[close]
 http://www.watpamafai.org
    สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เจ้าอาวาส  ค่ายอบรม  พระสยามเทวาธิราช  เว็บบอร์ด  คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/09/2007
ปรับปรุง 20/08/2017
สถิติผู้เข้าชม3,807,765
Page Views5,061,396
สินค้าทั้งหมด 40
สมาชิก
บัญชีผู้ใช้
รหัสผ่าน


ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
Menu
aaaa
หน้าแรก
วัดป่ามะไฟ
เจ้าอาวาส
โครงการ-กิจกรรม
ธรรมะสาธุ
พระสยามเทวาธิราช
ประกาศเกียรติคุณ
สมุดเยี่ยม
ห้องภาพถ่าย
ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
ติดต่อวัด
ติดต่อผู้ดูแล
คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี
พระพุทธเจ้า
วันสำคัญ
วัดป่ามะไฟ
โครงการ-กิจกรรม
รอบรั้ววัดป่ามะไฟ
บทสวดมนต์วัดป่ามะไฟ
ธรรมะ
การบวช
ข่าวประจำวัน
มารยาทไทย
มุมความรู้
หมวดหมู่สินค้า
สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
 ติดต่อสอบถาม & แจ้งการชำระเงิน
 มณฑปพระอสีติธาตุ-อาคารปฏิบัติธรรม
 วิธีการชำระเงิน
 พระบูชา
 พระเครื่อง(พระสยามนิรันตราย)
 3. (หมด) กริ่งพระสยามนิรันตรายเนื้อทองคำ 15.5 g
 4.พระสยามนิรันตราย เนื้อโลหะปิดทอง (หน้าตัก 1.5
 5.พระกริ่งทรงเครื่อง เนื้อเงิน
 6.พระกริ่งทรงเครื่อง เนื้อนวโลหะ
 7.พระกริ่งทรงเครื่อง เนื้อทองแดง
 8.เหรียญลายไทย พิมพ์เสมา เนื้อเงิน
 9.เหรีญลายไทย พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงเคลือบทอง
 10.เหรียญลายไทย พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงเคลือบเงิน
 11.เหรียญลายไทย พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงเคลือบนาค
 12.เหรียญลายไทย พิมพ์อาร์ม เนื้อเงิน
 13.เหรียญลายไทย พิมพ์อาร์ม เนื้อทองแดงเคลือบทอง
 14.เหรียญลายไทย พิมพ์อาร์ม เนื้อทองแดงเคลือบเงิน
 15.เหรียญลายไทย พิมพ์อาร์ม เนื้อทองแดงเคลือบนาค
 16. (หมด) เหรียญพิมพ์เสมา (ผิวเลียบ) เนื้อเงิน
 17.(หมด) เหรียญพิมพ์เสมา (ผิวเลียบ) เนื้อทองแดงชุบ
 18.(หมด)เหรียญพิมพ์เสมา (ผิวเลียบ) เนื้อทองแดง
 19.เหรียญพิมพ์เสมา (ผิวปิรามิด) เนื้อเงิน
 20.เหรียญพิมพ์เสมา(ผิวปิรามิด)เนื้อทองแดงชุบเงินลง
 21.เหรียญพิมพ์เสมา (ผิวปิรามิด) เนื้อทองแดง
 22.เหรียญพิมพ์อาร์ม (ผิวเลียบ) เนื้อเงิน
 23.(หมด)เหรียญพิมพ์อาร์ม (ผิวเลียบ) เนื้อทองแดงชุบ
 24.(หมด) เหรียญพิมพ์อาร์ม (ผิวเลียบ) เนื้อทองแดง
 25.เหรียญพิมพ์อาร์ม (ผิวปิรามิด) เนื้อเงิน
 26.เหรียญพิมพ์อาร์ม(ผิวปิรามิด)เนื้อทองแดงชุบเงิน
 27.เหรียญพิมพ์อาร์ม (ผิวปิรามิด) เนื้อทองแดง
 28.เหรียญพิมพ์ย้อนยุค (ใหญ่) เนื้อเงิน
 29.เหรียญพิมพ์ย้อนยุค (ใหญ่)เนื้อทองแดงชุบเงินลงยา
 30.เหรียญพิมพ์ย้อนยุค(ใหญ่) เนื้อทองแดง
 31.เหรียญพิมพ์ย้อนยุค (เล็ก) เนื้อเงิน
 32.เหรียญพิมพ์ย้อนยุค (เล็ก) เนื้อทองแดงชุบเงินลง
 33.เหรียญพิมพ์ย้อนยุค (เล็ก) เนื้อทองแดง
 34.ชุดกรรมการ (รวม 67 องค์)
 พระสมเด็จวัดป่ามะไฟ ปี ๒๕๑๘
 เหรียญพระสยามฯ ปี ๒๕๑๘
ยินดีต้อนรับ กัลยาณชนทุกท่าน
 


** ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ**

** กรุณาเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆและชุดขาวมาให้พร้อม

กำหนดการเข้าปฏิบัติธรรม, ขอบวชเนกขัมมะได้ตลอด กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้าว่าที่พักเต็มหรือไม่
   

หมายเหตุ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน เข้าอบรมและ ปฏิบัติธรรมทุก ๆ วัน หรือ วันเสาร์ - อาทิตย์ หรือ ตามโครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือน

หลักฐานของผู้สมัครเข้าขอบวชเนกขัมมะ
กรุณาเตรียมข้อมูลมาด้วยเพื่อความสะดวกครับ มีบัตรประชาชน หรือบัตรราชการต่าง ๆที่มีรูปติด ก็ได้ และให้จัดเตรียมชุดขาวมาให้พร้อม จะบวชกี่วันก็ได้ หรือ บวชในช่วงมีงานก็ได้ทุกวัน  มีที่พักเรือนนอน อาหาร ไว้สำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมที่โรงทานขรัวโต และโรงทานพระครูอุทัยธรรมธารี
ทางวัดต้องจัดทำทะเบียนประวัติ ผู้ปฏิบัติธรรม
กรุณาเตรียมข้อมูลเขียนหรือพิมพ์มาด้วยครับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทางวัดและผู้มาขอบวชเนกขัมมะ 
(ส่วนใหญ่ทางวัด จะจัดให้มี"ซุ้มลงทะเบียน" สำหรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมไว้คอยครับ กรุณาสอบถามกับท่านอาจารย์อีกครั้งให้ช่วยแนะนำ)
 

เพศ   ชาย..... หญิง ...... สมัครบวชเนกขัมมะ

วันที่.....เดือน.................พ.ศ..............

ชื่อ............................นามสกุล................................. 

เกิดวันที่......เดือน......................พ.ศ.............อายุ........ปี ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................
..............................................................................

จบการศึกษาขั้นสูงสุด...............................................
จาก........................................................................

มีอาชีพ....................................................................

เคยปฏิบัติธรรมแบบใดมาก่อนหรือไม่ เคย......

ไม่เคย ........

สำนัก, วัด.............................................................
เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่ามะไฟฯหรือไม่ เคย....

ไม่เคย .... เคยมากี่ครั้งแล้ว..........................ครั้ง

ที่อยู่ที่ติดต่อกับญาติได้โดยง่ายที่สุด.............................................................................

( ลงชื่อ )..................................................ผู้สมัคร
ขออยู่......วัน ,กลับวันที่......เดือน...............พ.ศ.............. 

 
กิจวัตรประจำวัน     

 

**กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม**

กล่าวคำขอบวชเนกขัมมะ

อาราธนาศีล ๘  

มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลานิยาจามะ, ทุติยัมปิ, มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลา, นิยาจามะ, ตะติยัมปิ, มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลา, นิยาจามะ,

คำสมาทานศีล ๘
(กล่าวตามพระผู้ให้ศีล)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ, ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,

( พระอาจารย์ว่า ติสะระณะ คะมะนัง นิฏฐิตัง,

 ผู้สมาทานพึงรับว่า "อามะ ภันเต" ) 
 

 -ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,

 -อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

 -อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

 -มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

 -สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

 -วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

 -นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะ มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

 -อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ.  

คำสมาทานพระกรรมฐาน 

อุกาสะ อุกาสะ ณ. โอกาสบัดนี้ ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งพระกรรมฐาน ขอขณิกะสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปะนาสมาธิ และวิปัสสนาญาณ จงบังเกิดมีในขันธสัน ดานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออก ลมหายใจเข้ารู้ ลมหายใจออกรู้ สามหนและเจ็ดหน ร้อยหนและพันหน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญฯ

คำลาสิกขา(สึก) จากเนกขัมมะ

สิกขัง, ปัจจักขามิ, คิหิติมัง, ธาเรถะ,
*ขอพระสงฆ์จงทราบ, กระผม (ดิฉัน) ด้วยว่า, กระผมขอลาสิกขา, จากเนกขัมมะ, ผู้ถือศีล ๘, เป็นคฤหัสถ์ดังเดิม, ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...
(*ซ้ำเฉพาะภาษาไทย ๓ จบ) 

