สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


๑๕ ต.ค.๒๕๖๐ ทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างโรงครัว,สร้างห้องน้ำ และปรับปรุงห้องพักผู้ปฏิบัติธรรม

๑๕ ต.ค.๒๕๖๐ ทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างโรงครัว,สร้างห้องน้ำ และปรับปรุงห้องพักผู้ปฏิบัติธรรม

15102017

"สร้างบุญเสริมบารมี ย่อมบังเกิดอานิสงค์"

ญาติโยมแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าทอดกฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๐

ทางวัดป่ามะไฟขออนุโมทนาบุญ สร้างบุญบารมีตามที่สะดวก ทำให้สบายใจ

ทำแล้วให้เป็นบุญบารมีติดตนไปทุกภพทุกชาติ จนกว่าจะถึงฝั่งแห่งพระนิพพาน .

นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ


katin_2017-0

katin_2017-1

katin_2017-10

katin_2017-2

katin_2017-3

katin_2017-4

katin_2017-5

katin_2017-6

katin_2017-7

katin_2017-8

katin_2017-9

katin_2017-10

katin_2017-11

katin_2017-12

katin_2017-13

katin_2017-14

katin_2017-15

katin_2017-16

katin_2017-17

katin_2017-18

katin_2017-19

katin_2017-20

katin_2017-21

katin_2017-22

katin_2017-23

katin_2017-24

katin_2017-25

katin_2017-26

katin_2017-27

________________________________________________

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๐

ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ในวันอาทิตย์ที่  ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ (แรม ๑๐  ค่ำ เดือน ๑๑)

   วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างโรงครัว,สร้างห้องน้ำ และปรับปรุงห้องพักผู้ปฏิบัติธรรม ทางวัดป่ามะไฟจึงขอบอกบุญทอดกฐินสามัคคีมาในครั้งนี้

   ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงได้อำนวยอวยชัยอภิบาลรักษาท่านและครอบครัว ให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ประกอบกิจใดพึงสำเร็จถึงพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติจงทุกประการเทอญ

ร่วมเป็นเจ้าภาพ  กองละ ๓,๐๐๐ บาท  

หรือ ร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา

กำหนดการ

วันเสาร์ที่     ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๐     เวลา  ๑๘.๐๐  น.       เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน

วันอาทิตย์ที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๐   เวลา  ๑๑.๐๐  น.        ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร

                                                        เวลา  ๑๒.๐๐  น.        แห่องค์กฐินรอบอุโบสถ

                                                        เวลา  ๑๓.๐๐  น.       พิธีทอดกฐินสามัคคี


ติดต่อร่วมบุญได้ที่                พระครูภาวนาธรรมธารี เบอร์โทร ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐

ธนาคารกรุงไทย   บัญชีออมทรัพย์   สาขา ปราจีนบุรี

ชื่อ วัดป่ามะไฟ  เลขที่  ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑

                                                     

ประธานกฐินเอก

คุณสุรพงษ์-พ.ต.ต.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ

ประธานกฐินสาย

ประธานกฐินสายที่ ๑

คุณไชยทัศน์ พิศาลไชยพล

(กัปตัน การบินไทย)   

ประธานกฐินสายที่ ๒

คุณสายัณห์ ชำนิ (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13

(คลองสมบูรณ์) ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี)

ประธานกฐินสายที่ ๓

คุณทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์

(รองอธิบดีศาลแพ่ง)

ประธานกฐินสายที่ ๔

คุณสิรารมย์ วัฒนะวณิชวงศ์ และคณะฯ

ประธานกฐินสายที่ ๕

ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต

(Executive Director TNP)

ประธานกฐินสายที่ ๖

เพื่อนโรงเรียนวัดสังเวช (ม.ปลาย)

ประธานกฐินสายที่ ๗

บริษัทเพชรไทย บายเอพี จำกัด

คุณยุทธกร-คุณเจษฎาภร พันปีทิพย์ และครอบครัว

ประธานกฐินสายที่ ๘

พ.ต.อ.โอภาส วลัยเพ็ชร

ผู้กำกับสอบสวน ภูธรจังหวัดนครนายก

ประธานกฐินสายที่ ๙

คุณสุวิทย์ สันติพิทักษ์

ประธานกฐินสายที่ ๑๐

คุณบุญเกิด เงินทอง

ประธานกฐินสายที่ ๑๑

คุณพิชัย หมู่พุทธรักษ์

(เลขานุการบอร์ด บ.ล็อกเลย์ จำกัด)

คุณสุจินดา เทพเลิศบุญ

คุณศุทธินี หมู่พุทธรักษ์

คุณศศิพินทุ์ หมู่พุทธรักษ์

ประธานกฐินสายที่ ๑๒

พ.ต.ท. ดร.สมนึก เขมทองคำ 

อัยการจังหวัดประจำกรม สำนักงานอัยการ สคช  อุบลราชธานี

ผ.ศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประธานกฐินสายที่ ๑๓

ร.ต.อ.เอกกร วรรณทอง-คุณวิลาวัณย์-ด.ญ.ธนัญญา-ด.ญ.ปัญฑิตา วรรณทอง

ประธานกฐินสายที่ ๑๔

คุณอิษวัต-คุณสิรินธร-ดญ.อิสริน สุจิมนัสกุล-คุณวรชาติ เจนไตรชาญ

ประธานกฐินสายที่ ๑๕

พ.ต.ท.เอกลักษณ์ สิริยศโสภณ

ประธานกฐินสายที่ ๑๖

คุณณัฏฐชัย แสนฤทธิ์ (Snooker Club)

