สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ๙ วัน ๙ คืน ๙ พระสูตร (ปีที่ ๒๑)

สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ๙ วัน ๙ คืน ๙ พระสูตร (ปีที่ ๒๑)

"ขอเชิญพุทธศาสนิกชน"

ร่วมสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ๙ วัน ๙ คืน ๙ พระสูตร (ปีที่ ๒๑)
ณ วัดป่ามะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓
จัดโดย :
- วัดป่ามะไฟ
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
- สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

กำหนดการ
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดโดย :
- พระพิศาลศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
- ดร.บังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีแจกเครื่องบริโภค ๓๐๐ ชุด

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
เวลา ๒๐.๐๐ น. พิธีเปิดโดย :
- นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เวลา ๒๑.๑๙ น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
เวลา ๒๓.๕๙ น. เจริญชัยมงคลคาถาให้ตัวเอง ๙ จบ

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีปิดโดย :
- พระครูภาวนาธรรมธารี รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ

หมายเหตุ : มีที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม ฟรีตลอดงานTags :

view