สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

๒๒ ก.พ.-๒ มี.ค.๒๕๖๑ เทศกาลงานมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรีครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๑

๒๒ ก.พ.-๒ มี.ค.๒๕๖๑ เทศกาลงานมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรีครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๑

ชมภาพงานเดินธุดงค์ได้ที่เฟซบุ๊คเพจวัดป่ามะไฟ

https://www.facebook.com/watpamafai.org/

อานิสงค์ที่ได้รับจากการเดินธุดงค์ในงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

1.เป็นการปฏิบัติน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
2.เป็นการประกาศพระพุทธศาสนาให้กว้างไกล
3.เป็นการแจ้งต่อใครๆว่าวันมาฆบูชาจะมาถึง
4.เป็นการรักษาข้อวัตรของพระภิกษุ สามเณร
5.เป็นการขัดเกลากิเลสและตัณหา
6.เป็นการละการติดที่อยู่และอาหารการกิน
7.เป็นการฝึกฝนความเพียรและขันติ
8.เป็นการลดมานะทิฏฐิที่มีมา
9.เป็นการสร้างศรัทธาแก่สาธุชนที่พบเห็น
10.เป็นการแจ้งมวลชนให้รู้จักปราจีนบุรี

อานิสงค์มากล้น ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเทอญ

่่่่่่่่่่่่่่่่่่

วันนี้ 23 ก.พ.61 ที่วัดบางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
พระครูภาวนาธรรมธานีรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี กล่าวว่า “ในปีนี้คณะสงฆ์ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้จัดกิจกรรมทางศาสนาเดินธุดงค์ในงานปูรมีศรีปราจีนครั้งที่ 32 ซึ่งจุดเริ่มต้น เริ่มเดินวันนี้เป็นวันแรก ออกจากที่วัดบางแตน โดยวันนี้(23ก.พ.) อ.บ้านสร้าง เป็นเจ้าภาพให้ประชาชนได้ร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวนมาก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ต่อจากนั้นพระสงฆ์กว่า 250 รูป และผู้ปฎิบัติธรรมจะได้เดินธุดงค์ไปยังวัดบางกระเบา อ.บ้านสร้าง เพื่อฉันเพล ซึ่งจะเดินไปร่วมกิจกรรมปูรมีศรีปราจีนผ่านพื้นที่ อ.เมืองปราจีนบุรี,อ.ศรีมหาโพธิ และเข้าสู่โบราณสถานวัดสระมรกต อ.ศรีมโหสถ รวมระยะทางกว่า 70 กม. เพื่อร่วมเวียนเทียนในวันมาฆบูชารอบรอยพระพุทธบาทคู่ทีใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศอายุกว่า 1,560 ปี พร้อมร่วมรับฟังโอวาทปาติโมกข์ ในวันที่ 2 มี.ค.61นี้

โดยการเดินธุดงค์ในครั้งนี้มีพระพิศาลศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เดินนำขบวนด้วยตัวเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านสร้าง อำนวยการจราจรในการเดินธุดงค์ และทหารจากมณฑลทหารบกที่ 12 (มทบ.12) ส่งกำลังพลมาช่วยในการขนสิ่งของต่างในการเดินทาง ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญให้ทานจำนวนมากตลอดรายทางที่พระธุดงค์ผ่าน


มานิตย์ สนับบุญ/ ทองสุข สิงห์พิมพ์/ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ปราจีนบุรี

http://www.77jowo.com/contents/55038


จังหวัดปราจีนบุรี จัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาล “มาฆปูรมีศรีปราจีน” ครั้งที่ 32