ประธานกฐินสายที่ ๑๗

คณะลูกเสือชาวบ้าน ภาคตะวันออก

ประธานกฐินสายที่ ๑๘

คุณอภิชาติ อุ่นเมตตาอารี

ประธานกฐินสายที่ ๑๙

คุณมาลี ศาลากิจ และครอบครัว

คุณสุนีย์ กวีรัตช์ และครอบครัว

ประธานกฐินสายที่ ๒๐

เพื่อนโรงเรียนวัดสังเวช (ม.ต้น)

ประธานสายที่ ๒๑

คุณอวยชัย ตั้งสง่า

ประธานกรรมการเครือลาดกระบังขนส่ง

ประธานกฐินสายที่ ๒๒

คุณตันหยง ยิ้มวิลัย และคณะ

ประธานกฐินสายที่ ๒๓

คุณสมศักดิ์ ทรัพย์สมบูรณ์ และครอบครัว

ประธานกรรมการ บจก.คอนพลัส ดีเวลล็อปเม้นต์

 ประธานกฐินสายที่ ๒๔

คุณแม่วรรณา จินดาสมบัติเจริญ และลูกหลาน

ประธานกฐินสายที่ ๒๕

คุณสุวิทย์ สุทธิแป้น

4 DINNER BAR & RESTAURANT

 ประธานกฐินสายที่ ๒๖
กองพัสดุ กรมชลประทาน

ประธานกฐินสายที่ ๒๘
คุณวรา-คุณจิระนคร และครอบครัว

 ประธานกฐินสายที่ ๒๗
สายบริษัท ฟูจิคูระ ปราจีนบุรี
โดย : คุณภูมิธนพัฒน์ บุญเรือน

หมายเหตุ : กฐินสายเจ้าภาพจัดตั้งกองกฐินด้วยตนเองพร้อมแจ้งข่าวบุญไปยังญาติมิตรบริวารของทางเจ้าภาพกฐิน

เจ้าภาพกฐินกองละ ๓,๐๐๐ บาท

รายนามเจ้าภาพกฐิน กองละ ๓,๐๐๐ บาท

๒๒. บริษัท ทีเจทรานส์ 2016 จำกัด

๒๑. คุณประภาส-คุณวันเพ็ญ ชมงาม และครอบครัว

๒๐. คุณวีรศักดิ์ อินทเศียร-คุณนงเยาว์ ทองเจือ ๑ กอง

๑๙. คุณชลดา มาศิริ และครอบครัว ๑ กอง

๑๘. คุณภาสกร มหามงคล และครอบครัว ๑ กอง

๑๗. ด.ต.กิตติพงศ์ เอี่ยมบำรุงทรัพย์-คุณนริญญา โภคานฤมิต ๑ กอง

๑๖. คุณแม่บุญยัง เรืองณรงค์ ๑ กอง

๑๕. พ.ต.ต.อำนาจ ศรีคง ๑ กอง
๑๔. บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด ๑ กอง
๑๓. คุณจันทร ตุ้มวารี และครอบครัว (ร้านสินวารี ขอนแก่น) ๑ กอง
๑๒. คุณสมฤดี ไทยพานิช ๑ กอง
๑๑. คุณสุจิตรา ศรีชัยสุวรรณ ๑ กอง
๑๐. พ.ญ.จิราพร แสงแก้วสันติสุข ๑ กอง
๙. คุณสุปราณี พูนสวัสดิ์พงศ์ ๑ กอง
๘. คุณอุดมศักดิ์-คุณดวงพร หงษ์ทอง ๑ กอง
๗. แม่ชีสุชนีย์ นิศามณีรัตน์ ๑ กอง
๖. คุณแม่อ้วน จั่นงาม และครอบครัว ๑ กอง
๕. คุณแม่สมใจ เขตวันชัย และครอบครัว ๑ กอง
๔. คุณรมย์รัมภา ทับทิมอ่อน ๑ กอง
๓. แม่ชีสมพร ศรีเมือง ๑ กอง
๒. แม่ชีอาภรณ์ กิ่งแก้ว ๑ กอง
๑. แม่ชีอาทิตยา รัตนเดชสกุล ๑ กอง

-คุณมงคล แดงกระจ่าง ๑,๐๐๐ บาท
-โรงแป้งสหสินพัฒนา ๒,๐๐๐ บาท

-คุณแม่สุภา รัตนเสวตวัฒน์ ๑๐,๐๐๐ บาท
-ครอบครัว อิ้งจะนิล ๑,๐๐๐ บาท
-คุณสว่าง-คุณลำใย-คุณภคปภา-คุณนภาภัช ฉิมพลัด ๑,๐๐๐ บาท

-คุณพรนภัศส์ วัณศรีสุธน ๓๐๐ บาท

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงได้อำนวยอวยชัยอภิบาลรักษาท่านและครอบครัว ให้มีสุขภาพพลานมัยสมบูรณ์ ประกอบกิจใดพึงสำเร็จถึงพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติจงทุกประการเทอญ

Tags :

view