สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


๑๘ พ.ย.๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี กองละ ๓,๐๐๐ บาท

๑๘ พ.ย.๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี กองละ ๓,๐๐๐ บาท

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑
ทอด ณ วัดป่ามะไฟ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
(ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒)

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดสร้างศาลาหลวงพ่อองค์ดำ ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๕ เมตร งบประมาณการก่อสร้าง ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรม และจัดกิจกรรมต่างๆ

ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินกองบุญละ ๓,๐๐๐ บาท 
หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

ติดต่อเป็นเจ้าภาพบุญกฐินได้ที่ : 
พระครูภาวนาธรรมธารี : ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐
พระครูปลัดประทีป : ๐๘๑-๘๖๕-๒๔๑๔
พระอาจารย์จิรวัฒน์ : ๐๘๙-๖๐๐๐-๐๖๙
(ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาปราจีนบุรี 
ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงได้อำนวยอวยชัยอภิบาลรักษาท่านและครอบครัว ให้มีสุขภาพพลานมัยสมบูรณ์ ประกอบกิจใดพึงสำเร็จถึงพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติจงทุกประการเทอญ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๘.๐๐ น. ฉลององค์กฐิน

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ
เวลา ๑๓ ๐๙ น. แห่องค์กฐินรอบอุโบสถ
เวลา ๑๓.๓๙ น. พิธีทอดกฐินสามัคคี

ประธานอุปถัมภ์
.......................

เจ้าภาพกฐิน สายที่ ๑
คุณพ่อปรีชา-คุณแม่บุญล้อม กตเวทิตาธรรม

เจ้าภาพกฐิน สายที่ ๒
เพื่อน ร.ร.วัดสังเวช (ม.ต้น)

เจ้าภาพกฐิน สายที่ ๓
................................

รายนามเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กองละ ๓,๐๐๐ บาท

๑. แม่ชีอาทิตยา รัตนเดชสกุล ๑ กอง
๒. แม่ชีดวงกมล ขันธอัฐ ๑ กองTags :

view