สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กำหนดการปฏิบัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

กำหนดการปฏิบัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

กำหนดการปฏิบัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
● ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
● เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
● เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๕
วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
(ทุกวันพฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์ สิ้นเดือน)

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔-๒๗ มกราคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๑-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๕-๒๘ เมษายน ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๐-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๕-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๘ วันที่ ๒๒-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๙ วันที่ ๒๖-๒๙ กันยายน ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒๔-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๒๑-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
ถึง วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ (งานสาธยายมนต์ ๙ วัน ๙ คืน)

ตารางเวลาปฏิบัติธรรม
วันที่หนึ่ง
เวลา ๑๐.๐๐ น. รับศีล ฟังโอวาทธรรม
เวลา ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. ฟังธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม
เวลา ๑๖.๐๐ น. พักผ่อน ทำกิจส่วนตัว
เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ
เวลา ๒๐.๐๐ น. ฟังธรรม

วันที่สอง และสาม
เวลา ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
เวลา ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ น. ฟังธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม
เวลา ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. ฟังธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม
เวลา ๑๖.๐๐ น. พักผ่อน ทำกิจส่วนตัว
เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ
เวลา ๒๐.๐๐ น. ฟังธรรม

วันที่สี่
เวลา ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
เวลา ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ น. ฟังธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม
เวลา ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. ลาศีล ฟังโอวาทธรรม

หมายเหตุ :
- ผู้เข้าปฏิบัติธรรมเตรียมเครื่องแต่งกายชุดขาว
และเครื่องใช้ส่วนตัวมาเอง
- ทางวัดเตียมที่พัก อาหาร และเครื่องดื่มไว้ให้
- ห้ามนำเด็กเล็กเข้ามาในระหว่างปฏิบัติธรรม
- ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในระหว่างปฏิบัติธรรม
- การเข้าปฏิบัติธรรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หากต้องการบริจาคสนับสนุนกิจกรรม สามารถร่วมบุญได้กับทางวัด
- ผู้เข้าปฏิบัติธรรมจะอยู่กี่วันก็ได้ตามอัธยาศัย

หมายเหตุ : สุภาพสตรีนุ่งผ้าถุงยาวสีขาวจะดูสุภาพ แต่ถ้าไม่สะดวกกางเกงขายาวสีขาวอนุโลมให้ใส่ได้

ขอขอบคุณภาพประกอบจากอินเตอร์เนท

--------------------------------------------------------------

# ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง โดยไม่

ถือเป็นวันลา

 ดาวโหลดเอกสารอ่านรายละเอียดได้ที่  http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=9200#showDownload
Tags :

view