สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)ประวัติความเป็นมา
พระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟ


ตามคำบอกเล่าของพระครูอุทัยธรรมธารี
(
เส็ง สุขิโต) อดีตรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ
เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ได้เกิดนิมิตรกับ
หลวงพ่อหลายครั้งในนิมิตมีพราหมณ์ชรา
ผู้ชายนุ่งขาวห่มขาว
แล้วบอกว่าถ้า
ต้องการให้วัดป่ามะไฟมีความเจริญ
รุ่งเรือง
ให้จัดสร้างพระสยามเทวาธิราชขึ้นมา

จนเป็นเหตุให้หลวงพ่อเกิดความคิดที่
จะสร้างพระสยามเทวาธิราชขึ้นจนกระทั่ง
เมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๑๒ ท่านจึงได้ปรึกษาหารือกับ
คุณ สมัย พ่วงตามพงษ์ ผู้จัดการ
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาเจริญพาศน์ คุณ วรันดับ  ฉัตรกุล ณ อยุธยา(บุญนาค) คุณเจริญ พรหมศร
คุณ ภาวาส
บุญนาคพร้อมด้วยข้าราชการ
พ่อค้า ประชาชน
เมื่อมีมติเห็นชอบแล้ว
จึงได้
จัดสร้างพระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟขึ้น ทางวัดจึงได้ดำเนินการจัดสร้างและจัดพิธีพุทธาภิเษก (พระคณาจาร์ยนั่งปรกในพิธี)
ในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘
เวลา ๑๓.๓๐
น.วัตถุมงคลที่จัดสร้างในครั้งนั้น  (ปัจจุบันที่วัดไม่มีให้เช่าบูชาแล้ว)

๑. เหรียญพระสยามเทวาธิราช (ขนาดใหญ่)
เนื้อทองคำ
เนื้อเงิน
เนื้อนวโลหะ
เนื้อกะหลั่ย
ทองเนื้อกะหลั่ยเงิน
เนื้อทองแดง

                                                                                 ๒.
เหรียญพระสยามเทวาธิราช (ขนาดกลาง)
เนื้อทองคำ
เนื้อเงินเนื้อกะหลั่ยทอง
เนื้อกะหลั่ยเงินเนื้อทองแดง

๓. พระกริ่งสยาม (ขนาดใหญ่-ขนาดกลาง)
เนื้อเงิน
เนื้อนวโลหะ
เนื้อกะหลั่ยทอง


๔. พระชัยวัฒน์สยาม (ขนาดเล็กเนื้อเงิน)
เนื้อนวโลหะ
เนื้อกะหลั่ยทอง

๕. เข็มกลัดลงยาสีแดง น้ำเงิน ฟ้า
เข็มกลัดติดเนคไทน์

๖. รูปแบบจำลองยืน (พระบูชา)ขนาดใหญ่
๔๙ ซม.
ขนาดกลาง ๓๙ ซม.
ขนาดเล็ก ๒๙ ซม.


๗.
พระศรีสักยะมุนี อริยเมตตรัย (พระบูชา)พิธีมหามงคลภิเษก

๑๐ เมษายน ๒๕๑๘
เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระสังฆราชจุดเทียนชัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ มงคลพิธีภิเษกพระคณาจาร์ยนั่งปรก
๑๑ เมษายน ๒๕๑๘
เวลา ๑๑.๔๕ น. เททองหล่อพระประธาน

พระคณาจาร์ยนั่งปรกในพิธี

๑. สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ
กรุงเทพฯ

๒. พระสังวรวิมลเถร (หลวงปู่โต๊ะ)
วัดประดู่ฉิมพลี

กรุงเทพฯ

๓. หลวงพ่อผาง จิตคตโต
วัดอุดมคงคาคีรีเขต
ขอนแก่น

๔. พระครูศรีพรหมโสภิต (หลวงพ่อแพ)
วัดพิกุลทอง
สิงห์บุรี

๕. พระครูสันติวรญาณ
(
หลวงพ่อสิม พุทธาจารโร)
สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง
เชียงใหม่

