สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

๒๕ ต.ค.๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓
ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
(ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๑๓.๓๙ น.
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างศาลาหลวงพ่อองค์ดำ และโรงทานวัดป่ามะไฟ

ประธานอุปถัมภ์
คุณสุรพงษ์-พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช โพธิ์เจริญ

(ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาปราจีนบุรี
ชื่อ วัดป่ามะไฟ เลขที่ ๒๑๓-๑-๗๖๖๘๓-๑)

---------------------------------------

รับเจ้าภาพกองกฐิน ๑ กอง ๕,๐๐๐ บาท

ทางวัดมอบ : หลวงพ่อองค์ดำ แห่งนาลันทา (วัดป่ามะไฟ)

หน้าตัก ๙ นิ้ว พร้อมตู้กระจก ๑ องค์
# สร้างจำนวน ๑๐๐ องค์

----------------------------

รับเป็นเจ้าภาพกองกฐิน ๑ กอง ๓,๐๐๐ บาท

ทางวัดมอบ : หลวงพ่อองค์ดำ แห่งนาลันทา (วัดป่ามะไฟ)

หน้าตัก ๕ นิ้ว พร้อมตู้กระจก ๑ องค์
# สร้างจำนวน ๓๐๐ องค์

-----------------------------

ขออานิสงค์แห่งบุญจงสำเร็จประโยชน์แก่ท่านทุกเมื่อเทอญTags :

view