[close]
 http://www.watpamafai.org
    สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เจ้าอาวาส  ค่ายอบรม  พระสยามเทวาธิราช  เว็บบอร์ด  คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/09/2007
ปรับปรุง 20/08/2017
สถิติผู้เข้าชม3,807,773
Page Views5,061,406
สินค้าทั้งหมด 40
สมาชิก
บัญชีผู้ใช้
รหัสผ่าน


ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
Menu
aaaa
หน้าแรก
วัดป่ามะไฟ
เจ้าอาวาส
โครงการ-กิจกรรม
ธรรมะสาธุ
พระสยามเทวาธิราช
ประกาศเกียรติคุณ
สมุดเยี่ยม
ห้องภาพถ่าย
ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
ติดต่อวัด
ติดต่อผู้ดูแล
คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี
พระพุทธเจ้า
วันสำคัญ
วัดป่ามะไฟ
โครงการ-กิจกรรม
รอบรั้ววัดป่ามะไฟ
บทสวดมนต์วัดป่ามะไฟ
ธรรมะ
การบวช
ข่าวประจำวัน
มารยาทไทย
มุมความรู้
หมวดหมู่สินค้า
สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
 ติดต่อสอบถาม & แจ้งการชำระเงิน
 มณฑปพระอสีติธาตุ-อาคารปฏิบัติธรรม
 วิธีการชำระเงิน
 พระบูชา
 พระเครื่อง(พระสยามนิรันตราย)
 3. (หมด) กริ่งพระสยามนิรันตรายเนื้อทองคำ 15.5 g
 4.พระสยามนิรันตราย เนื้อโลหะปิดทอง (หน้าตัก 1.5
 5.พระกริ่งทรงเครื่อง เนื้อเงิน
 6.พระกริ่งทรงเครื่อง เนื้อนวโลหะ
 7.พระกริ่งทรงเครื่อง เนื้อทองแดง
 8.เหรียญลายไทย พิมพ์เสมา เนื้อเงิน
 9.เหรีญลายไทย พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงเคลือบทอง
 10.เหรียญลายไทย พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงเคลือบเงิน
 11.เหรียญลายไทย พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงเคลือบนาค
 12.เหรียญลายไทย พิมพ์อาร์ม เนื้อเงิน
 13.เหรียญลายไทย พิมพ์อาร์ม เนื้อทองแดงเคลือบทอง
 14.เหรียญลายไทย พิมพ์อาร์ม เนื้อทองแดงเคลือบเงิน
 15.เหรียญลายไทย พิมพ์อาร์ม เนื้อทองแดงเคลือบนาค
 16. (หมด) เหรียญพิมพ์เสมา (ผิวเลียบ) เนื้อเงิน
 17.(หมด) เหรียญพิมพ์เสมา (ผิวเลียบ) เนื้อทองแดงชุบ
 18.(หมด)เหรียญพิมพ์เสมา (ผิวเลียบ) เนื้อทองแดง
 19.เหรียญพิมพ์เสมา (ผิวปิรามิด) เนื้อเงิน
 20.เหรียญพิมพ์เสมา(ผิวปิรามิด)เนื้อทองแดงชุบเงินลง
 21.เหรียญพิมพ์เสมา (ผิวปิรามิด) เนื้อทองแดง
 22.เหรียญพิมพ์อาร์ม (ผิวเลียบ) เนื้อเงิน
 23.(หมด)เหรียญพิมพ์อาร์ม (ผิวเลียบ) เนื้อทองแดงชุบ
 24.(หมด) เหรียญพิมพ์อาร์ม (ผิวเลียบ) เนื้อทองแดง
 25.เหรียญพิมพ์อาร์ม (ผิวปิรามิด) เนื้อเงิน
 26.เหรียญพิมพ์อาร์ม(ผิวปิรามิด)เนื้อทองแดงชุบเงิน
 27.เหรียญพิมพ์อาร์ม (ผิวปิรามิด) เนื้อทองแดง
 28.เหรียญพิมพ์ย้อนยุค (ใหญ่) เนื้อเงิน
 29.เหรียญพิมพ์ย้อนยุค (ใหญ่)เนื้อทองแดงชุบเงินลงยา
 30.เหรียญพิมพ์ย้อนยุค(ใหญ่) เนื้อทองแดง
 31.เหรียญพิมพ์ย้อนยุค (เล็ก) เนื้อเงิน
 32.เหรียญพิมพ์ย้อนยุค (เล็ก) เนื้อทองแดงชุบเงินลง
 33.เหรียญพิมพ์ย้อนยุค (เล็ก) เนื้อทองแดง
 34.ชุดกรรมการ (รวม 67 องค์)
 พระสมเด็จวัดป่ามะไฟ ปี ๒๕๑๘
 เหรียญพระสยามฯ ปี ๒๕๑๘
 ๑๐ พ.ค.๒๕๖๐ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๐ พ.ค.๒๕๖๐ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

