สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


๒๔ พ.ย.-๙ ธ.ค.๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๒๔ พ.ย.-๙ ธ.ค.๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

"บวชถวายพ่อ"

ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๕ 
(วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี)
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ (๑๖ วัน)

● ผู้สมัครอุปสมบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

● ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพรูปละ ๓,๐๐๐ บาท หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

● จองเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเช้า-ภัตตาหารเพล-น้ำปานะ ๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท
● จองเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเพล ๑ วัน ๕,๐๐๐ บาท
● จองเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเช้า ๑ วัน ๓,๐๐๐ บาท
● จองเป็นเจ้าภาพ น้ำปานะ ๑ วัน ๒,๐๐๐ บาท

อานิสงค์ของการออกบวชในครั้งนี้
-ถวายเป็นพุทธบูชา
-กตัญญูกตเวทิตาต่อมารดาบิดา บุพพการี 

-ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
-สร้างความดีให้แก่ตน
-ดำรงไว้ซึ่งพระศาสนา
-เป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
-ได้สร้างมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ
-เป็นเหตุปัจจัยสู่พระนิพพาน

อานิสงค์ของการเป็นเจ้าภาพบวชในครั้งนี้
-ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
-เป็นบุญกิริยาวัตถุ
-อุทิศผลบญให้แก่มารดาบิดา บุพพการี
-ดำรงไว้ซึ่งพระศาสนา
-ได้สร้างมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ
-เป็นเหตุปัจจัยสู่พระนิพพาน

ติดต่อสมัครบวช และร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่ : 
พระครูภาวนาธรรมธารี : ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐
พระครูปลัดประทีป : ๐๘๑-๘๖๕-๒๔๑๔
พระอาจารย์จิรวัฒน์ : ๐๘๙-๖๐๐๐-๐๖๙
(ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาปราจีนบุรี 
ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)

*กำหนดการ

*ใบสมัครบวช

* ใบปวารณาเป็นเจ้าภาพ

สามารถดาวโหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ : http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=9230

-สามารถส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดพร้อมหลักฐานการสมัครมาได้ที่อีเมล หรือ มาส่งที่วัดป่ามะไฟโดยตรง

email: watpamafai@yahoo.com

กำหนดการ

ใบสมัครบรรพชาอุปสมบท

ใบปวารณาเป็นเจ้าภาพ

ดาวโหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ : http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=9230

 แผนที่เดินทางมาวัดป่ามะไฟ คลิ๊กที่ลิงค์เพื่อเข้าดู

http://www.watpamafai.org/index.php?mo=10&art=41990996

○ รายนามผู้สมัครบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล

๑. เรือเอกชัชพงศ์ วงคำหาญ (๕๑ ปี)

○ รายนามเจ้าภาพ เครื่องอัฐบริขาร

๑. คุณธนิษฐา จันทร์คลาย ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท)
๒. แม่ชีอาภรณ์ กิ่งแก้ว ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท)
๓. คุณบุปผา รุ่งสวัสดิ์ ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท)
๔. คุณสกล ศรีสวัสดิ์ ๑ รูป (๓,๐๐๐ บาท)

○ รายนามเจ้าภาพ ภัตตาหาร-น้ำปานะ

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑.

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑. บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนคฟู้ด จำกัด
- ขนมขบเคี้ยว
๒. ศาลเจ้าแปะโรงสี ปทุมธานี
- กาแฟสด
๓. บริษัท แหนมดอนเมือง จำกัด
- แหนมยำ

ขออานิสงค์แห่งบุญจงสำเร็จประโยชน์แก่ท่านทุกเมื่อเทอญ

Tags :

view