๖. พระครูชลธารธรรมพิทักษ์ (หลวงพ่อหงษ์)
วัดชลสงคราม
สุราษฏร์ธานี


๗. พระครูสุตาธิการี (หลวงพ่อทองอยู่)
วัดใหม่หนองพะอง
สมุทรสาคร

๘. พระครูเกษมธรรมานันท์ (หลวงพ่อแช่ม)
วัดดอนยายหอม
นครปฐม

๙. พระครูปัญญาทุราทร
วัดเขาชายธง ถ้ำวิมุตติสุข
นครสวรรค์

๑๐. พระกัสสปมุนี
อำเภอบ้านค่าย

ระยอง

๑๑. พระอาจาร์ยสาม อกิญจโน
วัดป่าไตรวิเวก
สุรินทร์

๑๒. หลวงพ่อบุญเย็น ฐานธัมโม
สำนักพระเจ้าพรหมมหาราช
อำเภอฝาง เชียงราย

๑๓. ท่านเจ้าคุณชิน วงศาจาร์ย
วัดป่าสาลวัน

๑๔. หลวงปู่เมตตาหลวง
วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

นครราชสีมา

๑๕. หลวงพ่อเย็น
วัดแจงนอก
นครราชสีมา

๑๖. หลวงพ่อชม
วัดเขานันทา

ปราจีนบุรี

๑๗. หลวงถิร
วัดป่าเรไร
สุพรรณบุรี

๑๘. หลวงปู่คำมี
วัดถ้ำคูหาสวรรค์
ลพบุรี

๑๙. หลวงพ่อสุด
วัดกาหลง
สมุทรสาคร

๒๐. หลวงปู่แว่น
วัดสันติสังฆาราม
สกลนคร

๒๑. หลวงปู่พล
วัดหนองคณฑี
สระบุรี

๒๒. หลวงพ่อสุพจน์
วัดดอนตัน
เชียงราย

๒๓. หลวงปู่บุดดา ถาวโร
วัดกลางชูศรีธรรมเจริญสุข
สิงห์บุรี

๒๔. หลวงพ่อเย็น
วัดกลางชูศรีธรรมเจริญสุข

สิงห์บุรี

๒๕. หลวงปู่สำลี ปภาโส
วัดซับบอน
สระบุรี

๒๖. หลวงพ่อดำ
วัดเสาธงทอง
ลพบุรี

๒๗. หลวงปู่ครูบาชัยวงศ์
วัดพระพุทธบาท ห้วยต้ม
ลำพูน

๒๘. หลวงพ่อคำดี
วัดป่าสุทธาวาส
นครพนม

๒๙. พระราชธรรมาภรณ์ (หลวงพ่อเงิน)
วัดดอนยายหอม
นครปฐม

๓๐. พระครูสังวรกิตติคุณ (หลวงพ่อเอีย)
วัดบ้านด่าน

ปราจีนบุรี

๓๑. พระอาจาร์ยวัน อุตตโม
วัดอภัยดำรงธรรม
กิ่งอำเภอส่องดาว สกลนคร


๓๒. พระอาจาร์ยฝั่น อาจาโร
วัดป่าอุดมสมพร
สกลนคร


*คลิ๊กชมภาพรายการวัตถุมงคล ของวัดป่ามะไฟ*

ข้อมูล คัดจาก หนังสืออนุสรณ์
งานพระราชทานเพลิงศพ

พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี
ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕พระสยามเทวาธิราช
วัดป่ามะไฟ
ประดิษฐานที่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 


เมื่อ พ.. ๒๕๑๘ พระครูอุทัยธรรมธารี
เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ ได้สร้าง

พระสยามเทวาธิราชจำลองขึ้น
และเมื่อเหตุการณ์ชายแดนด้าน

อรัญประเทศกัมพูชา มีการรบพุ่งกันอย่างต่อเนื่อง
พระครูอุทัยธรรมธารี จึงมอบพระสยามเทวาธิราช
จำลองไปประดิษฐาน ณ ชายแดน
เพื่อปกป้องให้แก่ทหาร ตำรวจ พลเรือน
และอาณาประชาราษฎร์ให้พ้นจากภัยสงคราม
จังหวัดปราจีนบุรีได้พิจารณาแล้วจึงอัญเชิญ
ไปประดิษฐาน ณ อำเภออรัญประเทศ
โดยได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์บุษบกที่ประทับ
ขององค์พระสยามเทวาธิราชจำลอง สูง ๑๗.๑๙ เมตร
หันไปทางทิศตะวันออก เมื่อ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๘
ในปัจจุบันนี้พระสยามเทวาธิราชจำลองนับว่า
เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง และเป็นที่เคารพนับถือ
ของชาวอรัญประเทศและชาวอำเภอใกล้เคียง
เป็นอย่างมาก

ข้อมูล:

http://sakaeo.mots.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=538758433
&Ntype=2


http://www.prasaksit.wordpress.com/

http://www.buddhismthailand.com/

http://www.soonphra.com/

http://palungjit.com/view