คำขอขมากรรม (นะโม ๓ จบ)
ด้วยกายก็ดี, ด้วยวาจาก็ดี, ด้วยใจก็ดี, กรรมอันใด, ที่พวกข้าพเจ้า, ได้สบประมาทพลาดพลั้ง, ต่อพระพุทธเจ้า, ต่อพระธรรมเจ้า, ต่อพระสงฆเจ้า, ต่อคณะพระอาจารย์วิทยากร, พระอาจารย์พี่เลี้ยง, ต่อหน้าก็ดี, ลับหลังก็ดี, เจตนาก็ดี, ไม่เจตนาก็ดี, รู้ก็ดี, ไม่รู้ก็ดี, ระลึกได้ก็ดี, ระลึกมิได้ก็ดี, ขอได้โปรดงดโทษ, อดโทษ, อโหสิกรรมโทษทั้งปวงนั้น, ให้แก่พวกข้าพเจ้า, นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป, จะสร้างแต่กรรมดี, คุณงามความดี, ตลอดกาลนานเทอญ

*ตารางโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  “ค่ายพุทธบุตร”

 *ตารางการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี สำหรับเยาวชน( หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน ) 

*ตารางการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี สำหรับบุคคลทั่วไป ( หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน ) 

*ตารางการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี สำหรับบุคคลทั่วไป ( หลักสูตร ๕ วัน ๔ คืน )
*การเดินทางมาวัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี เข้าอ่านและศึกษาเส้นทางได้ที่นี่ครับ

 

 

 Poll
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร..?
วันพระเข้าวัดฟังธรรม
เข้าวัดทำบุญวันเกิด ทำบุญตามกาล
เข้าวัดเพื่อเวียนเทียน
เข้าวัดถวายสังฆทาน
เข้าวัดเพื่อความสบายใจ
เข้าวัดเพื่อดูดวง
เพื่อท่องเที่ยว ถ่ายรูป
เพื่อหาวัตถุมงคล
เพื่อสะเดาะเคราะห์ แก้กรรม
เพื่อต้องการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน
By
รหัสยืนยัน :

Result
สมเด็จพระสังฆราช
กรมการศาสนา
สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง
กระทรวงวัฒนธรรม
พลังจิต.com
พุทธศาสดา
84000 พระธรรมขันธ์
ธรรมดา.เนท
พระไตรปิฏก
ธรรมจักร
ฟังธรรม.com
ธรรมะใกล้ตัว
ธรรมะทูเดย์
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ธรรมะใกล้มือ
หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาส
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ศ.ต.ภ
dhammaOD
ชุมชนคนรักปราจีน
คลังหนังสืออิเลคทรอนิคส์
มูลนิธิพุทธโฆษณ์
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
มูลนิธิมหามงกุฎฯ
บริการกายภาพบำบัด
สำนักเรียนธรรมศึกษาวัดหลวงปรีชากูล
วัดปัญญานันทาราม
พุทธทาส.คอม
วัดญาณเวศกวัน
สนามหลวงแผนกบาลี
มหามงกุฏราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตรวจผลสอบ น.ธ,ธ.ศ
มหาเถรสมาคม
หอสมุดพระพุทธศาสนานานาชาติมหาสิรินาถ
โพธิยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาปราจีนบุรี
สนง.ประชาสัมพันธ์ จว.ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต๑
ลานธรรมเสวนา
ชีวิตสิกขา
พุทธชยันตี
วัดเกาะเค็ดนอก
ธรรมะไทย
อบต.โคกไม้ลาย
ธนาคารจิตอาสา
ไทยแวร์ธรรมะ
โอวาทธรรมพระอริยะเจ้า
วัดอัมพวัน (หลวงพ่อจรัล)
โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ
วัดมเหยงคณ์
วัดนาป่าพง
ธรรมดา.เนท
วัดหนองป่าพง
โรงเรียนวิถีพุทธ
โอวาทธรรม พระอริยเจ้า
Facebook คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี
วัดป่าสุคะโต
มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาสมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์
พระประวัติสมเด็จพระสังฆราช ๑๙ พระองค์
มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชวัดบวร
สถาบันพระสังฆาธิการ
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี ๒๕๕๒

QR Code - Watpamafai

Bangkok
โครงการหมู่บ้านศีลห้า

ติดต่อวัด ติดต่อผู้ดูแล สมุดเยี่ยม เว็บบอร์ด ห้องภาพถ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร แผนที่
By www.watpamafai.org .  
Copyright 2005-2017 All rights reserved.
view