สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


ระลึกถึง พระครูอุทัยธรรมธารี ( เส็ง สุขิโต )
ขอเมตตาบารมีของหลวงพ่อ จงสถิตย์คุ้ม เกศเกล้าเหล่าศิษยานุศิษย์อยู่ ณ. วัดป่ามะไฟต่อไป ชั่วกัลปาวสาน เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งและเป็นกำลังใจแก่ศิษยานุศิษย์ทุกๆคน ในการจะพัฒนาตนเองให้เจริญงอกงามในบวรพุทธศาสนาสืบไป

คณะศิษยานุศิษย์วัดป่ามะไฟ


view