สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


หนังสือสวดมนต์วัดป่ามะไฟ พิมพ์ครั้งที่ ๒

หนังสือสวดมนต์วัดป่ามะไฟ พิมพ์ครั้งที่ ๒

หนังสือสวดมนต์ (พิมพ์ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม ราคาบูชาสอบถามได้ที่วัดครับ ขออนุโมทนาในการจัดทำหนังสือสวดมนต์ครั้งนี้ จงเป็นไปเพื่อ มรรค ผล นิพพาน แก่ทุกท่านทุกรูปทุกนามที่มีส่วนร่วมด้วยเทอญฯ....

ต้องการหนังสือสวดมนต์ กรุณาติดต่อ ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี (เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ)

เบอร์ติดต่อ ๐๘๑ ๙๘๓ ๖๗๗๐

บทสวดมนต์พระสูตรต่างๆ ๙ พระสูตร เช่น ..
    ๑. มหาสติปัฐฐานสูตร
    ๒. ธัมจักกัปวัตนสูตร
    ๓. มหาสมัยสูตร
    ๔. อนัตตลักขณสูตร
    ๕. อาทิตตปริยายสูตร
    ๖. อาฏานาฏิยะสูตร (ภาณยักษ์)   

    ๗. คิริมานันทสูตร
    ๘. กาลามสูตร
    ๙.โคตมีสูตร
    และ พระคาถาเมตตาหลวง , บทสวดมนต์มาตรฐานอื่นๆ

*หนังสือสวดมนต์เล่มใหม่เตรียมพร้อมแล้ว..สำหรับงานเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ สวดมนต์ข้ามปี ๙ วัน ๙ คืน ๙ พระสูตร รวม ๒๑๖ ชั่วโมง (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ ธ.ค ๒๕๕๖ ถึง ๕ ม.ค ๒๕๕๗ 

รายการที่ปรับปรุงใหม่คือ....

๑.แก้ไขคำผิดทั้งเล่ม

๒.เพิ่มเติมบทสวดที่่ตกหล่น ขาดหาย ปรับปรุงบทสวดมนต์บางบทใหม่

๓.ปรับปรุง เพิ่มเติมรายละเอียดต่างภายในเล่มให้สมบูรณ์ขึ้น

๔.จัดเรียงวรรคตอนใหม่ ของบทสดมนต์และคำแปลแต่ละบท ให้อ่านสะดวก มองสบายตาขึ้น

๕.เพิ่มจำนวนหน้ามากขึ้น

๖.พิมพ์ครั้งที่ ๒ เปลี่ยนสีปกใหม่

ดังนั้นรายละเอียดในหนังสือสวดมนต์เล่มเก่ากับเล่มใหม่ จะมีเนื้อหาบางบทที่ไม่เหมือนกันเพราะแก้ไขเพิ่มเติมเข้าไปใหม่ครับ

ติดต่อ เรื่องหนังสือสวดมนต์เล่มใหม่ ได้โดยตรงที่ ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี เบอร์ ๐๘๑ ๙๘๓ ๖๗๗๐

Tags : หนังสือสวดมนต์ , หนังสือสวดมนต์วัดป่ามะไฟ

view