สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

๒๓ พ.ย.-๘ ธ.ค.๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๒๓ พ.ย.-๘ ธ.ค.๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

"บวชถวายพระราชกุศล"

ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบท ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๕ 
(วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี)
ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ (๑๖ วัน)

● ผู้สมัครอุปสมบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

● ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพรูปละ ๓,๐๐๐ บาท หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

● จองเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเช้า-ภัตตาหารเพล-น้ำปานะ ๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท
● จองเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเพล ๑ วัน ๕,๐๐๐ บาท
● จองเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเช้า ๑ วัน ๓,๐๐๐ บาท
● จองเป็นเจ้าภาพ น้ำปานะ ๑ วัน ๒,๐๐๐ บาท

ติดต่อสมัครบวช และร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่ : 
พระครูภาวนาธรรมธารี : ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐
พระครูปลัดประทีป : ๐๘๑-๘๖๕-๒๔๑๔
พระปลัดจิรวัฒน์ : ๐๘๙-๖๐๐๐-๐๖๙
(ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาปราจีนบุรี 
ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)

การดาวโหลดเอกสาร เมื่อกดปุ่มดาวโหลดตามลิงค์ด้านล่างแล้ว

ระบบจะแสดงรหัสขึ้นมาให้ด้านบน ให้กรอกรหัสตามที่เห็นลงในช่องให้ถูกต้อง

ท่านจึงสามารถดาวโหลดเอกสารได้

-ดาวโหลดใบสมัครพร้อมเอกสารแนบการสมัครได้ที่: 

http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=9269

-ดาวโหลดกำหนดการได้ที่  

http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=9269

สามารถส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองโดยตรงที่วัดป่ามะไฟ หรือ ส่งเอกสารมาที่อีเมล watpamafai@yahoo.com

กราบนมัสการ ถึง พระครูภาวนาธรรมธารี เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ

เอกสารประกอบการสมัคร  
๓.๑ ใบสมัคร 
๓.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน ๑ ชุด 
๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด 

รายนามผู้สมัครบรรพชาอุปสมบท

๑. ส.อ.ทิวากร แสงเพ๊ชร (๒๖ ปี) วันเสาร์
๒. นายธนากร เลี้ยงวงษ์ (๕๕ ปี) วันพุธ
๓. นายถวัลย์ สนามน้อย
๔. นายสำราญ ทองเพชร (๔๘ ปี) วันพุธ 
๕. นายภุมพล อริยะนนทกร (๖๑ ปี) วันพุธกลางวัน

รายนามเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท

๑. คุณธนิษฐา จันทร์คลาย ๑ รูป
๒. แม่ชีอาภรณ์ กิ่งแก้ว ๑ รูป
๓. แม่ชีสุชนีย์ แซ่ปัง ๑ รูป
๔. คุณพ่อชัยรัตน์ อุ่นเมตตาอารี ๑ รูป
๕. คุณแม่สุธิดา อุ่นเมตตาอารี ๑ รูป
๖. คุณอภิชาติ อุ่นเมตตาอารี ๑ รูป
๗. คุณจิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี ๑ รูป
๘. คุณมณฑา ศิริบำรุง ๑ รูป
๙. อ.นิพนธ์-อ.ยุพิน ทรัพย์เรือง ๑ รูป
๑๐. คุณอารีย์พร ซิ้มประเสริฐ ๑ รูป
๑๑. คุณมนัสนันท์ เลิศพุทธมนต์ ๒ รูป
๑๒. อุทิศให้ คุณแม่ทับทิม ไชยม ๑ รูป

รายนามเจ้าภาพ ภัตตาหาร-น้ำปานะ

เจ้าภาพ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

-

เจ้าภาพ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
• คุณแม่ถวิล ศิริบำรุง
- ขนมปัง น้ำส้ม น้ำดื่ม

เจ้าภาพ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
• 
-

เจ้าภาพ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
• 
-

เจ้าภาพ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
• 
-

เจ้าภาพ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
• 
-

เจ้าภาพ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
• 
-

เจ้าภาพ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
• 
-

เจ้าภาพ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
• 
-

เจ้าภาพ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
• 
-

เจ้าภาพ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
• 
-

เจ้าภาพ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
• 
-

เจ้าภาพ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
• 
-

เจ้าภาพ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

-

เจ้าภาพ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
• 
-

เจ้าภาพ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
• 
-

ขออานิสงค์แห่งบุญจงสำเร็จประโยชน์แก่ท่านทุกเมื่อเทอญ

Tags :

view