สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


ขอเชิญร่วมบุญบูรณะอาสน์สงฆ์ และพื้นศาลาการเปรียญ (ขัดพื้น ซ่อมแซมรอยแตก ทาน้ำมันรักษาเนื้อไม้) เนื้อที่ ๖๐๐ ต.ร.ม. ร่วมบุญ ต.ร.ม.ละ ๒๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา

ขอเชิญร่วมบุญบูรณะอาสน์สงฆ์ และพื้นศาลาการเปรียญ (ขัดพื้น ซ่อมแซมรอยแตก ทาน้ำมันรักษาเนื้อไม้) เนื้อที่ ๖๐๐ ต.ร.ม. ร่วมบุญ ต.ร.ม.ละ ๒๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา

"ร่วมบุญบูรณะอาสน์สงฆ์ และพื้นศาลาการเปรียญ"

ขอเชิญร่วมบุญบูรณะอาสน์สงฆ์ และพื้นศาลาการเปรียญ (ขัดพื้น ซ่อมแซมรอยแตก ทาน้ำมันรักษาเนื้อไม้) เนื้อที่ ๖๐๐ ต.ร.ม. ร่วมบุญ ต.ร.ม.ละ ๒๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา

ติดต่อร่วมบุญได้ที่ :
พระครูภานาธรรมธารี ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐
(ธ.กรุงไทย สาขาปราจีนบุรี บ/ช ออมทรัพย์
ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)

