สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

                  ประวัติพิพิธภัณฑ์ 
             พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต)

      
                     


พิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี เกิดขึ้นจากดำริของพระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต)ซึ่งท่านตั้งใจไว้นานแล้วว่าจะสร้างพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นที่สำหรับเก็บรวบรวมโบราณและศิลปวัตถุ อันมีค่าของท่านสำหรับเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้แก่บุคคลทั่วไป ด้วยดำรินี้เองท่านจึงมองหาสถานที่สักแห่งหนึ่งเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์โดยท่านมีแนวคิดว่าสถานที่นั้นจะต้องมีความปลอดภัยต่อโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่นำไปจัดแสดง ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ ท่านได้พบสถานที่แห่งหนึ่งใกล้ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นพื้นที่อยู่ในความดูแลของมณฑลทหารบกที่ ๑๒ จึงทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าวนี้เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ และเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะนำโบราณวัตถุและศิลปวัตถุเข้าจัดแสดง พร้อมทั้งจะมอบอาคารพิพิธภัณฑ์หลังนี้ให้เป็นสมบัติของกองทัพบก

การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ได้เริ่มขึ้น เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๓๗ ในระยะเริ่มต้นนั้นอยู่ในระหว่างการก่อสร้างรากฐาน เสาและคาน จนถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ พระครูอุทัยธรรมธารี ถึงแก่มรณภาพ การก่อสร้างจึงหยุดชะงักชั่วคราว ต่อมาพระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ (จำนงค์ มหาปัญฺโญ) ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ จึงทำการการสร้างต่อจากของเดิม โดยทำการเทพื้นชั้นล่างพื้นชั้นบน และพื้นหลังคาอาคาร จนถึงวันที่ ๒๐ กุมภาภัณฑ์ ๒๕๔๐ ได้มรณภาพลงการก่อสร้างจึงหยุดชะงักลงอีกครั้ง จนถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ พระอธิการ สัมพันธ์ ปัญฺญาปทีโป ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๓

และได้ดำเนินการจัดตกแต่งภายใน จัดทำตู้ จัดแสดงตบแต่งภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ ต่อจากนั้นได้ขอเจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปราจีนบุรี ทำการคัดเลือกโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุรวมทั้งจัดทำทะเบียนและดำเนินการจัดแสดงร่วมกับวัดป่ามะไฟ โดยใช้เวลาในการจัดแสดง ๓ เดือนจึงเสร็จสมบูรณ์ รวมงบประมาณการก่อสร้างเป็นเงิน ๒๔ ล้านบาทเศษ ซึ่งงบประมาณทั้งหมดนี้เป็นงบประมาณที่พระครูอุทัยธรรมธารี ได้จัดเตรียมไว้สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ 

     

ลักษณะอาคารของพิพิธภัณฑ์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น แบบหลังคาจตุรมุขตั้งมณฑปด้านบนประดับช่อฟ้าทั้ง ๔ ทิศ  ตบแต่งซุ้มประตูหน้าต่างด้วยลวดลายปูนปั้น

ประเภทของโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่นำจัดเข้าแสดง

ชั้นบน
๑. ประวัติ รูปเหมือน เครื่องใช้ อุปกรณ์โหราศาสตร์ของพระครูอุทัยธรรมธารีและวัตถุมงคลที่ท่านทำขึ้น
๒. พระสยามเทวาธิราช
๓. เทพเจ้าทั้ง ๓ ของจีนและพระโพธิสัตว์
๔. เครื่องถ้วยลายคราม (เลียนแบบ)
๕. เครื่องถ้วยเบญจรงค์ (เลียนแบบ)
๖. เครื่องถ้วยน้ำลายทอง (เลียนแบบ)
๗. พระพุทธรูป

ชั้นล่าง
๑. ประวัติพิพิธภัณฑ์และพระเกจิอาจาร์ย ๑๐ รูปในจังหวัดปราจีนบุรี พระพุทธรูป วัตถุมงคลและเครื่องรางของขลัง
๒. เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องถ้วยไทย
๓. เครื่องถ้วยจีน
๔. ศิลปยุโรป
๕. พระพุทธรูป
๖. เทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์
๗. เครื่องรางของขลัง
๘. เงินตราไทยโบราณ
๙. เหรียญกษาปณ์ไทย
๑๐. ธนบัตรไทย
๑๑. เหรียญและธนบัตรต่างประเทศ
๑๒. เครื่องถ้วยสุโขทัย
๑๓. ศิลปไทยและศิลปพื้นบ้าน

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้

พิธีมอบและเปิดพิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี
(เส็ง สุขิโต) เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๔ โดยเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ทำพิธีมอบอาคารพิพิธภัณฑ์ให้กองทัพบก โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒ เป็นผู้แทนกองทัพบก และกราบอาราธนาสมเด็จพระพุฒาจาร์ย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เปิดแพรคลุมป้ายชื่อพิพิธภัณฑ์

โบชัวร์พิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี(เส็ง สุขิโต)


อาคารพิพิธภัณฑ์ พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต)ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกพระนเรศวร
ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐
โทรศัพท์ ๐๓๗ ๒๑๑๒๔๐-๒
เปิดทำการสัปดาห์ละ ๕ วัน
วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ปิดทำการ วันจันทร์ วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์


ข้อมูล คัดจากหนังสืออนุสรณ์
งานพระราชทานเพลิงศพ
พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟอดีตรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี ณ.เมรุชั่วคราววัดป่ามะไฟตำบลโคกไม้ลาย
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.. ๒๕๔๕
เวลา ๑๖.๐๐ น.view