สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ กำหนดพิธีรดน้ำศพ ๑๖.๐๐ น.ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ กำหนดพิธีรดน้ำศพ ๑๖.๐๐ น.ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
"แจ้งข่าวพระสังฆาธิการมรณะภาพ"

เนื่องด้วย พระปลัดชูศักดิ์ ธมฺมโชโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดป่ามะไฟ
ได้มรณะภาพลง ที่ ร.พ.ศิริราช และจะนำศพมาบำเพ็ญกุศลศพที่ 
วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

กำหนดพิธีรดน้ำศพ ๑๗.๓๐ น. วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
พระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
และศิษย์ยานุศิษย์ทั่วไป เข้ากราบคารวะและรดน้ำศพได้ในวันเวลาดังกล่าว

กำหนดการอื่นๆจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง (รอปรึกษาคณะญาติ)

หมายเหตุ : เป็นสมาชิกกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี

Tags :

view