รายนามเจ้าภาพร่วมบุญบูรณะอาสน์สงฆ์ และพื้นศาลาการเปรียญ

๔๖. ด.ต.หญิง วาสนา มีสน
จำนวน ๑ ต.ร.ม. ๒๐๐ บาท
๔๕. คุณพลอย อินทร
จำนวน ๑ ต.ร.ม. ๒๐๐ บาท
๔๔. คุณกฤณา แก้วปานกัน
จำนวน ๑ ต.ร.ม. ๒๐๐ บาท
๔๓. คุณธัญญพัทร์ ลิ้มเลิศผลบุญ
จำนวน ๑๐ ต.ร.ม. ๒,๐๐๐ บาท
๔๒. คุณครูพรเพ็ญ ม่วงงาม
จำนวน ๑ ต.ร.ม. ๒๐๐ บาท
๔๑. คุณนิภาพร ม่วงงาม-ด.ช.เบนจามิน ดาซิลวา
จำนวน ๑ ต.ร.ม. ๒๐๐ บาท
๔๐. คุณกิตติพงศ์-คุณสราทิพย์ ม่วงงาม
จำนวน ๑ ต.ร.ม. ๒๐๐ บาท
๓๙. คถณลัดดา ขำเดช
จำนวน ๕ ต.ร.ม. ๑,๐๐๐ บาท
๓๘. ร้านศิลป์วารี ขอนแก่น
จำนวน ๓ ต.ร.ม. ๖๐๐ บาท
๓๗. พ.ท.นพ.ปกภทร-พญ.สุธีรา คุณาสันติวรกุล,
คุณสุทร-คุณสุวิรัตน์ โหตรภวานนท์
จำนวน ๓ ต.ร.ม. ๖๐๐ บาท
๓๖. คุณจารุดา เริงสมัย
จำนวน ๑ ต.ร.ม. ๒๐๐ บาท
๓๕. แม่ชีอาภรณ์ กิ่งแก้ว
จำนวน ๕ ต.ร.ม. ๑,๐๐๐ บาท
๓๔. คุณปฤศฎางค์ อิ้งจะนิล อุทิศถวาย
คุณพ่อเธียรชัย อิ้งจะนิล
จำนวน ๕ ต.ร.ม. ๑,๐๐๐ บาท
๓๓. คุณจินดา ลักษณะโยธิน และครอบครัว
จำนวน ๑๐ ต.ร.ม. ๒,๐๐๐ บาท
๓๒. คุณภัทรพล-คุณภาวินี ภัทรปัญโญ
จำนวน ๑ ต.ร.ม. ๒๐๐ บาท
๓๑. คุณบุญสม อยู่แย้ม-คุณประนอม จันดิเอี้ยง
จำนวน ๑ ต.ร.ม. ๒๐๐ บาท
๓๐. คุณกัลยาณี จักรคุ้ม
จำนวน ๒ ต.ร.ม. ๔๐๐ บาท
๒๙. คุณครูบุษบงค์ พึ่งธรรม และครอบครัว
จำนวน ๓ ต.ร.ม. ๖๐๐ บาท
๒๘. นายนิยม นาคประเสริฐ และครอบครัว
จำนวน ๑ ต.ร.ม. ๒๐๐ บาท
๒๗. คุณสุธาสินี นิโครธานนท์ และครอบครัว
จำนวน ๔ ต.ร.ม. ๘๐๐ บาท
๒๖. คุณปริวัฒน์-คุณฉัตรฉราวรรณ ไพวงศ์
จำนวน ๑ ต.ร.ม. ๒๐๐ บาท
๒๕. คุณวรรณา แดงปรก-คุณศริญญา กลิ่นหอม
จำนวน ๑ ต.ร.ม. ๒๐๐ บาท
๒๔. คุณดนยา-คุณไพโรจน์ จันทร์หอม
จำนวน ๑ ต.ร.ม. ๒๐๐ บาท
๒๓. จ.ส.ท.บัญชา-คุณปิยวรรณ-คุณภูมิ-คุณภรีม เดชเหลา
จำนวน ๑.๕ ต.ร.ม. ๓๐๐ บาท
๒๒. พระอธิคม อธิปญฺโญ
จำนวน ๑.๕ ต.ร.ม. ๓๐๐ บาท
๒๑. คุณชูชาติ วรมิตร-คุณกัลยา ธนวิรุฬห์กุล
จำนวน ๑ ต.ร.ม. ๒๐๐ บาท
๒๐. คุณพงษ์ประเสริฐ-คุณศิริพร ใจชุ่ม
จำนวน ๑ ต.ร.ม. ๒๐๐ บาท
๑๙. แม่ชีอาทิตยา รัตนเดชสกุล
จำนวน ๒ ต.ร.ม. ๔๐๐ บาท
๑๘. คุณธนิษฐา จันทร์คลาย
จำนวน ๑ ต.ร.ม. ๒๐๐ บาท
๑๗. พ.ญ.จิราพร แสงแก้วสันติสุข
จำนวน ๑ ต.ร.ม. ๒๐๐ บาท
๑๖. พระจิรวัฒน์ อคฺคจิตฺโต
จำนวน ๕ ต.ร.ม. ๑,๐๐๐ บาท
๑๕. คุณกมลชนก ห่านสุวรรณกูล
จำนวน ๑ ต.ร.ม. ๒๐๐ บาท
๑๔. คุณวีรวัต เอกภานุวัฒน์-คุณบูรตา อิ้งจะนิล
จำนวน ๑ ต.ร.ม. ๒๐๐ บาท
๑๓. แม่ชีสุชนีย์ นิศามณีรัตน์
จำนวน ๑ ต.ร.ม. ๒๐๐ บาท
๑๒. คุณธนัทภัทร-คุณรวิชญ์
จำนวน ๒ ต.ร.ม. ๔๐๐ บาม
๑๑. คุณสมฤดี ไทยพานิช
จำนวน ๑๐ ต.ร.ม. ๒,๐๐๐ บาท
๑๐. คุณรุ้งระวี นาวีเจริญ
จำนวนน ๒.๕ ต.ร.ม. ๕๐๐ บาท
๙. คุณอุดมศักดิ์-คุณดวงพร หงษ์ทอง และครอบครัว
จำนวน ๔ ต.ร.ม. ๘๐๐ บาท
๘. คุณณัฏฐา
จำนวน ๑ ต.ร.ม. ๒๐๐ บาท
๗. คุณชาลีรัตน์ บุญจวง
จำนวน ๑ ต.ร.ม. ๒๐๐ บาท
๖. แม่ชีนภา จันทร์ชิดฟ้า
จำนวน ๑ ต.ร.ม. ๒๐๐ บาท
๕. แม่ชีวลัยพร เขตวันชัย
จำนวน ๑ ต.ร.ม. ๒๐๐ บาม
๔. แม่ชีอาทิตยา รัตนเดชสกุล
จำนวน ๑ ต.ร.ม. ๒๐๐ บาท
๓. ครอบครัวพันปีทิพย์
จำนวน ๕ ต.ร.ม.๑,๐๐๐ บาท
๒. คุณพิมพ์ฉัตร พิริยกรณ์อรุณ
จำนวน ๙ ต.ร.ม. ๑,๘๐๐ บาท
๑. คุณปฤศฎางค์ อิ้งจะนิล อุทิศถวาย
คุณพ่อเธียรชัย อิ้งจะนิล
จำนวน ๕ ต.ร.ม. ๑,๐๐๐ บาท

ขออานิสงค์แห่งบุญจงสำเร็จประโยชน์แก่ท่านทุกเมื่อเทอญ

Tags :

view