุค (เล็ก) เนื้อทองแดง
 34.ชุดกรรมการ (รวม 67 องค์)
 พระสมเด็จวัดป่ามะไฟ ปี ๒๕๑๘
 เหรียญพระสยามฯ ปี ๒๕๑๘ประวัติสังเขปของ พระครูภาวนาธรรมธารี

รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี 

เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ


12814636_1144480898910135_945526578767168826_n
upload pics

_TAO4082 (2)

how do i print screen

 ๑. ชื่อ          พระครูภาวนาธรรมธารี           ฉายา     ปญฺญาปทีโป

                      อายุ  ๕๔    พรรษา  ๒๙    วิทยฐานะ  น.ธ. เอก      

                     วัดป่ามะไฟ  ตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

                ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง    รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี    เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ


๒. สถานะเดิม

                ชื่อ   สัมพันธ์        นามสกุล  นิศามณีรัตน์         

                เกิด วัน  ๕ ฯ ๓  ค่ำ   ปี ขาล         วันที่  ๑๓   เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๐๕

                บิดา    นายเสรี มารดา  นางสุชนีย์       นามสกุล  นิศามณีรัตน์

                บ้านเลขที่  ๘๑๒/๓๗   ตำบลมหาชัย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

                

๓. บรรพชา

                วัน  ๖ ฯ ๔  ค่ำ   ปี เถาะ       วันที่  ๑๘  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๐

                วัดป่ามะไฟ   ตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

                พระอุปัชฌาย์            พระครูอุทัยธรรมธารี   (เส็ง  สุขิโต)        

วัดป่ามะไฟ  ตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี


๔. อุปสมบท

                วัน  ๖ ฯ ๔  ค่ำ   ปี เถาะ       วันที่  ๑๘  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๐

                วัดป่ามะไฟ   ตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

                พระอุปัชฌาย์            พระครูอุทัยธรรมธารี   (เส็ง  สุขิโต)        

                วัดป่ามะไฟ  ตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

                พระกรรมวาจาจารย์      พระครูวชิรกัลยาณคุณ  

                วัดท้าวอู่ทอง  ตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

                พระอนุสาวนาจารย์       พระอาจารย์ชด         

                วัดป่ามะไฟ  ตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี


๕. วิทยฐานะ   

                พ.ศ. ๒๕๒๓     มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนวัดสังเวช  อำเภอพระนคร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

                พ.ศ. ๒๕๕๓     ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)  สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๕     ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี


๖. ตำแหน่งและหน้าที่

                - รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี

                - เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ

                - พระอุปัชฌาย์

                - เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๕

                - ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดป่ามะไฟ  (ของกรมการศาสนา)

                - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านเผยแผ่ของจังหวัดปราจีนบุรี (ตามมติมหาเถรสมาคม)

                - กรรมการศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี (ตามมติมหาเถรสมาคม)

                - กรรมการและเลขานุการฝ่ายบรรพชิตงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

                - กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

                - กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ

                - ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

                - ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  

                - ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานจัดการความขัดแย้งของชุมชนอำเภอเมืองปราจีนบุรี

 

 

๗. รางวัลที่เคยได้รับ

                - รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศสานา สาขาส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

  (เสมาธรรมจักร)  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙

                - รางวัล สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นเฉลิมพระเกียรติฯ                      ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒

                - รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงวัฒนธรรมระดับประเทศ (ด้านศาสนา)   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

                - รางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”  ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

 

๘. สมณศักดิ์

                - พระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนา  (ทผจล.ชอ.วิ)  ในราชทินนาม “พระครูภาวนาธรรมธารี”
 Poll
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร..?
วันพระเข้าวัดฟังธรรม
เข้าวัดทำบุญวันเกิด ทำบุญตามกาล
เข้าวัดเพื่อเวียนเทียน
เข้าวัดถวายสังฆทาน
เข้าวัดเพื่อความสบายใจ
เข้าวัดเพื่อดูดวง
เพื่อท่องเที่ยว ถ่ายรูป
เพื่อหาวัตถุมงคล
เพื่อสะเดาะเคราะห์ แก้กรรม
เพื่อต้องการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน
By
รหัสยืนยัน :

Result
สมเด็จพระสังฆราช
กรมการศาสนา
สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง
กระทรวงวัฒนธรรม
พลังจิต.com
พุทธศาสดา
84000 พระธรรมขันธ์
ธรรมดา.เนท
พระไตรปิฏก
ธรรมจักร
ฟังธรรม.com
ธรรมะใกล้ตัว
ธรรมะทูเดย์
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ธรรมะใกล้มือ
หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาส
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ศ.ต.ภ
dhammaOD
ชุมชนคนรักปราจีน
คลังหนังสืออิเลคทรอนิคส์
มูลนิธิพุทธโฆษณ์
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
มูลนิธิมหามงกุฎฯ
บริการกายภาพบำบัด
สำนักเรียนธรรมศึกษาวัดหลวงปรีชากูล
วัดปัญญานันทาราม
พุทธทาส.คอม
วัดญาณเวศกวัน
สนามหลวงแผนกบาลี
มหามงกุฏราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตรวจผลสอบ น.ธ,ธ.ศ
มหาเถรสมาคม
หอสมุดพระพุทธศาสนานานาชาติมหาสิรินาถ
โพธิยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาปราจีนบุรี
สนง.ประชาสัมพันธ์ จว.ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต๑
ลานธรรมเสวนา
ชีวิตสิกขา
พุทธชยันตี
วัดเกาะเค็ดนอก
ธรรมะไทย
อบต.โคกไม้ลาย
ธนาคารจิตอาสา
ไทยแวร์ธรรมะ
โอวาทธรรมพระอริยะเจ้า
วัดอัมพวัน (หลวงพ่อจรัล)
โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ
วัดมเหยงคณ์
วัดนาป่าพง
ธรรมดา.เนท
วัดหนองป่าพง
โรงเรียนวิถีพุทธ
โอวาทธรรม พระอริยเจ้า
Facebook คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี
วัดป่าสุคะโต
มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาสมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์
พระประวัติสมเด็จพระสังฆราช ๑๙ พระองค์
มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชวัดบวร
สถาบันพระสังฆาธิการ
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี ๒๕๕๒

QR Code - Watpamafai

Bangkok
โครงการหมู่บ้านศีลห้า

ติดต่อวัด ติดต่อผู้ดูแล สมุดเยี่ยม เว็บบอร์ด ห้องภาพถ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร แผนที่
By www.watpamafai.org .  
Copyright 2005-2017 All rights reserved.
view