สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

๕ ส.ค.๒๕๖๑ ทอดผ้าป่าช่วยน้ำท่วม สปป.ลาว

๕ ส.ค.๒๕๖๑ ทอดผ้าป่าช่วยน้ำท่วม สปป.ลาว

"ผู้ให้ย่อมเป็นสุข ผู้ให้ย่อมแต่มีความเจริญ"

ขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมกันบริจาคทรัพย์ ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เพื่อนมนุษย์ ชาว สปป.ลาว

สปป.ลาวต้องอพยพชาวบ้าน 6 หมู่บ้านออกจากเมืองสะหนามไช แขวงอัตตะปือ หลังอิทธิพลของพายุเซินติญทำให้ฝนตกหนักในเขตลาวใต้ ปริมาณน้ำฝนไหลสู่อ่างเก็บน้ำแห่งที่ 2 ของเขื่อนเซเปียน-เขื่อนเซน้ำน้อย มากกว่าปกติ เป็นเหตุให้สันเขื่อนแตกในช่วงเย็นของวันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมา

○ เนื่องจากเหตุการณ์เขื่อนย่อย (Subsidiary dam) ของเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ ซึ่งตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ สปป.ลาว เกิดการทรุดตัวทำให้ด้านบนของเขื่อนเกิดรอยรั่วทำให้น้ำปริมาณมากไหลลงท่วมบ้านเรือน และพื้นที่ประกอบอาชีพได้รับความเสียหายอย่างหนัก มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 20 คน และสูญหานกว่า 100 คน ประชาชนไร้ที่อยู่มากกว่า 6,600 คน

จึงแจ้งข่าวบุญนี้มายังทุกท่าน โดยสามารถบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคส่งมายังวัดป่ามะไฟ เพื่อทำการคัดแยกและรวบรวมส่งต่อไปยังผู้ประสบภัย


ติดต่อ : 
พระครูภาวนาธรรมธารี : 081-983-6770
พระครูปลัดประทีป : 081-865-2414
พระจิรวัฒน์ : 089-600-0069


○ ขณะนี้เครื่องอุปโภคบริโภคได้มาแล้วส่วนหนึ่งจากการออกรับบิณฑบาตตามชุมชน สถานศึกษา ของพระภิกษุผู้อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

กำหนดการทอดผ้าป่าช่วยน้ำท่วม สปป.ลาว
ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
เวลา 13.00 น.

รายนามผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว

12. คณะครู-นักเรียน ร.ร.ปราจีนกัลยาณี 4,559 บาท
11. แม่ชีอาภรณ์กิ่งแก้ว, คุณนัฐฐา-คุณสุชิน-คุณประภัสสรณ์ เหล็งศรีเอม และครอบครัว 1000 บาท
10. คุณแม่ละมูล-คุณพิมุข-คุณมยุรินทร์-คุณยุวดี เพชรชัด 1,000 บาท
9. ร.อ.ไพศาล เวียนเป๊ะ 1,000 บาท
8. แม่ช่สมพร ศรีเมือง 1,200 บาท
7. แม่เบญจมาศ บุนนาค 1,000 บาท
6. คุณลัลลนา กิตะพาณิชย์ 11,000 บาท
5. คุณชนิตา-คุณภาวัต เมธีชุติกุล 1,000 บาท
4. คุณวรางคณา ชูเกียรติ 1,000 บาท
3. คุณวรนุช เอกอำนวย 1,000 บาท
2. คุณธนิษฐา จันทร์คลาย 500 บาท
1. คุณศักดิ์-คุณสุภาพร เอื้อชูเกียรติ และครอบครัว
5,000 บาท

ขออานิสงค์แห่งบุญจงสำเร็จประโยชน์แก่ท่านทุกเมื่อเทอญ


Tags :

view