สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


ขอเชิญร่วมบุญสร้างโต๊ะหมู่บูชา หมู๋ ๗ เจ้าภาพกองละ ๑๐๐๐ บาท

ขอเชิญร่วมบุญสร้างโต๊ะหมู่บูชา หมู๋ ๗ เจ้าภาพกองละ ๑๐๐๐ บาท

18582263_1543130055711882_4760137340359404713_n

18582307_1543130109045210_2713664802527579061_n

18582376_1542631739095047_293277856390286933_n

18664192_1543130082378546_1479121066394673724_n

post image

"ขอเชิญร่วมกองบุญสร้างโต๊ะหมู่บูชา ชุดที่ ๒"

ขอเชิญร่วมกองบุญสร้างโต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๗ พิเศษ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑.๒๐ เมตร พร้อมโต๊ะกราบ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป และพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับบูชาในงานพิธีต่างๆ โดยโต๊ะหมู่บูชาราคาพร้อมค่าขนส่ง ๔๒,๕๐๐ บาท ต่อ ๑ ชุด (โต๊ะหมู่ ๓๓,๐๐๐ บาท โต๊ะกราบ ๖,๐๐๐ บาท ค่าขนส่ง ๓,๕๐๐ บาท)
กองบุญสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสร้างโต๊ะหมู่บูชา ชุดที่ ๒ จำนวน ๔๓ กองบุญ กองบุญละ ๑,๐๐๐ บาท
หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา

ติดต่อร่วมบุญได้ที่ :
พระครูภานาธรรมธารี ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐
(ธ.กรุงไทย สาขาปราจีนบุรี บ/ช ออมทรัพย์
ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)

รายนามผู้บริจาคสร้างโต๊ะหมู่บูชา ชุดที่ ๒

๑๔. คุณวีรวัต เอกภานุวัฒน์-คุณบูรตา อิ้งจะนิล ๕๐๐ บาท
๑๓. พ.ต.ต.อำนาจ ศรีคง และครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
๑๒. คุณพนัชกร เลิศวิจิตสกุล ๑,๐๐๐ บาท
๑๑. คุณสมฤดี ไทยพานิช และครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
๑๐. คุณบุษบงค์ พึ่งธรรม และครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท

๙. แม่ชีอาทิตยา รัตนเดชสกุล ๑,๐๐๐ บาท
๘. คุณปฤศฎางค์ อิ้งจะนิล อุทิศให้คุณพ่อเธียรชัย อิ้งจะนิล ๑,๐๐๐ บาท
๗. คุณวุฒิกร-คุณนันทพร คงคา และครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
๖. พ.ญ.จิราพร แสงแก้วสันติสุข ๑,๐๐๐ บาท
๕. คุณวลัยพรรณ เจริญศุภมงคล และครอบครัว
๑,๐๐๐ บาท
๔. แม่ชีอาภรณ์ กิ่งแก้ว ๑,๐๐๐ บาท
๓. แม่ชีสุชนีย์ แซ่ปัง ๑,๐๐๐ บาท
๒. คุณธนิษฐา จันทร์คลาย ๑,๐๐๐ บาท
๑. คุณอุดมศักดิ์-คุณดวงพร หงษ์ทอง และครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท

ขออานิสงค์แห่งบุญจงสำเร็จประโยชน์แก่ท่านทุกเมื่อเทอญ

----------------------------------------------

"ขอเชิญร่วมกองบุญสร้างโต๊ะหมู่บูชา ชุดที่ ๑"
(เจ้าภาพ ๓๗ กอง คงเหลือ ๖ กอง)ขอเชิญร่วมกองบุญสร้างโต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๗ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑.๒๐ เมตร พร้อมโต๊ะกราบ จำนวน ๒ ชุด เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป และพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับบูชาในงานพิธีต่างๆ โดยโต๊ะหมู่บูชาราคาพร้อมค่าขนส่ง ๔๒,๕๐๐ บาท ต่อ ๑ ชุด (โต๊ะหมู่ ๓๓,๐๐๐ บาท โต๊ะกราบ ๖,๐๐๐ บาท ค่าขนส่ง ๓,๕๐๐ บาท)
กองบุญสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสร้างโต๊ะหมู่บูชา ชุดที่ ๑ 
จำนวน ๔๓ กองบุญ กองบุญละ ๑,๐๐๐ บาท 
หรือบริจาคตามกำลังศรัทธาติดต่อร่วมบุญได้ที่ :
พระครูภานาธรรมธารี ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐
(ธ.กรุงไทย สาขาปราจีนบุรี บ/ช ออมทรัพย์ 
ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)

