สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

๑๒-๒๐ ก.พ.การเดินธุดงค์ และปฏิบัติธรรม ของพระภิกษุ สามเณร และประชาชน งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๒

๑๒-๒๐ ก.พ.การเดินธุดงค์ และปฏิบัติธรรม ของพระภิกษุ สามเณร และประชาชน งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๒

ดูภาพงานได้ที่เพจเฟซบุุ๊ควัดป่ามะไฟ

https://www.facebook.com/watpamafai.org

"ถึงเวลาเผยแผ่ธรรมแล้ว มาร่วมด้วยช่วยกันสั่งสมบุญ"

● กำหนดการเดินธุดงค์ และปฏิบัติธรรม ของพระภิกษุ สามเณร และประชาชน งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๒
ระหว่างวันที ๑๒-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เส้นทาง : วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี ถึงวัดสระมรกต ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ

● วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. รายงานตัว ลงทะเบียน 
ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี
เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น
เวลา ๑๙.๐๐ น. ฟังโอวาทธรรม โดย :
พระพิศาลศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

● วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน ทำกิจส่วนตัว
เวลา ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
เวลา ๐๖.๐๐ น. ประชาชนใส่บาตรเช้า และพระภิกษุ สามเณร ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี
เวลา ๐๘.๐๐ น. ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๑๐ ก.ม. ถึงศูนย์โอทอป ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี
เวลา ๑๐.๓๐ น. ประชาชนถวายภัตตาหารเพล 
ณ ศูนย์โอทอป ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี
เวลา ๑๕.๐๐ น. ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๕ ก.ม. 
ถึงสุสานเม่งซิวซัวจึง ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี
เวลา ๑๘.๐๐ น. พักทำกิจส่วนตัว
เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ 
ฟังธรรม โดย: พระเถราจารย์อำเภอเมืองปราจีนบุรี

● วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน ทำกิจส่วนตัว
เวลา ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
เวลา ๐๖.๐๐ น. ประชาชนใส่บาตรเช้า และพระภิกษุ สามเณร ฉันภัตตาหารเช้า ณ สุสานเม่งซิวซัวจึง ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี
เวลา ๐๘.๐๐ น. ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๖ ก.ม. ถึงวัดสุนทรศรัทธาธรรม ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี
เวลา ๑๐.๓๐ น. ประชาชนถวายภัตตาหารเพล ณ วัดสุนทรศรัทธาธรรม ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี
เวลา ๑๕.๐๐ น. ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๙ ก.ม. 
ถึงวัดบ้านโง้ง ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม
เวลา ๑๘.๐๐ น. พักทำกิจส่วนตัว
เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ 
ฟังธรรม โดย: พระเถราจารย์อำเภอประจันตคาม

● วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน ทำกิจส่วนตัว
เวลา ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
เวลา ๐๖.๐๐ น. ประชาชนใส่บาตรเช้า และพระภิกษุ สามเณร ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดบ้านโง้ง ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม
เวลา ๐๘.๐๐ น. ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๘ ก.ม. 
ถึงวัดศรีประจันตคาม ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม
เวลา ๑๐.๓๐ น. ประชาชนถวายภัตตาหารเพล ณ วัดศรีประจันตคาม ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม
เวลา ๑๕.๐๐ น. ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๗ ก.ม. 
ถึงวัดมงคลชัย ต.บ้านหอย อ.ประจันจคาม
เวลา ๑๘.๐๐ น. พักทำกิจส่วนตัว
เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ 
ฟังธรรม โดย: พระเถราจารย์อำเภอประจันตคาม

● วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน ทำกิจส่วนตัว
เวลา ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
เวลา ๐๖.๐๐ น. ประชาชนใส่บาตรเช้า และพระภิกษุ สามเณร ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดมงคลชัย ต.บ้านหอย อ.ประจันจคาม
เวลา ๐๘.๐๐ น. ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๘ ก.ม. 
ถึงวัดใหม่กรงทอง ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ
เวลา ๑๐.๓๐ น. ประชาชนถวายภัตตาหารเพล 
ณ วัดใหม่กรงทอง ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ
เวลา ๑๕.๐๐ น. ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๑๐ ก.ม. ถึงป่าช้าเกาะสมอ ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ
เวลา ๑๘.๐๐ น. พักทำกิจส่วนตัว
เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ 
ฟังธรรม โดย: พระเถราจารย์อำเภอศรีมหาโพธิ

● วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน ทำกิจส่วนตัว
เวลา ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
เวลา ๐๖.๐๐ น. ประชาชนใส่บาตรเช้า และพระภิกษุ สามเณร ฉันภัตตาหารเช้า ณ ป่าช้าเกาะสมอ ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ
เวลา ๐๘.๐๐ น. ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๑๑ ก.ม. ถึงวัดโคกปีบ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ
เวลา ๑๐.๓๐ น. ประชาชนถวายภัตตาหารเพล 
ณ วัดโคกปีบ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ
เวลา ๑๕.๐๐ น. ออกเดินธุดงค์ระยะทาง ๓ ก.ม. ถึงวัดสระมรกต ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ
เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีเปิดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๒
โดย: ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

● วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
อยู่ปฏิบัติธรรม ณ วัดสระมรกต ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ

● วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่โบราณสถานสระมรกต เนื่องในวันมาฆบูชา ฟังโอวาทปาฏิโมกข์ 
โดย: พระพิศาลศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

● วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีปิดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๒
โดย: พระพิศาลศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

-------------------------------------------

#อานิสงค์ที่ได้รับจากการเดินธุดงค์ในงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

1.เป็นการปฏิบัติน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

2.เป็นการประกาศพระพุทธศาสนาให้กว้างไกล

3.เป็นการแจ้งต่อใครๆว่าวันมาฆบูชาจะมาถึง

4.เป็นการรักษาข้อวัตรของพระภิกษุ สามเณร

5.เป็นการขัดเกลากิเลสและตัณหา

6.เป็นการละการติดที่อยู่และอาหารการกิน

7.เป็นการฝึกฝนความเพียรและขันติ

8.เป็นการลดมานะทิฏฐิที่มีมา

9.เป็นการสร้างศรัทธาแก่สาธุชนที่พบเห็น

10.เป็นการแจ้งมวลชนให้รู้จักปราจีนบุรี

อานิสงค์มากล้น ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเทอญTags :

view