สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

๒๑ พ.ย. ถึง ๖ ธ.ค.๒๕๖๓ โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบูรพกษัตราธิราชเจ้า รัชกาลที่ ๑-๙

๒๑ พ.ย. ถึง ๖ ธ.ค.๒๕๖๓ โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบูรพกษัตราธิราชเจ้า รัชกาลที่ ๑-๙

#โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระบูรพกษัตราธิราชเจ้า รัชกาลที่ ๑-๙
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕
วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ (๑๖ วัน)


จัดโดย : คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

● ผู้สมัครอุปสมบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

● ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพรูปละ ๓,๐๐๐ บาท หรือ ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

จองเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเช้า-ภัตตาหารเพล-น้ำปานะ ๑ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท
จองเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเพล ๑ วัน ๕,๐๐๐ บาท
จองเป็นเจ้าภาพ ภัตตาหารเช้า ๑ วัน ๓,๐๐๐ บาท
จองเป็นเจ้าภาพ น้ำปานะ ๑ วัน ๒,๐๐๐ บาท

ติดต่อสมัครบวช และร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่ :
พระครูภาวนาธรรมธารี : ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐
พระครูปลัดประทีป : ๐๘๑-๘๖๕-๒๔๑๔
พระปลัดจิรวัฒน์ : ๐๘๙-๖๐๐-๐๐๖๙
(ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาปราจีนบุรี
ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)


---------------------
#กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
นาคทั้งหมด รายงานตัว
ลงทะเบียน ที่วัดป่ามะไฟ
เวลา ๑๒.๐๐ น.
พิธีปลงผมนาค
พิธีแห่นาครอบเมืองปราจีนบุรี
เวลา ๑๘.๐๐ น.
พิธีเทศน์สอนนาคนาค
พิธีซ้อมขานนาค
----------------

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๐๐ น.
นาคทั้งหมด พร้อมกันที่วัดป่ามะไฟ
เวลา ๑๐.๐๐ น.
พิธีกล่าวรายงาน
พิธีเปิดโครงการ
เวลา ๑๑.๐๐ น.
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
นาคและผู้ร่วมงาน รับประทานอาหาร
เวลา ๑๒.๓๐ น.
พิธีแห่นาครอบอุโบสถและมอบผ้าไตร
เวลา ๑๓.๓๐ น.
พิธีบรรพชาเป็นสามเณ
เวลา ๑๔.๓๐ น.
พิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ
เวลา ๑๙.๐๐ น.
ทำวัตรเย็น - นั่งสมาธิ
ฟังบรรยาย แนะนำการปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐาน
เวลา ๒๑.๐๐ น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
---------------
วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ถึงวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.
ทำวัตรเช้า - นั่งสมาธิ
เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.
ออกบิณฑบาต
เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
พิจารณาภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
เดินจงกรม - นั่งสมาธิ
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
พิจารณาภัตตาหารเพล
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
ฟังบรรยายธรรม
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
เดินจงกรม - นั่งสมาธิ
เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
พักทำกิจส่วนตัว
เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.
ทำวัตรเย็น - นั่งสมาธิ
เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.
พักฉันน้ำปานะ
เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
ฟังบรรยายธรรม
เวลา ๒๑.๐๐ น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
-----------------------
วันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.
ทำวัตรเช้า - นั่งสมาธิ
เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.
บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาวัด
เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
พิจารณาภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาวัด
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.
พิจารณาภัตตาหารเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น.
พิธีกล่าวรายงาน
พิธีมอบเกียรติบัตร/แสดงปัจฉิมนิเทศ/พิธีลาสิกขา
-----------------------

#ดาวโหลดกำหนดการ และ ใบสมัครอุปสมบทได้ที่ลิงค์แนบมาด้วยนี้

http://www.watpamafai.org/index.php?mo=21&list&catid=9296Tags :

view