สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


๒๒ ก.พ.-๒ มี.ค.๒๕๖๑ เทศกาลงานมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรีครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๑

๒๒ ก.พ.-๒ มี.ค.๒๕๖๑ เทศกาลงานมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรีครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๑

 

วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา ๖ และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้าในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอว....

อ่านต่อ
ตารางกำหนดบวชเนกขัมมะปฏิบัติ ปี ๒๕๖๑

ตารางกำหนดบวชเนกขัมมะปฏิบัติ ปี ๒๕๖๑

 

ดูวีดีโอเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้..https://www.youtube.com/watch?v=DouQrbJ7zT8&list=PLsE9oWDKSaAkSrfKknkYXlHjYQeWtrsTKกำหนด "บวชเนกขัมมะปฏิบัติ" ปี ๒๕๖๑ ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรีโครงการปฏิบัติธรรมพระเกียรติฯวันที่ ๒๖ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (บวชเนกขั....

อ่านต่อ
โครงการสร้างศาลาอเนกประสงค์ ปี ๒๕๖๑ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด ๒๐ ม.×๔๐ ม.เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมอเนกประสงค์ ((ปฏิบัติธรรม, ประชุม, รับประทานอาหาร และจัดกิจกรรมต่างๆ),

โครงการสร้างศาลาอเนกประสงค์ ปี ๒๕๖๑ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด ๒๐ ม.×๔๐ ม.เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมอเนกประสงค์ ((ปฏิบัติธรรม, ประชุม, รับประทานอาหาร และจัดกิจกรรมต่างๆ),

 

***ทุกท่านที่จองเป็นเจ้าภาพขอให้ถวายปัจจัยปีหน้า"ขอเชิญร่วมบุญสร้างศาลาอเนกประสงค์"ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด ๑๘ ม.×๓๖ ม. (๖๔๘ ต.ร.ม.) งบประมาณ ๖,๔๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมอเนกประสงค์ (ปฏิบัติธรรม, ประชุม, รับประทานอาหาร และจัดกิจกรรมต่างๆ) เนื่องจาก วัดป่ามะ....

อ่านต่อ
๒๕ มี.ค.๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมมหากุศลเททองหล่อหลวงพ่อองค์ดำ หน้าตัก ๘๙ นิ้ว โดยมี ๙๙ หุ้นส่วนบุญหลัก หุ้นส่วนละ ๙,๙๙๙ บาท (เจ้าภาพจะได้นำแผ่นดวงบรรจุใต้ฐานหลวงพ่อองค์ดำ)

๒๕ มี.ค.๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมมหากุศลเททองหล่อหลวงพ่อองค์ดำ หน้าตัก ๘๙ นิ้ว โดยมี ๙๙ หุ้นส่วนบุญหลัก หุ้นส่วนละ ๙,๙๙๙ บาท (เจ้าภาพจะได้นำแผ่นดวงบรรจุใต้ฐานหลวงพ่อองค์ดำ)

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑"ขอเชิญร่วมเททองหล่อหลวงพ่อองค์ดำ หน้าตัก ๘๙ นิ้ว""ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธาน (หลวงพ่อองค์ดำแห่งนาลันทา) หน้าตัก ๘๙ นิ้ว"ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธาน (หลวงพ่อองค์ดำแห่งนาลันทา) หน้าตัก ๘๙ นิ้วจำนวน ๙๙ กองบุญ กองบุญละ ๙,๙๙๙ บาท (จารึกชื่อเจ้าภ....

อ่านต่อ
ติดต่อสอบถาม บวชเนกขัมมะ (นุ่งขาวห่มขาว)

ติดต่อสอบถาม บวชเนกขัมมะ (นุ่งขาวห่มขาว)

 

กัลยาณชนผู้สนใจเข้าอบรมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ(นุ่งขาวห่มขาว)ทั้ง ชายหญิง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ กรุณาโทรแจ้งความประสงค์ได้โดยตรงที่ พระปลัดประทีป กิตฺติวณฺโณ (รองเจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ) เบอร์ ๐๘๑ ๘๖๕ ๒๔๑๔# ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตร....

อ่านต่อ
หนังสือสวดมนต์วัดป่ามะไฟ พิมพ์ครั้งที่ ๒

หนังสือสวดมนต์วัดป่ามะไฟ พิมพ์ครั้งที่ ๒

 

หนังสือสวดมนต์ (พิมพ์ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม ราคาบูชาสอบถามได้ที่วัดครับ ขออนุโมทนาในการจัดทำหนังสือสวดมนต์ครั้งนี้ จงเป็นไปเพื่อ มรรค ผล นิพพาน แก่ทุกท่านทุกรูปทุกนามที่มีส่วนร่วมด้วยเทอญฯ....ต้องการหนังสือสวดมนต์ กรุณาติดต่อ ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี (เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ) เบอร์ติดต่อ ๐๘๑ ๙๘๓ ๖๗....

อ่านต่อ
ค่ายอบรมณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕  วัดป่ามะไฟ

ค่ายอบรมณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ได้นำข้อมูลรายละเอียดกำหนดการของค่ายอบรมปฏิบัติธรรม มาลงไว้เป็นข้อมูลมาตรฐาน ดังรายการด้านล่างต่อไปนี้ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี ๐๘๑-๙๘๓-๖๗๗๐ ** ดาวโหลดกำหนดการรายละเอี....

