สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ตารางกำหนดบวชเนกขัมมะปฏิบัติ ปี ๒๕๖๑

ตารางกำหนดบวชเนกขัมมะปฏิบัติ ปี ๒๕๖๑

ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๕๗๙/๒๕๖๐

ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ดูวีดีโอเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้..https://www.youtube.com/watch?v=DouQrbJ7zT8&list=PLsE9oWDKSaAkSrfKknkYXlHjYQeWtrsTK

โครงการปฏิบัติธรรมพระเกียรติฯ

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เดือนมกราคม เริ่มวันที่ ๒๖ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (บวชเนกขัมมะปฏิบัติ)  / จบโครงการแล้ว

 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เดือนกุมภาพันธ์ เริ่มวันที่ ๒๖ ก.พ - ๒ มี.ค. ๒๕๖๑

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (บวชเนกขัมมะปฏิบัติ)

https://youtu.be/NQ92wqhDXqc

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เดือนกุมภาพันธ์ เริ่มวันที่ ๒๖ ก.พ - ๒ มี.ค. ๒๕๖๑
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (บวชเนกขัมมะปฏิบัติ)

https://www.youtube.com/watch?v=WQe_gAgjWhI&feature=youtu.be

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เดือนกุมภาพันธ์ เริ่มวันที่ ๒๖ ก.พ - ๒ มี.ค. ๒๕๖๑

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (บวชเนกขัมมะปฏิบัติ) / จบโครงการแล้ว

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เดือนมีนาคม เริ่มวันที่ ๒๖ มี.ค. - ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (บวชเนกขัมมะปฏิบัติ) / จบโครงการแล้ว

ภาพบางส่วนของผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เดือนเมษายน เริ่มวันที่ ๒๖ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๑

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (บวชเนกขัมมะปฏิบัติ) / จบโครงการแล้ว

https://youtu.be/nNZY9GMPj0o

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เดือนพฤษภาคม เริ่มวันที่ ๒๖ - ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๑

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (บวชเนกขัมมะปฏิบัติ) / จบโครงการแล้ว

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เดือนมิถุนายน เริ่มวันที่ ๒๖ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๑

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (บวชเนกขัมมะปฏิบัติ) / จบโครงการแล้ว

ขอบคุณภาพจาก : พระอาจารย์ธรรมวิทยากร ตฤณ เกตุธัมโม

https://youtu.be/l1CwYzOc6nk

ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติ
#โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๕๗๙/๒๕๖๐
ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ - ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๑ /จบโครงการแล้ว

https://youtu.be/vw4vnke4slo

ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติ

#โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๕๗๙/๒๕๖๐
ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ /จบโครงการแล้ว

ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติ

#โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๕๗๙/๒๕๖๐
ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ /จบโครงการแล้ว

ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติ

#โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๕๗๙/๒๕๖๐
ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ /จบโครงการแล้ว


ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติ

#โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๕๗๙/๒๕๖๐
ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ /จบโครงการแล้ว


#โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๕๗๙/๒๕๖๐
ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

โครงการบวชเนกขัมมะไม่ได้จัดปฏิบัติในเดือนธันวาคม

แต่ทางวัดมีโครงการการเจริญพระพุทธมนต์เป็นการสวดมนต์ข้ามปี

เริ่ม ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑  ถึง ๕ ม.ค.๒๕๖๒ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ ร.๙ และ

เฉลิมพระเกียรติถวายแด่ ร.๑๐ และพระบรมราชินีนาถใน ร.๙ ในวันเวลาดังกล่าว

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมงาน รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://www.watpamafai.org/index.php?mo=14&newsid=439702

***ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าปฏิบัติธรรม

ติดต่อสอบถาม :

พระครูภาวนาธรรมธารี : ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐

พระครูปลัดประทีป : ๐๘๑-๘๖๕๒-๔๑๔
พระอาจารย์จิรวัฒน์ : ๐๘๙-๖๐๐๐-๐๖๙

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๐๙.๓๐ น. รับศีล ๘

- ฟังแนวทางการปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐาน

๑๑.๐๐ น. พิจารณาอาหารเพล
๑๓.๐๐ น. ฟังบรรยายธรรม (๓๐ นาที) 

- ฝึกเจริญสติ อริยาบท นั่ง-ยืน-เดิน

๑๖.๐๐ น. พักผ่อน - ทำกิจส่วนตัว

๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น - นั่งเจริญสติ

๒๐.๐๐ น. ฟังบรรยายธรรม

- ปุจฉา วิสัชชนาธรรม

๒๗-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน

- ทำกิจส่วนตัว
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า

- นั่งเจริญสติ
๐๗.๓๐ น. พิจารณาอาหารเช้า
๐๙.๐๐ น. ฟังบรรยายธรรม (๓๐ นาที)

- ฝึกเจริญสติ อริยาบท นั่ง-ยืน-เดิน
๑๑.๐๐ น. พิจารณาอาหารเพล
๑๓.๐๐ น. ฟังบรรยายธรรม (๓๐ นาที)

- ฝึกเจริญสติ อริยาบท นั่ง-ยืน-เดิน
๑๖.๐๐ น. พักผ่อน

- ทำกิจส่วนตัว
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น

- นั่งเจริญสติ
๒๐.๐๐ น. ฟังบรรยายธรรม

- ปุจฉา วิสัชชนาธรรม

 ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑


๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน

- ทำกิจส่วนตัว
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า

- นั่งเจริญสติ
๐๗.๓๐ น. พิจารณาอาหารเช้า
๐๙.๐๐ น. ฟังบรรยายธรรม (๓๐ นาที)

- ฝึกเจริญสติ อริยาบท นั่ง-ยืน-เดิน
๑๑.๐๐ น. พิจารณาอาหารเพล
๑๓.๐๐ น. ลาศีล ๘

- รับศีล ๕

-ฟังโอวาทธรรม


หมายเหตุ :

- (ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

- ทางวัดจัดเตรียม ที่นอน อาหาร เครื่องดื่ม ไว้ต้อนรับ
- ผู้ปฏิบัติจัดเตรียม ชุดขาว เครื่องใช้ส่วนตัว ยารักษาโรคประจำตัว มาเอง

-ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในระหว่างปฏิบัติธรรม

--------------------------------

หมายเหตุ : สุภาพสตรีนุ่งผ้าถุงยาวสีขาวจะดูสุภาพ แต่ถ้าไม่สะดวกกางเกงขายาวสีขาวอนุโลมให้ใส่ได้

ขอขอบคุณภาพประกอบจากอินเตอร์เนท

--------------------------------------------------------------

# ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง โดยไม่

ถือเป็นวันลา

 ดาวโหลดเอกสารอ่านรายละเอียดได้ที่  http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=9200#showDownload
Tags :

view