12 ก.พ. 2561 

จังหวัดปราจีนบุรี จัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาล “มาฆปูรมีศรีปราจีน” ครั้งที่ 32
วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2561) ที่โบราณสถานสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พระพิศาลศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี และนายสกล ทองคำ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานนครนายก) ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาล “มาฆปูรมีศรีปราจีน” ครั้งที่ 32
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมนมัสการรอยพระพุทธบาทคู่ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจังหวัดได้จัดงานเป็นประจำทุกปี คืองาน “เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน” ตั้งแต่ในปีแรกที่ขุดค้นพบ และได้จัดงานติดต่อกันมาแล้ว 31 ปี และในปีนี้เป็นปีที่ 32 ซึ่งในแต่ละปีจะมีกิจกรรมที่เน้นในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เช่น การเดินธุดงค์ของพระภิกษุสงฆ์และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วม การบวชเนกขัมมะ การปฏิบัติธรรมของชาวพุทธ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา
รวมไปถึงการเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ ถือเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี โดยเฉพาะในด้านพุทธศาสนา ส่วนในคืนวันมาฆบูชา ซึ่งจะตรงกับวันเพ็ญเดือนสาม พุทธศาสนิกชนชาวปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงจะเดินทางไปนมัสการ พร้อมกับร่วมเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
นอกจากมีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น กิจกรรมสวดนพเคราะห์ การสาธยายพระไตรปิฎก การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมฟ้อนรำหน้ารอยพระพุทธบาทคู่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และตลาดวิถีถิ่น วิถีไทย
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : วรชิต กมลรัตน์
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี


วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา ๖ และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า

นวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่ นำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหา โดยสรุปคือ ให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส

ประวัติความเป็นมาวันมาฆบูชา

ส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ ๙ เดือน ขณะนั้นเมื่อเสร็จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถ้ำสุกรขาตาแล้ว เสด็จมาประทับที่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ เดือนมาฆะหรือเดือน ๓ ในเวลาบ่ายพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้า มาประชุม พร้อมกัน ณ ที่ประทับของพระพุทธเจ้า นับเป็นเหตุอัศจรรย์ ที่มีองค์ประกอบสำคัญ ๔ ประการ เรียกว่า วันจาตุรงคสันนิบาต คำว่า "จาตุรงคสันนิบาต" แยกศัพท์ได้ดังนี้ คือ "จาตุร" แปลว่า ๔ "องค์" แปลว่า ส่วน "สันนิบาต" แปลว่า ประชุม

ฉะนั้นจาตุรงคสันนิบาตจึงหมายความว่า "การประชุมด้วยองค์ ๔" กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ

๑. เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย

๒. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น

๓. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผุ้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆองค์

๔. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ์

บทสวดโอวาทปาฏิโมกข์ เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา

อริยทัศน์ อินเดีย : โอวาทปาติโมกข์


http://www.tat8.com/article/5775

กำหนดการ

การเดินธุดงค์และปฏิบัติธรรม

ของพระภิกษุ สามเณร และประชาชน

งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๒

ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดปราจีนบุรี

ระหว่าง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๑ - วันศุกร์ที่ ๒ มี.ค ๒๕๖๑


วันพฤหัสบดีที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  

(อยู่ที่วัดบางแตน  อำเภอบ้านสร้าง)

เวลา ๐๙.๐๐ น.           - พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เข้าลงทะเบียน ณ วัดบางแตน  ตำบลบางแตน  อำเภอบ้านสร้าง    

เวลา ๑๑.๐๐ น.           - ฉันภัตตาหารเพล

เวลา ๑๘.๐๐ น.           - ทำวัตรเย็น  นั่งสมาธิ

เวลา ๑๙.๐๐ น.           - ปฐมนิเทศโดย  พระพิศาลศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

เวลา ๒๑.๐๐ น.           - พักค้างคืน ณ วัดบางแตน  ตำบลบางแตน  อำเภอบ้านสร้าง  

วันศุกร์ที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

เวลา ๐๔.๐๐ น.           - ตื่นนอน  ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.           - ทำวัตรเช้า  นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ น.           - ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ วัดบางแตน ตำบลบางแตน  อำเภอบ้านสร้าง

เวลา ๐๗.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า  ณ วัดบางแตน  ตำบลบางแตน  อำเภอบ้านสร้าง

เวลา ๐๙.๐๐ น.           - ออกเดินธุดงค์ไปยังวัดบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง 

เวลา ๑๐.๓๐ น.          - ประชาชนถวายภัตตาหาร ณ วัดบางเตย ตำบลบางเตย  อำเภอบ้านสร้าง 

เวลา ๑๑.๐๐ น.           - ฉันภัตตาหารเพลที่วัดบางเตย  ตำบลบางเตย  อำเภอบ้านสร้าง 

เวลา ๑๕.๐๐ น.            – ออกเดินธุดงค์ ไปยังวัดบางกระเบา  (พระอารามหลวง)  ตำบลบางกระเบา                   อำเภอบ้านสร้าง (พักค้างคืน)

เวลา ๑๘.๐๐ น.            - พักสรงน้ำ  ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๑๙.๐๐ น.           - ทำวัตรเย็น  นั่งสมาธิ

- ฟังบรรยายธรรมโดย................................................