อ่านต่อ
คำอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยพระครูภาวนาธรรมธารี

คำอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยพระครูภาวนาธรรมธารี

 

เนื่องในศุภดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย คุณบิดามารดา คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ โปรดอภิบาลรักษาทุกท่านให้มีสุขภาพพลานมัยแข็งแรง มีจิตใจสงบ ผ่องใส ร่มเย็น เต็มเปี่ยมไปด้วยบารมีธรรม ปราถนาสิ่งใดโดยชอบประกอบอยู่ในศีลธรรม ทั้งด้านการศึกษา การงาน การค้าการขาย ธุรกิจทั้งปวง ทั้งความผาสุขแห่งคร....

อ่านต่อ
เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป ฉายเบื้องหน้าพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แวดล้อมด้วยพัดพระยศสมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงได้รับพระราชทานถวายในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ๑....

อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมบุญสร้างแท่นประประจำวันเกิด

ขอเชิญร่วมบุญสร้างแท่นประประจำวันเกิด

 

ขอเชิญร่วมบุญสร้างแท่นประประจำวันเกิดขอเชิญร่วมบุญสร้างแท่นพระประจำวันเกิด และกระถางธูป สร้างจำนวน ๙ ชุด ร่วมบุญชุดละ ๓,๐๐๐ บาท (แท่นพระ ๒,๐๐๐ บาท , กระถางธูป ๑,๐๐๐ บาท) พระประจำวันอังคาร ๕,๐๐๐ บาท หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธาติดต่อร่วมบุญได้ที่ : พระครูภาวนาธรรมธารี(ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาปร....

อ่านต่อ
สวดมนต์ข้ามปี ๙ วัน ๙ คืน เริ่ม ๒๗ ธ.ค.๒๕๖๐ ถึง ๕ ม.ค.๒๕๖๑

สวดมนต์ข้ามปี ๙ วัน ๙ คืน เริ่ม ๒๗ ธ.ค.๒๕๖๐ ถึง ๕ ม.ค.๒๕๖๑

 

27-12-2017 พิธีเปิดโครงการเจริญพระพุทธมนต์ ๙วัน ๙ คืน ณ วัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d164343868k6337612o1l1/27-12-20175-1-2018 พิธีปิดโครงการเจริญพระพุทธมนต์ ๙ วัน ๙ คืน ณ วัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรีhttp://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d164355127k2277....

อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมบุญสร้างกระถางธูป ประจำแท่นบูชาพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ สร้างจำนวน ๓๒ กระถาง (เท่าจำนวนองค์พระ) ร่วมบุญกระถางละ ๑,๐๐๐ บาท หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

ขอเชิญร่วมบุญสร้างกระถางธูป ประจำแท่นบูชาพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ สร้างจำนวน ๓๒ กระถาง (เท่าจำนวนองค์พระ) ร่วมบุญกระถางละ ๑,๐๐๐ บาท หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

 

"เจ้าภาพเต็มแล้ว"ขอเชิญร่วมบุญสร้างกระถางธูปขอเชิญขอเชิญร่วมบุญสร้างกระถางธูป ประจำแท่นบูชาพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ สร้างจำนวน ๓๒ กระถาง (เท่าจำนวนองค์พระ) ร่วมบุญกระถางละ ๑,๐๐๐ บาท หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธาสร้างจำนวน ๓๒ กระถาง (เท่าจำนวนองค์พระ) ร่วมบุญกระถางละ ๑,๐๐๐ บาท หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธาติดต....

อ่านต่อ
๒๔ พ.ย.๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ ในงานประชุมพระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคม จำนวน ๓๐๐ รูป/คน

๒๔ พ.ย.๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ ในงานประชุมพระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคม จำนวน ๓๐๐ รูป/คน

 

"ร่วมบุญถวายภัตตาหาร น้ำปานะ งานประชุมพระสังฆาธิการ"ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ ในงานประชุมพระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคม จำนวน ๓๐๐ รูป/คน ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรีติดต่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่ : พระครูภาวนาธรรมธารี : ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐ พระคร....

อ่านต่อ
๓๑ ธ.ค.๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีติดตั้งระบบไฟฟ้าวัด

๓๑ ธ.ค.๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีติดตั้งระบบไฟฟ้าวัด

 

๓๑ ธ.ค.๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีติดตั้งระบบไฟฟ้าวัดเนื่องด้วยวัดป่ามะไฟประสบปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าภายในวัด สาเหตุจากการใช้ไฟฟ้ามีปริมาณมากขึ้นจากการทำกิจกรรมอันเนื่องด้วยการศาสนา และสาธารณสงเคราะห์ จึงตั้งโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าขึ้น ใช้งบประมาณ ๗๔๘,๗๙๐ บาท โดยมีผู้จิตศรัทธาร่วมบุญเบื้องต้น ๔๐๐,....

อ่านต่อ
๒-๖ ธ.ค.๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

๒-๖ ธ.ค.๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

 

เข้าชมภาพงานโครงการปฏิบัติธรรมได้ที่เฟซบุ๊คเพจวัดป่ามะไฟ https://www.facebook.com/watpamafai.org/โครงการปฏิบัติธรรม ● ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร● เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ● เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ....

อ่านต่อ
view