รายนามผู้บริจาคสร้างโต๊ะหมู่บูชา ชุดที่ ๑

๒๐. คุณอาคม อุ่นเมตตาอารีย์ และครอบครัว
ร่วมบุญ ๑ กอง ๑,๐๐๐ บาท
๑๙. คุณปฤศฎางค์ อิ้งจะนิล อุทิศให้ คุณพ่อเธียรชัย อิ้งจะนิล
ร่วมบุญ ๑ กอง ๑,๐๐๐ บาท
๑๘. แม่ชีบุญมี นาใจ
ร่วมบุญ ๑ กอง ๑,๐๐๐ บาท
๑๗. คุณพิพัฒน์-คุณซู่เตียง จันทร์ชิดฟ้า
ร่วมบุญ ๑ กอง ๑,๐๐๐ บาท
๑๖. คุณครูบุษบงค์ พึ่งธรรม
ร่วมบุญ ๑ กอง ๑,๐๐๐ บาท
๑๕. คุณณัฐพล และครอบครัว
ร่วมบุญ ๑ กอง ๑,๐๐๐ บาท
๑๕. คุณ วรรณา จินดาสมบัติเจริญ,
นพ.วินัย รัตน์ประสาทพร,
คุณสุดารัตน์ รัตน์ประสาทพร,
คุณนัยรัตน์ รัตน์ประสาทพร,
คุณณัฐกานต์ รัตน์ประสาทพร,
นพ.นิธีร์ รัตน์ประสาทพร
คุณ สุพิชญ์ชญา จินดาสมบัติเจริญและครอบครัว,
คุณเอมอร จินดาสมบัติเจริญ,
คุณกฤษณ์ จินดาสมบัติเจริญ,
คุณพัชรินทร์ จินดาสมบัติเจริญ
ร่วมบุญ ๑๐ กอง ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๔. พ.ต.ท ปณชัย-คุณวนิดา ศรัทธาวุฒิ
ร่วมบุญ ๒ กอง ๒,๐๐๐ บาท
๑๓. คุณสุพรรณี บุดดีหงษ์
ร่วมบุญ ๑ กอง ๑,๐๐๐ บาท
๑๑. คุณทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์
ร่วมบุญ ๑ กอง ๑,๐๐๐ บาท
๑๐. พระจีรวัฒน์ อคฺคจิตฺโต
ร่วมบุญ ๑ กอง ๑,๐๐๐ บาท
๙. คุณสมโภชน์ ลักษณะโยธิน
ร่วมบุญ ๑ กอง ๑,๐๐๐ บาท
๘. คุณธนิษฐา จันทร์คลาย
ร่วมบุญ ๑ กอง ๑,๐๐๐ บาท
๗. พ.ญ.จิราพร แสงแก้วสันติสุข
ร่วมบุญ ๑ กอง ๑,๐๐๐ บาท
๖. คุณจันทิพย์ บูรณบุรุษธรรม และครอบครัว
ร่วมบุญ ๑ กอง ๑,๐๐๐ บาท
๕. แม่ชีสุชนีย์ แซ่ปัง 
ร่วมบุญ ๑ กอง ๑,๐๐๐ บาท
๔. คุณอุดมศักดิ์ -คุณดวงพร หงษ์ทอง และครอบครัว 
ร่วมบุญ ๑ กอง ๑,๐๐๐ บาท
๓. คุณครูพรเพ็ญ ม่วงงาม และครอบครัว 
ร่วมบุญ ๑ กอง ๑,๐๐๐ บาท
๒. แม่ชีอาทิยตา รัตนเดชสกุล 
ร่วมบุญ ๑ กอง ๑,๐๐๐ บาท
๑. ยอดเหลือจากกองบุญปิดทองพระพุทธรูป 
จำนวน ๘ กอง ๘,๐๐๐ บาท

ขออานิสงค์แห่งบุญจงสำเร็จประโยชน์แก่ท่านทุกเมื่อเทอญ

Tags :

view