(พระสิทธิวีรานุวัฒน์  เจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง  เป็นผู้นิมนต์พระบรรยายธรรม)  

วันเสาร์ที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  

เวลา ๐๔.๐๐ น.           - ตื่นนอน  ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.           - ทำวัตรเช้า  นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ น.           - ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ วัดบางกระเบา (พระอารามหลวง)  ตำบลบางกระเบา 

อำเภอบ้านสร้าง 

เวลา ๐๗.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดบางกระเบา (พระอารามหลวง)  ตำบลบางกระเบา

อำเภอบ้านสร้าง  

เวลา ๐๘.๐๐ น.           - ออกเดินธุดงค์ ไปยังวัดบ้านสร้าง  ตำบลบ้านสร้าง  อำเภอบ้านสร้าง                                   

เวลา ๑๐.๓๐ น.           - ประชาชนถวายภัตตาหารเพล ณ วัดบ้านสร้าง  ตำบลบ้านสร้าง  อำเภอบ้านสร้าง 

เวลา ๑๑.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล ณ  วัดบ้านสร้าง  ตำบลบ้านสร้าง  อำเภอบ้านสร้าง 

เวลา ๑๕.๐๐ น.           - ออกเดินธุดงค์ ไปยังวัดพิกุล  ตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  (พักค้างคืน)

เวลา ๑๘.๐๐ น.           - พักสรงน้ำ  ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๑๙.๐๐ น.           - ทำวัตรเย็น  นั่งสมาธิ

- ฟังบรรยายธรรมโดย................................................  

(พระสิทธิวีรานุวัฒน์  เจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง  เป็นผู้นิมนต์พระบรรยายธรรม)

วันอาทิตย์ที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

เวลา ๐๔.๐๐ น.           - ตื่นนอน  ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.           - ทำวัตรเช้า  นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ น.           - ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ  วัดพิกุล  ตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง                         

เวลา ๐๗.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดพิกุล  ตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง                   

เวลา ๐๘.๐๐ น.           - ออกเดินธุดงค์ไปยังวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์  อำเภอเมืองปราจีนบุรี 

เวลา ๑๐.๓๐ น.           - ประชาชนถวายภัตตาหารเพล ณ วัดโบสถ์  ตำบลวัดโบสถ์  อำเภอเมืองปราจีนบุรี 

เวลา ๑๑.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล  ณ  วัดโบสถ์  ตำบลวัดโบสถ์  อำเภอเมืองปราจีนบุรี

เวลา ๑๕.๐๐ น.           - ออกเดินธุดงค์ ไปยังวัดเลียบ  ตำบลท่างาม  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  (พักค้างคืน)

เวลา ๑๘.๐๐ น.           - พักสรงน้ำ  ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๑๙.๐๐ น.           - ทำวัตรเย็น  นั่งสมาธิ

                                     - ฟังบรรยายธรรมโดย................................................ 

 (พระครูประโชติปริยัติคุณ  เจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี  เป็นผู้นิมนต์พระบรรยายธรรม)

วันจันทร์ที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

เวลา ๐๔.๐๐ น.           - ตื่นนอน  ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.           - ทำวัตรเช้า  นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ น.           - ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ  วัดเลียบ  ตำบลท่างาม  อำเภอเมืองปราจีนบุรี 

เวลา ๐๗.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดเลียบ  ตำบลท่างาม  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  

เวลา ๐๘.๐๐ น.           - ออกเดินธุดงค์  ไปยังวัดหาดยาง  ตำบลหาดยาง  อำเภอศรีมหาโพธิ 

