สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

13 เม.ย.2562 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ๑๙๙ กอง ในวันสงกรานต์ และประกอบพิธีบรรจุแผ่นดวงชะตาลงในองค์พระ (หลวงพ่อองค์ดำ หน้าตัก ๘๙ นิ้ว

13 เม.ย.2562 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ๑๙๙ กอง ในวันสงกรานต์ และประกอบพิธีบรรจุแผ่นดวงชะตาลงในองค์พระ (หลวงพ่อองค์ดำ หน้าตัก ๘๙ นิ้ว

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ๑๙๙ กอง
ในวันสงกรานต์ และประกอบพิธีบรรจุแผ่นดวงชะตาลงในองค์พระ (หลวงพ่อองค์ดำ หน้าตัก ๘๙ นิ้ว") และบรรจุพระตามกำลังวันเกิดลงในแท่นหินอ่อน
ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒

เจ้าภาพกองละ ๙๙๙ บาท จำนวน ๑๙๙ กอง
หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
(รับแผ่นทองเพื่อเขียนดวงชะตา และพระกำลังวันเกิดได้ที่วัด)

# เจ้าภาพ ๑๙๙ ชุด
○ บรรจุแผ่นดวงชะตา ทอง เงิน นาค ในองค์พระ
○ บรรจุพระตามกำลังวันเกิดในแท่นพระหินอ่อน

วันอาทิตย์ บรรุจ ๖ องค์
วันจันทร์ บรรจุ ๑๕ องค์
วันอังคาร บรรจุ ๘ องค์
วันพุธ (กลางวัน) บรรจุ ๑๗ องค์
วันพุธ (กลางคืน) บรรจุ ๑๒ องค์
วันพฤหัสบดี บรรจุ ๑๙ องค์
วันศุกร์ บรรจุ ๒๑ องค์
วันเสาร์ บรรจุ ๑๐ องค์

ติดต่อร่วมบุญได้ที่ :
พระครูภาวนาธรรมธารี ๐๘๑-๙๘๓-๖๗๗๐
(ธ.กรุงไทย บ/ช ออมทรัพย์ สาขาปราจีนบุรี
ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ 213-1-76683-1)

กำหนดการ
เวลา ๐๙.๕๙ น. ทอดผ้าป่าสามัคคี และประกอบพิธีบรรจุแผ่นดวงชะตาลงในองค์พระ (หลวงพ่อองค์ดำ หน้าตัก ๘๙ นิ้ว)
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ
เวลา ๑๓.๑๙ น. พิธีอัญเชิญหลวงพ่อองค์ดำขึ้นประดิษฐานบนแท่นหินอ่อน
เวลา ๑๔.๑๙ น. พิธีสรงน้ำพระ-รดน้ำผู้สูงอายุ
เวลา ๑๕.๑๙ น. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ
เวลา ๑๘.๐๐ น.-๐๐.๑๙ น. เจริญพระพุทธมนต์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไทย

