สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


ตารางกำหนดบวชเนกขัมมะปฏิบัติ ปี ๒๕๖๑

ตารางกำหนดบวชเนกขัมมะปฏิบัติ ปี ๒๕๖๑

ดูวีดีโอเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้..https://www.youtube.com/watch?v=DouQrbJ7zT8&list=PLsE9oWDKSaAkSrfKknkYXlHjYQeWtrsTK

กำหนด "บวชเนกขัมมะปฏิบัติ"  ปี ๒๕๖๑


ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

โครงการปฏิบัติธรรมพระเกียรติฯ

วันที่ ๒๖ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (บวชเนกขัมมะปฏิบัติ)  / จบโครงการแล้วเดือนกุมภาพันธ์ เริ่มวันที่ ๒๖ ก.พ - ๒ มี.ค. ๒๕๖๑
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (บวชเนกขัมมะปฏิบัติ)

ทุกๆ วันที่ ๒๖ - ๓๐ ของทุกเดือน เริ่ม เดือนมีนาคม-ธันวาคม 
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (บวชเนกขัมมะปฏิบัติ)

***ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าปฏิบัติธรรม

ติดต่อสอบถาม :

พระครูภาวนาธรรมธารี : ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐

พระครูปลัดประทีป : ๐๘๑-๘๖๕๒-๔๑๒
พระอาจารย์จิรวัฒน์ : ๐๘๙-๖๐๐๐-๐๖๙

------------------------------------------------------------------

ตารางปฏิบัติธรรม

วันที่ ๒๖ ก.พ ๒๕๖๑
๐๘.๐๐ น. รายงานตัว ลงทะเบียน
๑๐.๐๐ น. พิธีรับไตรสรณาคมณ์ รับศีล ๘
๑๑.๐๐ น. พิจารณาอาหารเพล
๑๓.๐๐ น. ฟังธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม
๑๗.๐๐ น. ทำกิจส่วนตัว
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ
๒๐.๐๐ น. ฟังธรรม

วันที่ ๒๗ ก.พ - ๑ มี.ค.๒๕๖๑
๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
๐๗.๓๐ น. พิจารณาอาหารเช้า
๐๙.๐๐ น. ธรรมปฏิบัติ (สอนกรรมฐาน ยืน เดิน นั่ง นอน)
๑๑.๐๐ น. พิจารณาอาหารเพล
๑๓.๐๐ น. ฟังธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม
๑๗.๐๐ น. ทำกิจส่วนตัว
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ
๒๐.๐๐ น. ฟังธรรม

วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๖๑
๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
๐๗.๓๐ น. พิจารณาอาหารเช้า
๐๙.๐๐ น. ธรรมปฏิบัติ (สอนกรรมฐาน ยืน เดิน นั่ง นอน)
๑๑.๐๐ น. พิจารณาอาหารเพล
๑๓.๐๐ น. พิธีลาศีล

--------------------------------

หมายเหตุ : สุภาพสตรีนุ่งผ้าถุงยาวสีขาวจะดูสุภาพ แต่ถ้าไม่สะดวกกางเกงขายาวสีขาวอนุโลมให้ใส่ได้

ขอขอบคุณภาพประกอบจากอินเตอร์เนท

--------------------------------------------------------------

# ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง โดยไม่

ถือเป็นวันลา

 ดาวโหลดเอกสารอ่านรายละเอียดได้ที่  http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=9200#showDownload
Tags :

view