สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

๓ พ.ย.๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสร้างหลังคาศาลาหลวงพ่อองค์ดำ

๓ พ.ย.๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสร้างหลังคาศาลาหลวงพ่อองค์ดำ

ยอดกฐินวัดป่ามะไฟ ๒,๐๐๕,๙๙๙ บาท
---------------------------
ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒
ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
(ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑๒)

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างศาลาหลวงพ่อองค์ดำ ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สำหรับประกอบศาสนกิจอเนกประสงค์ และโรงทาน
ปัจจุบันได้ขึ้นเสาแล้ว ยังคงขาด หลังคา ผนัง พื้น ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า และการตบแต่ง
โดยคงขาดงบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

#ประธานอุปถัมภ์
คุณสุรพงษ์-พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ

ขอเชิญร่วมบุญ : ทอดกฐินสามัคคี 
●●● ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา ●●●

○ ติดต่อร่วมบุญได้ที่ :
พระครูภาวนาธรรมธารี ๐๘๑-๙๘๓-๖๗๗๐
(ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาปราจีนบุรี 
ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)

#กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน

วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ
เวลา ๑๒.๓๙ น. แห่องค์กฐินรอบอุโบสถ
เวลา ๑๓.๓๙ น. พิธีทอดกฐินสามัคคี

รายนามเจ้าภาพกฐินสามัคคี กองละ ๓,๐๐๐ บาท

๑. กัลยาณธรรม ๑ กอง 
๒. อ.ชวลิต-อ.สุดใจ แสงคำสุข และครอบครัว ๑ กอง
๓. แม่ชีสุชนีย์ แซ่ปัง ๑ กอง
๔. คุณธนิษฐา จันทร์คลาย ๑ กอง
๕. คุณครูพรเพ็ญ ม่วงงาม ๑ กอง
๖. คุณนิภาพร ม่วงงาม-ด.ช.เบนจามินิ ดาซิลวา ๑ กอง
๗. คุณกิตตพงษ์-คุณสราทิพย์ ม่วงงาม ๑ กอง
๘. คุณแม่บุญยัง เรืองณรงค์ และครอบครัว ๑ กอง
๙. อุทิศให้ คุณแม่ทับทิม ไชยม ๑ กอง
๑๐. คุณครูปราณี กิติพิมล ๑ กอง
๑๑. คุณรมิดา ไชยภรธรรม ๑ กอง
๑๒. ด.ช.ศุภกร ไชยภรธรรม ๑ กอง
๑๓. คุณจรุงเดข วิศิษฐ์กิจการ ๑ กอง
๑๔. อุทิศให้ คุณพ่อพินิต วิศิษฐ์กิจการ ๑ กอง

ขออานิสงค์แห่งบุญนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ท่านทุกเมื่อเทอญ

Tags :

view