๑. แม่ชีอาภรณ์ กิ่งแก้ว (วันพฤหัสบดี บรรจุองค์พระ ๑๙ องค์)
๒. แม่ชีอาทิตยา รัตนเดชสกุ (วันอาทิตย์ ๖ องค์)
๓. คุณจันทร ตุ้มวารี
๔. แม่ชีสุชนีย์ แซ่ปัง (วันพฤหัสบดี บรรจุพระ ๑๙ องค์)
๕. แม่ชีมณีศิริ คะมาลี (วันพฤหัสบดี บรรจุพระ ๑๙ องค์)
๖. พระจีรวัฒน์ อคฺคจิตโต (วันอาทิตย์ บรรจุพระ ๑๙ องค์)
๗. คุณธนิษฐา จันทร์คลาย (วันศุกร์ บรรจุพระ ๒๑ องค์)
๘. อ.ชวลิต-อ.สุดใจ แสงคำสุข (วันอาทิตย์ บรรจุพระ ๖ องค์)
๙. คุณวิชาญ เชื้อสงฆ์ (วันอาทิตย์ บรรจุพระ ๖ องค์)
๑๐. คุณเกสรี กีรติดรุณี (พุธกลางคืน บรรจุพระ ๑๒ องค์)
๑๑. คุณเยาวภา รุ่งเรือง (วันเสาร์ บรรจุพระ ๑๐ องค์)
๑๒. คุณเพลินพิศ สงวนวงษ์ (วันพุธกลางคืน บรรจุพระ ๑๒ องค์)
๑๓. ด.ต.หญิง วาสนา มีสน-คุณแม่มาลี วงสถาปัตย์ วันพุธกลางคืน บรรจุพระ ๑๒ องค์
๑๔. แม่ชีเบญจมาศ บุนนาค (วันศุกร์ บรรจุพระ ๒๑ องค์)
๑๕. ครอบครัวพันปีทิพย์
๑๖. ครอบครัวพันปีทิพย์
๑๗. ครอบครัวพันปีทิพย์
๑๘. คุณสุวรรณี จันทร์สำเร็จ (วันศุกร์ บรรจุพระ ๒๑ องค์)
๑๙. คุณวรา จิระนคร (วันเสาร์ บรรจุพระ ๑๐ องค์)
๒๐. คุณสุนีย์ จิระนคร (วันศุกร์ บรรจุพระ ๒๑ องค์)
๒๑. คุณสิตานัน จิระนคร (วันเสาร์ บรรจุพระ ๑๐ องค์)
๒๒. คุณศรัณย์พร จิระนคร (วันพฤหัส บรรจุพระ ๑๙ องค์)
๒๓. คุณสุพัชร์ มนัสกูล
๒๔. คุณทัศรินทร์ ชดประสิทธิ์ (วันเสาร์ บรรจุพระ ๑๐ องค์)
๒๕. คุณสมฤดี ไทยพานิช (วันพฤหัสบดี บรรจุพระ ๑๙ องค์)
๒๖. คุณรัมภ์ชวัธ ไทยพานิช (วันอาทิตย์ บรรจุพระ ๖ องค์)
๒๗. คุณจิตจัณ มนตริวัต (วันพุธกลางวัน บรรจุพระ ๑๗ องค์)
๒๘. คุณธนพล ไทยพานิช (วันจันทร์ บรรจุพระ ๑๕ องค์)
๒๙. คุณพิชญดา ตรีทิพยบุตร (วันศุกร์ บรรจุพระ ๒๑ องค์)
๓๐. แม่ชีเบญจมาศ บุนนาค (วันศุกร์ บรรจุพระ ๒๑ องค์)
๓๑. คุณสัจจา บุนนาค (วันพุธกลางวัน บรรจุพระ ๑๗ องค์)
๓๒. นายแพทย์สิทธิโชติ บุนนาค (วันอังคาร บรรจุพระ ๘ องค์)
๓๓. น.ส.กิตติรัตนกร (วันพุธกลางวัน บรรจุพระ ๑๗ องค์)
๓๔. คุณทรงสมร บุนนาค (วันจันทร์ บรรจุพระ ๑๕ องค์)
๓๕. คุณกวิน บุนนาค (วันอังคาร บรรจุพระ ๘ องค์)
๓๖. คุณแใคซ์ บุนนาค (วันพฤหัสบดี บรรจุพระ ๑๙ องค์)
๓๗. คุณวิภา บุนนาค (วันอังคาร บรรจุพระ ๘ องค์)
๓๘. แม่ชีเบญจมาศ บุนนาค (วันเสาร์ บรรจุพระ ๑๐ องค์)
๓๙. แม่ชีเบญจมาศ บุนนาค (วันอาทิตย์ บรรจุพระ ๖ องค์)
๔๐. คุณเพ็ญพฤษญา บำเรอทอง
๔๑. แม่ชีวลัยพร เขตวันชัย (วันอาทิตย์ บรรจุพระ ๖ องค์)
๔๒. คุณสมพร อินทรวงษ์ (วันเสาร์ บรรจุพระ ๑๐ องค์)
๔๓. คุณดอกดิน อินทร์วงษ์ (วันศุกร์ บรรจุพระ ๒๑ องค์)
๔๔. คุณพลอยนวล-คุณนิธิโรจน์-คุณสิริพงศ์ พันธุ์ฤกษ์ (วันจันทร์ บรรจุพระ ๑๕ องค์)
