สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


# เจ้าภาพเต็มแล้ว # ขอเชิญร่วมบุญซื้ออิฐมอญสร้างโรงทาน ก้อนละ 70 สตางค์ สั่งมา 50,000 กัอน

# เจ้าภาพเต็มแล้ว # ขอเชิญร่วมบุญซื้ออิฐมอญสร้างโรงทาน ก้อนละ 70 สตางค์ สั่งมา 50,000 กัอน

# เจ้าภาพเต็มแล้ว

# ขอเชิญร่วมบุญซื้ออิฐมอญสร้างโรงทาน 
ก้อนละ 70 สตางค์ สั่งมา 50,000 กัอน 
เชิญร่วมบุญตามอัธยาศัยน๊ะจ๊ะ สาธุ

รายนามผู้ร่วมบุญอิฐมอญสร้างโรงทาน

1. คุณธนิษฐา จันทร์คลาย 
1,500 ก้อน 1,050 บาท 
2. คุณพ่อหาญ-คุณแม่สมจิต ละเอียดดี 
1,000 ก้อน 700 บาท
3. คุณทรงยศ เสริมสาธนสวัสดิ์ และครอบครัว 1,000 ก้อน 700 บาท
4. คุณชวิศา เจริญเดช และครอบครัว
1000 ก้อน 700 บาท
5. คุณรุ่งระวี รื่นเริงบุญ และครอบครัว 
1,000 ก้อน 700 บาท
6. แม่ชีอาภรณ์ กิ่งแก้ว 
1,000 ก้อน 700 บาท
7. คุณประอรดิษฐ์ ธำรงราชภัฏ 
1,000 ก้อน 700 บาท
8. คุณสมบัติ ธาวนพงษ์ และครอบครัวร 
1,000 กัอน 700 บาท
9. แม่ชีอาทิตยา รัตนเดชสกุล 
5,000 ก้อน 3,500 บาท
10. แม่ชีสุชนีย์ แซ่ปัง 
1,000 ก้อน 700 บาท
11. คุณพรนภา โชคศิริวัฒนนุกูล 
5,000 ก้อน 3,500 บาท
12. คุณวัฒนพร พงศ์สุทธิยากร และครอบครัว 300 ก้อน 210 บาท
13. นายแพทย์ปกภทร-แพทย์หญิงสุธีรา คุณาสันติวรกุล และครอบครัว 
5,000 ก้อน 3,500 บาท
14. คุณวีรวัต เอกภานุวัฒน์-คุณบูรตา อิ้งจะนิล 
300 ก้อน 210 บาท
15. คุณนิภา วัฒนประสิทธิ์-คุณจุฑาเพชร วัฒนประสิทธิ์-คุณอรอนงค์ แซ่คู 
1,000 ก้อน 700 บาท 
16. คุณสมพงษ์-คุณนิตยา ไทยเจริญ 
1,000 ก้อน 700 บาท
17. คุณครูภักดีพรรณ พุยศิริ 
9,999 ก้อน 7,000 บาท
18. แม่ชีญาณิศา นิศากรกุล 
1,500 ก้อน 1,050 
19. ตระกูล "ชินปัญจะพล"
8,400 ก้อน 5,880 บาท
20. คุณปฤษฎางค์ อิ้งจะนิล 
1,000 ก้อน 700 บาท
21. คุณแม่บุญยัง เรืองณรงค์
1,500 ก้อน 1,050 บาท
22. คุณวลัยพรรณ เจริญศุภมงคล และครอบครัว
1,501 ก้อน 1,050 บาท 70 สตางค์

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดอำนวยอวยชัย ให่ท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีจิตอันสงบร่มเย็น ถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ จนถึงพระนิพพานสมบัติด้วยเทอญTags :

view