สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


แถวบน     

(ซ้าย) พระปลัดประทีป กิตฺติวณฺโณ รองเจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ

(กลาง) พระครูภาวนาธรรมธารี เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ เจ้าคณะ ตำบลโคกไม้ลายเขต ๑

(ขวา)  พระปลัดชูศักดิ์ ธมฺมโชโต    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ


แถวล่าง    

(ด้านหน้า) พระจิรวัฒน์  อคฺคจิตโต   ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดป่ามะไฟ และพระเลขานุการview