๔๕. คุณแม่ทับทิม ไชยม
๔๖. แม่ชีธนันศิรี ไชยม (วันพุธกลางคืน บรรจุพระ ๑๒ องค์)
๔๗. คุณชัชชัย-คุณธนพร กมลศักธิ์พิทักษ์
๔๘. ร.ต.อ.พชรพล บูรณเรข
๔๙. คุณธัญสมร เฮงดีมาก (วันเสาร์ บรรจุพระ ๑๐ องค์)
๕๐. คุณกฤษณุ โกมลภิส
๕๑. คุณย่าเงียบ ซื่อตรง
๕๒. คุณย่าเงียบ ซื่อตรง
๕๓. คุณย่าเงียบ ซื่อตรง
๕๔. คุณย่าเงียบ ซื่อตรง
๕๕. คุณย่าเงียบ ซื่อตรง
๕๖. คุณย่าเงียบ ซื่อตรง
๕๗. คุณโชติกา นิสะโสกะ
๕๘. คุณภีชญาภรณ์ บุญเรือน (วันอังคาร บรรจุพระ ๘ องค์)
๕๙. คุณภัทธีญา บุญเรือน (วันศุกร์ บรรจุพระ ๒๑ องค์)
๖๐. คุณณิชารีย์ เหรียญอารีย์ (วันพฤหัสบดี บรรจุพระ ๑๙ องค์)
๖๑. คุณพรเพ็ญ ม่วงงาม และครอบครัว
๖๒. คุณนิภาพร ม่วงงาม-ด.ช.เบนจามิน ดาซิลวา
๖๓. คุณกิตติพงษ์ สราทิพย์-ด.ญ.สาริศา ม่วงงาม
๖๔. แม่ชีดาวเรือง นิศามณีรัตน์ (วันอังคาร บรรจุพระ ๘ องค์)
๖๕. แม่ชีเบญจมาศ บุนนาค
๖๖. แม่ชีเบญจมาศ บุนนาค
๖๗. แม่ชีเบญจมาศ บุนนาค
๖๘. แม่ชีเบญจมาศ บุนนาค
๖๙. แม่ชีเบญจมาศ บุนนาค
๗๐. แม่ชีเบญจมาศ บุนนาค
๗๑. คุณวรรณวิมล นันทวัฒน์ศิริ (วันอังคาร บรรจุพระ ๘ องค์)
๗๒. คุณขรรค์ชัย นันทวัฒน์ศิริ (วันอาทิตย์ บรรจุพระ ๖ องค์)
๗๓. คุณกาญจนา ทองคำ (วันศุกร์ บรรจุพระ ๒๑ องค์)
๗๔. คุณครูบุษบง พึ่งธรรม (วันพฤหัสบดี บรรจุพระ ๑๙ องค์)
๗๕. คุณย่าเงียบ ซื่อตรง
๗๖. แม่ชีสมศรี ชุ่มวัฒนะ (วันอังคาร บรรจุพระ ๘ องค์)
๗๗. คุณวาริณี บุปผา (วันพฤหัสบดี บรรจุพระ ๑๙ องค์)
๗๘. คุณวนิดา เนียนมงคล (วันจันทร์ บรรจุพระ ๑๕ องค์)
๗๙. คุณวัฒนา ชุ่มวันะ (วันอังคาร บรรจุพระ ๘ องค์)
๘๐. คุณวาริน ชุ่มวัฒนะ (วันศุกร์ บรรจุพระ ๒๑ องค์)
๘๑. คุณวารี ชุ่มวัฒนะ (วันศุกร์ บรรจุพระ ๒๑ องค์)
๘๒. คุณทรงพล กุลวิวัฒน์
๘๓. คุณนภัสวันต์ อิ้งจะนิล
๘๔. ด.ญ.ณัฐชา กุลสิวัฒน์
๘๕. ด.ญ.ณัฐญา กุลวิวัฒน์
๘๖. คุณแม่วิไล อิ้งจะนิล และครอบครัว อุทิศให้คุณพ่อเธียรชัย อิ้งจะนิล
๘๗. คุณครูฉวีวรรณ พึ่งแสง-คุณธัญญชนก เพ็งผา (วันศุกร์ บรรจุพระ ๒๑ องค์)
๘๘. คุณส้มเช้า พราวศรี (วันศุกร์ บรรจุพระ ๒๑ องค์)
๘๙. คุณฐิตาภรณ์ ยอดแย้ม (วันพุธกลางวัน บรรจุพระ ๑๗ องค์)
๙๐. คุณนพพล แก้ววงค์ (วันพุธกลางวัน บรรจุพระ ๑๗ องค์)
๙๑. พ.ต.เฉลิมชัย รัตน์แสนโคตร (วันอาทิตย์ บรรจุพระ ๖ องค์)
๙๒. คุณชญาณิศ อมรสวัสดิ์วัฒนา (วันศุกร์ บรรจุพระ ๒๑ องค์)
๙๓. คุณสุภาภรณ์ เจริญสุข (วันพฤหัสบดี บรรจุพระ ๑๙ องค์)
๙๔. คุณศิริลักษณ์ บุญศิริ
๙๕. คุณธีรารัตน์ รัตนอาสนรมย์ (วันอังคาร บรรจุพระ ๘ องค์)
๙๖. แม่ชีสาดา ศรีเมือง-แม่ชีสมพร ศรีเมือง

ขออานิสงค์แห่งบุญจงสำเร็จประโยชน์แก่ท่านทุกเมื่อเทอญ

Tags :

view