สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


ร่วมบุญสร้างสถานปฏิบัติธรรม กุฏิกัมมัฏฐาน, ห้องน้ำ, บ่อน้ำ, ไฟฟ้า, ทางเดินจงกรม ถวายแก่วัดในพระพุทธศาสนา

ร่วมบุญสร้างสถานปฏิบัติธรรม กุฏิกัมมัฏฐาน, ห้องน้ำ, บ่อน้ำ, ไฟฟ้า, ทางเดินจงกรม ถวายแก่วัดในพระพุทธศาสนา
18194970_1524418224249732_1641150027616539899_n

18221962_1524418304249724_2145704259129075220_n

18222475_1524417824249772_640796944923563681_n

18222568_1524418094249745_4026055426484833337_n

18268362_1524418170916404_6849520695693118915_n

18268382_1524416267583261_8671347776178911740_n

18268649_1524416970916524_4813245667740510256_n

18274746_1524418264249728_4087917130323469498_n

18301496_1524417954249759_7176316616567241238_n

18301866_1524417700916451_5313619937058703888_n

free picture upload

"พัฒนาศาสนสถานมุ่งสู่ศาสนธรรม"

ทำการปรับที่ดินด้านหน้าอุโบสถวัดป่ามะไฟ ที่ญาติธรรมได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ซื้อถวายเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา จำนวน ๓ ไร่ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเตรียมสร้างศาสนสถานสำหรับรองรับผู้ปฏิบัติธรรม
สาธุชนท่านใดทำไว้ในใจว่าชีวิตนี้ปรารถนาจะสร้างกุฏิกัมมัฏฐาน, ห้องน้ำ, บ่อน้ำ, ไฟฟ้า, ทางเดินจงกรม ถวายแก่วัดในพระพุทธศาสนา
ติดต่อได้ที่ พระครูภาวนาธรรมธารี
โทร : ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐

รายนามผู้ร่วมบุญสร้างสถานปฏิบัติธรรม

๒๒. คุณดวงปัญญาภรณ์ วิจิตรกาญจน์ ๒,๐๐๐ บาท
๒๑. คุณกิตติพร วิจิตรกาญจน์ ๑,๐๐๐ บาท
๒๐. คุณสุทธิพล ๘๐๐ บาท

๑๙. แม่ชีสุชนีย์ นิศามณีรัตน์ ๑,๐๐๐ บาท
๑๘. คุณวีรวัต เอกภานุวัฒน์-คุณบูรตา อิ้งจะนิล ๑,๐๐๐ บาท
๑๗. คุณครูพรเพ็ญ ม่วงงาม ๑,๐๐๐ บาท
๑๖. คุณนิภาพร ม่วงงาม-ด.ช.เบนตามิน ดาซิลวา ๑,๐๐๐ บาท
๑๕. คุณกิตติพงศ์-คุณสราทิพย์ ม่วงงาม ๑,๐๐๐ บาท
๑๔. คุณทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ ๑,๒๐๐ บาท
๑๓. คุณภัทรพล-คุณจุฬาภรณ์ ภัทรปัญโญ ๕๐๐ บาท
๑๒. แม่ชีอาภรณ์ กิ่งแก้ว ๑,๕๐๐ บาท
๑๑. คุณอลงกต อุบลวัตร ๒๐๐ บาท
๑๐. คุณธัญลักษณ์-ด.ญ.ปฐมรัตน์-ด.ญ.เชอรี่
แสงชูโต ๕๐๐ บาท
๙. คุณครูพรเพ็ญ ม่วงงาม ๑,๐๐๐ บาท
๘. ครอบครัวพิเศษนครกิจ ๒,๐๐๐ บาท
๗. คุณณัฏฐา พัชรกนกสิน ๑,๐๐๐ บาท
๖. คุณอนัญญา กรีธาพล ๑,๐๐๐ บาท
๕. คุณวลัยพรรณ เจริญศุภมงคล และครอบครัว
๑,๐๐๐ บาท
๔. คุณอุดมศักดิ์-คุณดวงพร หงษ์ทอง และครอบครัว ๓,๐๐๐ บาท
๓. คุณธนัทภัทร-คุณรวิชญ์ ๑,๐๐๐ บาท
๒. พ.ท.นพ.ปกภทร-พญ.สุธีรา คุณาสันติวรกุล และครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
๑. คุณพนัชกร เลิศวิจิตสกุล ๕,๐๐๐ บาท

Tags :

view