เวลา ๑๐.๓๐ น.           - ประชาชนถวายภัตตาหารเพล ณ วัดหาดยาง  ตำบลหาดยาง  อำเภอศรีมหาโพธิ    

เวลา ๑๑.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล  ณ  วัดหาดยาง  ตำบลหาดยาง   อำเภอศรีมหาโพธิ   

เวลา ๑๕.๐๐ น.           - ออกเดินธุดงค์  ไปยังวัดใหม่กรงทอง  ตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  (พักค้างคืน)

เวลา ๑๘.๐๐ น.           - พักสรงน้ำ  ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๑๙.๐๐ น.           - ทำวัตรเย็น  นั่งสมาธิ

- ฟังบรรยายธรรมโดย................................................

(พระครูถาวรโพธาภิรักษ์  เจ้าคณะอำเภอศรีมหาโพธิ  เป็นผู้นิมนต์พระบรรยายธรรม)

วันอังคารที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

เวลา ๐๔.๐๐ น.           - ตื่นนอน  ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.           - ทำวัตรเช้า  นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ น.           - ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ  วัดใหม่กรงทอง  ตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ 

เวลา ๐๗.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า ณ  วัดใหม่กรงทอง  ตำบลศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ                                 

เวลา ๐๘.๐๐ น.           - ออกเดินธุดงค์ ไปยังสถานปฏิบัติธรรมป่าช้าเกาะสมอ อำเภอศรีมหาโพธิ                                 

เวลา ๑๐.๓๐ น.           - ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  สถานปฏิบัติธรรมป่าช้าเกาะสมอ อำเภอศรีมหาโพธิ                                                                 

เวลา ๑๑.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล  ณ  สถานปฏิบัติธรรมป่าช้าเกาะสมอ อำเภอศรีมหาโพธิ

เวลา ๑๕.๐๐ น.           - ออกเดินธุดงค์  ไปยังวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ตำบลโคกปีบ  อำเภอศรีมโหสถ  (พักค้าง)                  

เวลา ๑๘.๐๐ น.           - พักสรงน้ำ  ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๑๙.๐๐ น.           - ทำวัตรเย็น  นั่งสมาธิ

- ฟังบรรยายธรรมโดย................................................

(พระครูโสภณเวฬุพิทักษ์  เจ้าคณะอำเภอศรีมโหสถ  เป็นผู้นิมนต์พระบรรยายธรรม)

วันพุธที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

เวลา ๐๔.๐๐ น.           - ตื่นนอน  ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.           - ทำวัตรเช้า  นั่งสมาธิ

เวลา ๐๖.๐๐ น.           - ประชาชนใส่บาตรเช้า ณ  วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ  ตำบลโคกปีบ  อำเภอศรีมโหสถ   

เวลา ๐๗.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า  ณ วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ   ตำบลโคกปีบ  อำเภอศรีมโหสถ 

เวลา ๐๘.๐๐ น.           - ออกเดินธุดงค์ ไปยังวัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ

เวลา ๑๐.๓๐ น.           - ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  ณ  วัดสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ

เวลา ๑๑.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล  ณ  วัดสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ

เวลา ๑๖.๓๐ น.           - เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

เวลา ๑๘.๐๐ น.           - พิธีเปิด  งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน  ครั้งที่  ๓๒  ประจำปี  ๒๕๖๑

- ฟังบรรยายธรรมโดย................................................

(พระครูโสภณเวฬุพิทักษ์  เจ้าคณะอำเภอศรีมโหสถ  เป็นผู้นิมนต์พระบรรยายธรรม)

วันพฤหัสบดีที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๑

เวลา ๐๔.๐๐ น.           - ตื่นนอน  ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.           - ทำวัตรเช้า  นั่งสมาธิ

เวลา ๐๗.๐๐ น.           - ประชาชนใส่บาตรเช้า  ณ วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ           

เวลา ๐๘.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า  ณ วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ

เวลา ๑๑.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล  ณ วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ

เวลา ๑๖.๐๐ น.           - ทำวัตรเย็น  นั่งสมาธิ

เวลา ๑๘.๐๐ น.           - พิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา

วันศุกร์ที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๑

เวลา ๐๔.๐๐ น.           - ตื่นนอน  ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๐๐ น.           - ทำวัตรเช้า  นั่งสมาธิ

เวลา ๐๗.๐๐ น.           - ประชาชนใส่บาตรเช้า  ณ วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ                            

เวลา ๐๘.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า  ณ วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ

เวลา ๑๑.๐๐ น.           - พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล  ณ วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย  อำเภอศรีมโหสถ

เวลา ๑๓.๐๐ น.           - พิธีปิด  งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน  ครั้งที่  ๓๒  ประจำปี  ๒๕๖๑

หมายเหตุ     ฆราวาสแต่งกายชุดสีขาว (ปฏิบัติธรรม)

กด DOWNLOAD เอกสารกำหนดการได้ที่ลิงค์ ...

https://goo.gl/K9drWy

พระคติธรรมประทานชาวพุทธในวันมาฆบูชา ๒๕๖๑


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นี้ โดยมีเนื้อหาว่า ให้คนไทยยึดหลักธรรมพระพุทธองค์ อดทนอดกลั้น ไม่เบียดเบียนกัน ทำจิตให้สงบจากอกุศลทั้้งปวง
ดีถีมาฆบูชาเป็นโอกาสให้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ ๔ ประการ ซึ่งบังเกิดขึ้นพร้อมกัน เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” กล่าวคือ มีพระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูปที่พระพุทธองค์ทรงส่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนากลับมาเฝ้าพระศาสดาอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย ทุกรูปล้วนเป็นเอหิภิกขุซึ่งพระพุทธองค์ทรงอุปสมบทประทานให้ พระสงฆ์ทั้งนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ และการประชุมกันนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ
ในโอกาสดังกล่าว สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ประทานอุดมการณ์เผยแผ่พระพุทธศาสนา มีด้วยกันอยู่ ๔ ข้อ
ข้อแรก ได้แก่ “ขันติ” คือความอดทนอดกลั้น อันนักบวชในศาสนานี้จำเป็นต้องอบรมสั่งสมให้เจริญขึ้น
ข้อสอง “พระนิพพาน” เป็นเป้าหมายหลักของผู้ออกบวช ไม่มุ่งแสวงสิ่งอื่นใดนอกจากการหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ด้วยวิธีการจามหลักพระพุทธศาสนา
ข้อสาม ไม่พึงทำผู้อื่นให้ลำบากด้วยการเบียดเบียน ไม่ว่าจะกรณีใดๆ
ข้อสี่ เป็นผู้มีจิตใจสงบจากอกุศลวิตก มีความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ นอกจากการประกอบศาสนพิธีเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเป็นพิเศษแล้ว พุทธบริษัทควรทบทวนถึงอุดมการณ์ดังกล่าวให้ถ่องแท้ ไม่จำกัดเฉพาะเพียงแต่ในหมู่บรรพชิต หากยังรวมถึงฆารวาสด้วย ถ้าแต่ละคนตั้งตนไว้ด้วยขันติธรรม มีความอดทนอดกลั้นในการดำเนินชีวิต มุ่งประพฤติสุจริตธรรมจรรยาเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ ไม่ริก่อความเบียดเบียนกันและกัน ในขณะเดียวกันก็พยายามลดละความชั่วทุกชนิดให้เบาบางจนหมดสิ้นไป ความเจริญสุข ความเกษมปราศจากภัยในชีวิตของแต่ละคนย่อมจักบังเกิดขึ้้นได้อย่างแน่แท้
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริริเริ่มให้มีประเพณีมาฆบูชาบนแผ่นดินไทย สมควรที่ชาวไทยจะได้สืบสานพระราชศรัทธา น้อมนำคุณค่าของวันสำคัญนี้มาสู่ตน ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลก ให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้น ขอสาธุชนทั้งหลายจงตั้งมั่นอยู่ในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมพุทธเจ้า เพื่อความผาสุขสิริสวัสดิ์จักได้บังเกิดแก่ท่านผู้ปฏิบัติธรรม ตามสมควรแก่ธรรมนั้นๆ ทุกประการ.


https://saradhamnamjai.blurburn.com

Tags :

view