พระโอวาท
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เนื่องในวันวิสาขบูชา
พุทธศักราช ๒๕๖๐

"ดิถีวิสาขบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว สมเด็จพระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา เสด็จประสูติมาในที่เจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ล้วนเป็นไปในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะต่างปี หากใคร่ครวญให้ดียิ่งขึ้น ย่อมตระหนักว่า ดิถีอัศจรรย์นี้บอกธรรมแห่งความเป็นพุทธะได้หลายสถาน ด้วยการประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะคือการเกิดพระกายมนุษย์ของพระโพธิสัตว์ ผู้จะทรงดับทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ส่วนการตรัสรู้ของพระโพธิสัตว์พระองค์นั้นก็คือการเกิดบุคคลผู้รู้แจ้ง พ้นความเป็นสามัญมนุษย์สู่ความเป็นสัมมาสัมพุทธะ ครั้นทรงกระจ่างแจ้งเรื่องกลไกของทุกข์แล้ว มิได้ทรงเก็บงำไว้ลำพังพระองค์ แต่ยังทรงพระกรุณาชี้ทางที่จะพ้นวงจรทุกข์อย่างถาวรแก่พหูชนเรื่อยไป ตราบจนวันดับขันธปรินิพพาน แม้การดำรงขันธ์ของพระองค์จะดับสูญ แต่ว่าพระพุทธธรรมอันเกิดปรากฏแล้วยังคงดำรงอยู่เป็นศาสดา เกิดเป็นพระศาสนายั่งยืนมาตราบเท่าทุกวันนี้

คุณค่าของวันวิสาขบูชานอกจากเตือนให้สำนึกในพระพุทธคุณ ยังชวนให้เกิดความสลดสังเวชว่า ความเกิดและความดับนั้นมีขึ้นทุกขณะและเป็นของคู่กัน แม้ในความเกิดพระรูปพระโฉมของพระศาสดา ก็ยังมีความดับไปตามกฏสามัญ ความระลึกชอบได้เช่นนี้ ย่อมสามารถโน้มน้าวพุทธบริษัทผู้เกิดมาแล้วบนโลกนี้ให้เพียรเจริญรอยตามบนอริยมรรค จนสู่จุดหมายที่เหนือความเกิดและดับ ด้วยการละความหลงจับยึดในสิ่งมายาทั้งปวง คลายความมัวเมายืดถือตัวถือตนลง เว้นวางการแบ่งเขาแบ่งเรา อันจะช่วยยุติความเบียดเบียน ก้าวร้าว บาดหมาง และชิงชังกัน เมื่อสมาชิกในสังคมใดทำได้เช่นนั้น ความเมตตากรุณาอย่างยุติธรรมย่อมบังเกิด สรรพชีวิตในสังคมนั้นย่อมอิงอาศัยกันได้อย่างปราศจากเวรภัย สันติสุขที่แท้ย่อมปรากฏให้ประจักษ์เห็นจริง ไม่ใช่เพียงแค่อุดมการณ์

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรงฟื้นฟูประเพณีวิสาขบูชาไว้ด้วยดีแล้วบนแผ่นดินไทย สมควรที่ชาวไทยจะได้สืบสานพระราชศรัทธา น้อมนำคุณค่าของวันสำคัญนี้มาสู่ตน ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลกนี้ ให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไป ถ้าท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในพระสัทธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อใด ความผาสุกสิริสวัสดิ์ทุกประการย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อนั้น"

