สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สำนัก ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ขอแจ้งรายการค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้สถานที่เข้าค่ายอบรมมาลงไว้เป็นข้อมูลมาตรฐาน ดังรายการด้านล่างต่อไปนี้

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี ๐๘๑-๙๘๓-๖๗๗๐


** ดาวโหลดค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้สถานที่เข้าค่ายอบรม ณ วัดป่ามะไฟ ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง ...

http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=8867สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ได้นำข้อมูลรายละเอียดกำหนดการของค่ายอบรมปฏิบัติธรรม มาลงไว้เป็นข้อมูลมาตรฐาน ดังรายการด้านล่างต่อไปนี้

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี ๐๘๑-๙๘๓-๖๗๗๐

** ดาวโหลดกำหนดการรายละเอียดการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของ วัดป่ามะไฟ ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง ...

-กำหนดการค่ายอบรม ๓ วัน

-กำหนดการค่ายอบรม ๒ วัน ๑ คืน

-กำหนดการค่ายอบรม ๑ วัน

http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=8867


-กำหนดการค่ายอบรม ๓ วัน


http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=8867


-กำหนดการค่ายอบรม ๒ วัน ๑ คืน


http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=8867

-กำหนดการค่ายอบรม ๑ วัน

http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=8867
  

 

view