สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเชิญร่วมบุญ เทพื้นโรงทาน- มุงหลังคาโรงทาน วัดป่ามะไฟ

ขอเชิญร่วมบุญ เทพื้นโรงทาน- มุงหลังคาโรงทาน วัดป่ามะไฟ

"ร่วมบุญเทพื้นโรงทาน"

ขอเชิญร่วมบุญ เทพื้นโรงทาน วัดป่ามะไฟ
ปูนซิเมนต์ จำนวน ๑,๐๐๐ ลูก (๕๐ ตัน ) ลูกละ ๑๓๐ บาท (ตันละ ๒,๖๐๐ บาท)
หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

ติดต่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่ : 
พระครูภาวนาธรรมธารี : ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐
พระครูปลัดประทีป : ๐๘๑-๘๖๕-๒๔๑๔
พระอาจารย์จิรวัฒน์ : ๐๘๙-๖๐๐๐-๐๖๙
(ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาปราจีนบุรี 
ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)

รายนามเจ้าภาพร่วมบุญเทพื้นโรงทาน

๖. คุณวีรวัต เอกภานุวัฒน์-คุณบูรตา อิ้งจะนิล ๒๕๐ บาท
๕. คุณจิราพร ละเอียดดี และครอบครัว ๑ ตัน (๒,๖๐๐ บาท)
๔. คุณวาสนา ดีวิเศษ ๕๐๐ บาท
๓. แม่ชีอาภรณ์ กิ่งแก้ว-คุณนัฐฐา เหล็งศรีชะเอม ๖๐๐ บาท
๒. คุณณพพร-คุณใจทอง-คุณลัคนา-คุณชาญณรงค์ ลาภถาวรเกียรติ, คุณทัศนีย์ ไกรทอง, คุณจุฬาทิพย์-คุณอัครเดช-คุณวรวิช-คุณวรายุส นิศามณีรัตน์, คุณเอี่ยวคิม แซ่ลี้, คุณซูอิม แซ่ฮ้อ, คุณแก้ว สะบันงา
๔ ตัน (๑๐,๔๐๐ บาท)
๑. คุณพงษ์ประเสริฐ-คุณศิริพร ใจชุ่ม และครอบครัว 
๑ ตัน (๒,๖๐๐ บาท)

-----------------------------------------------------

"ร่วมบุญเทพื้นหลังคาโรงทาน"

ขอเชิญร่วมบุญ มุงหลังคาโรงทาน วัดป่ามะไฟ
แผ่นพื้นสำเร็จจำนวน ๗๐๐ แผ่น แผ่นละ ๓๕๐ บาท
(กว้าง ๓๕ ซ.ม. ยาว ๔ เมตร หนา ๕ ซ.ม.)
หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

ติดต่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่ : 
พระครูภาวนาธรรมธารี : ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐
พระครูปลัดประทีป : ๐๘๑-๘๖๕-๒๔๑๔
พระอาจารย์จิรวัฒน์ : ๐๘๙-๖๐๐๐-๐๖๙
(ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาปราจีนบุรี 
ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)

รายนามเจ้าภาพร่วมบุญแผ่นพื้นคอนกรีตหลังคาโรงทาน แผ่นละ ๓๕๐ บาท

๑๒. คุณวีรวัต เอกภานุวัฒน์-คุณบูรพา อิ้งจะนิล ๒๕๐ บาท
๑๑. คุณจันทร ตุ้มวารรี พร้อมครอบครัว (ร้านสินวารืขอนแก่น) ๒ แผ่น ๗๐๐ บาท
๑๐. แม่ชีบังเอญ ไชยม ๕๐๐ บาท
๙. คุณวาสนา ดีวิเศษ ๕๐๐ บาท
๘. แม่ชีอาภรณ์ กิ่งแก้ว-คุณนัฐฐา เหล็งศรีชะเอม ๖๐๐ บาท
๗. คุณธนิษฐา จันทร์คลาย ๓ แผ่น ๑,๐๕๐ บาท
๖. พล.อ.ต.สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์ และครอบครัว ๑๐ แผ่น ๓,๕๐๐ บาท
๕. ร.ต.อ.พชรพล บูรณะเรข ๓ แผ่น ๑,๐๕๐ บาท
๔. คุณจิตติธัญญ์ วงษ์สถาปัตย์ ๓๕๐ บาท
๓. แม่ชีวลัยพร เขตวันชัย ๑ แผ่น ๓๕๐ บาท
๒. แม่ชีสุชนีย์ แซ่ปัง ๑ แผ่น ๓๕๐ บาท
๑. คุณสุพรรณี บุดดีหงษ์ ๓ แผ่น ๑,๐๕๐ บาท

ขออานิสงค์แห่งบุญจงสำเร็จประโยชน์แก่ท่านทุกเมื่อเทอญ


Tags :

view