"ข่าวสารงานบุญ วันวิสาขบูชา"

คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี-สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานบุญ สร้างกุศลเสริมบารมี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันเทศกาลวันวิสาขบูชา
วันสำคัญของโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖)
ณ วัดต้นโพธิ์ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

กำหนดการกิจกรรม

เวลา ๑๓.๓๐ น.
-อัญเชิญธงธรรมจักรออกเดินธรรมยาตรา จากวัดโคกปีบ ไปยังวัดต้นโพธิ์ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

เวลา ๑๕.๓๐ น.
-เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ
-ฟังการแสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
-ทอดผ้าป่าสามัคคี
-เวียนเทียนรอบต้นพระศรีมหาโพธิ
-เสร็จพิธี

จึงขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญของจังหวัดปราจีนบุรีมา ณ โอกาสนี้


Tags :

 Poll
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร..?
วันพระเข้าวัดฟังธรรม
เข้าวัดทำบุญวันเกิด ทำบุญตามกาล
เข้าวัดเพื่อเวียนเทียน
เข้าวัดถวายสังฆทาน
เข้าวัดเพื่อความสบายใจ
เข้าวัดเพื่อดูดวง
เพื่อท่องเที่ยว ถ่ายรูป
เพื่อหาวัตถุมงคล
เพื่อสะเดาะเคราะห์ แก้กรรม
เพื่อต้องการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน
By
รหัสยืนยัน :

Result
สมเด็จพระสังฆราช
กรมการศาสนา
สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง
กระทรวงวัฒนธรรม
พลังจิต.com
พุทธศาสดา
84000 พระธรรมขันธ์
ธรรมดา.เนท
พระไตรปิฏก
ธรรมจักร
ฟังธรรม.com
ธรรมะใกล้ตัว
ธรรมะทูเดย์
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ธรรมะใกล้มือ
หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาส
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ศ.ต.ภ
dhammaOD
ชุมชนคนรักปราจีน
คลังหนังสืออิเลคทรอนิคส์
มูลนิธิพุทธโฆษณ์
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
มูลนิธิมหามงกุฎฯ
บริการกายภาพบำบัด
สำนักเรียนธรรมศึกษาวัดหลวงปรีชากูล
วัดปัญญานันทาราม
พุทธทาส.คอม
วัดญาณเวศกวัน
สนามหลวงแผนกบาลี
มหามงกุฏราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตรวจผลสอบ น.ธ,ธ.ศ
มหาเถรสมาคม
หอสมุดพระพุทธศาสนานานาชาติมหาสิรินาถ
โพธิยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาปราจีนบุรี
สนง.ประชาสัมพันธ์ จว.ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต๑
ลานธรรมเสวนา
ชีวิตสิกขา
พุทธชยันตี
วัดเกาะเค็ดนอก
ธรรมะไทย
อบต.โคกไม้ลาย
ธนาคารจิตอาสา
ไทยแวร์ธรรมะ
โอวาทธรรมพระอริยะเจ้า
วัดอัมพวัน (หลวงพ่อจรัล)
โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ
วัดมเหยงคณ์
วัดนาป่าพง
ธรรมดา.เนท
วัดหนองป่าพง
โรงเรียนวิถีพุทธ
โอวาทธรรม พระอริยเจ้า
Facebook คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี
วัดป่าสุคะโต
มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาสมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์
พระประวัติสมเด็จพระสังฆราช ๑๙ พระองค์
มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชวัดบวร
สถาบันพระสังฆาธิการ
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี ๒๕๕๒

QR Code - Watpamafai

Bangkok
โครงการหมู่บ้านศีลห้า

ติดต่อวัด ติดต่อผู้ดูแล สมุดเยี่ยม เว็บบอร์ด ห้องภาพถ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร แผนที่
By www.watpamafai.org .  
Copyright 2005-2017 All rights reserved.
view