สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


ขอเชิญร่วมบุญสร้างกุฏิกัมมัฏฐานถวายสงฆ์ ณ วัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี

ขอเชิญร่วมบุญสร้างกุฏิกัมมัฏฐานถวายสงฆ์ ณ วัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี

 

แจ้งข่าวบุญ : ท่านใดหรือคณะใดปรารถนาจะสร้างกุฏิกัมมัฏฐานถวายสงฆ์ ฝากทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนา หรือสร้างบุญอุทิศให้กับบิดามารดา ผู้มีพระคุณ บรรพชนผู้ล่วงลับไปแล้วติดต่อสอบถามเป็นเจ้าภาพได้ที่ : พระครูภาวนาธรรมธารี ๐๘๑-๙๘๓๖-๗๗๐กุฏิกัมมัฏฐาน หลังละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ห้องน้ำ หลังละ ๒๒,๕๐๐ บาท(ชุดแรกสร้างจำนวน ๑....

อ่านต่อ
๒๑ ก.ค.-๕ ส.ค.๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ  ๘๗ รูป

๒๑ ก.ค.-๕ ส.ค.๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๗ รูป

 

อานิสงค์ของการออกบวชในครั้งนี้-ถวายเป็นพุทธบูชา-กตัญญูกตเวทิตาต่อมารดาบิดา บุพพการี-เฉลิมพระเกียรติองค์พระราชา พระราชินี-สร้างความดีให้แก่ตน-ดำรงไว้ซึ่งพระศาสนา-เป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน-ได้สร้างมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ-เป็นเหตุปัจจัยสู่พระนิพพานhttps://youtu.be/qw6ln3_VkGwข....

อ่านต่อ
ตารางกำหนดบวชเนกขัมมะปฏิบัติ ปี ๒๕๖๑

ตารางกำหนดบวชเนกขัมมะปฏิบัติ ปี ๒๕๖๑

 

ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๕๗๙/๒๕๖๐ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรีดูวีดีโอเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้..https://www.youtube.com/watch?v=DouQrbJ7zT8&list=PLsE9oWDKSaAkSrfKknkYXlHjYQeWtrsTKโครงการปฏิบัติธรรมพระเกียรติฯครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เดือนมกราคม เริ่มวันที่ ๒๖ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑โครงการปฏิบัติธรรม....

อ่านต่อ
โครงการสร้างศาลาอเนกประสงค์ ปี ๒๕๖๑ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด ๒๐ ม.×๔๐ ม.เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมอเนกประสงค์ ((ปฏิบัติธรรม, ประชุม, รับประทานอาหาร และจัดกิจกรรมต่างๆ),

โครงการสร้างศาลาอเนกประสงค์ ปี ๒๕๖๑ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด ๒๐ ม.×๔๐ ม.เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมอเนกประสงค์ ((ปฏิบัติธรรม, ประชุม, รับประทานอาหาร และจัดกิจกรรมต่างๆ),

 

ขอเชิญทอดผ้าป่าสามัคคี สร้าง "ศาลาหลวงพ่อองค์ดำ"ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ (แรม ๗ ค่ำ เดือน ๙)ขนาดศาลา : เป็นศาลาชั้นเดียว กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๖ เมตร พื้นที่รวม ๖๔๘ ตารางเมตรงบประมาณ : ๖,๔๘๐,๐๐๐ บาทวัตถุประสงค์ :-เพื่อประดิษฐาน หลวงพ่อองค์ดำ หน้าตัก ๘....

อ่านต่อ
ติดต่อสอบถาม บวชเนกขัมมะ (นุ่งขาวห่มขาว)

ติดต่อสอบถาม บวชเนกขัมมะ (นุ่งขาวห่มขาว)

 

กัลยาณชนผู้สนใจเข้าอบรมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ(นุ่งขาวห่มขาว)ทั้ง ชายหญิง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ กรุณาโทรแจ้งความประสงค์ได้โดยตรงที่ พระปลัดประทีป กิตฺติวณฺโณ (รองเจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ) เบอร์ ๐๘๑ ๘๖๕ ๒๔๑๔# ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตร....

อ่านต่อ
ค่ายอบรมณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕  วัดป่ามะไฟ

ค่ายอบรมณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ได้นำข้อมูลรายละเอียดกำหนดการของค่ายอบรมปฏิบัติธรรม มาลงไว้เป็นข้อมูลมาตรฐาน ดังรายการด้านล่างต่อไปนี้ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี ๐๘๑-๙๘๓-๖๗๗๐ ** ดาวโหลดกำหนดการรายละเอี....

อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมบุญบูรณะกุฏิสงฆ์ ณ วัดป่ามะไฟ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ได้เกิดฝนตกหนักพร้อมทั้งลมแรงทำให้กิ่งไม้ ขนาดใหญ่หักลงมาทำให้หลังคากุฏิเสียหายหลายหลัง

ขอเชิญร่วมบุญบูรณะกุฏิสงฆ์ ณ วัดป่ามะไฟ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ได้เกิดฝนตกหนักพร้อมทั้งลมแรงทำให้กิ่งไม้ ขนาดใหญ่หักลงมาทำให้หลังคากุฏิเสียหายหลายหลัง

 

#ของดรับบริจาคการบูรณะกุฏิงบประมาณพอแล้ว มีปัจจัยเหลือในการบูรณะครั้งต่อไปขออนุโมทนากับทุกๆท่าน-----------------------------------------------------------------------------------------#ข่าวจากวัดป่ามะไฟเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ได้เกิดฝนตกหนักพร้อมทั้งลมแรงทำให้กิ่งไม้ขนาดใหญ่หักลงมาทำให้หลังคากุฏิเ....

อ่านต่อ
๒๙ พ.ค.๒๕๖๑ วันวิสาขบูชา ขอเชิญชวนร่วมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

๒๙ พ.ค.๒๕๖๑ วันวิสาขบูชา ขอเชิญชวนร่วมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

 

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑๑๙.๐๐ น. ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรีขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (Internationally-reco....

อ่านต่อ
๑๓-๑๔ เม.ย.๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ณ วัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี

๑๓-๑๔ เม.ย.๒๕๖๑ ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ณ วัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี

 

10 เมษายน เวลา 10:58 น. · ○ วันสงกรานต์...วันปีใหม่ไทย...วันเคลื่อนย้าย...ดวงอาทิตย์ย้ายจักรราศี...จากปีเก่าสู่ปีใหม่...สิ่งใดที่ล่วงไปแล้วทั้งกายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ ...จะดีหรือร้าย เป็นบุญหรือเป็นบาป...ล้วนเป็นธรรม เป็นแบบให้คิดพิจารณา...ที่ร้ายที่เป็นบาปก็จงละเสีย ที่ดีที่เป็นบ....

อ่านต่อ
ขออนุโมทนาบุญ คุณชลอ- คุณบุญสม พันธ์ุสะอาด เป็นเจ้าภาพสร้างแท่นพระประธานหินอ่อน ประดิษฐานหลวงพ่อองค์ดำแห่งนาลันทา หนเาตัก ๘๙ นิ้ว ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ขออนุโมทนาบุญ คุณชลอ- คุณบุญสม พันธ์ุสะอาด เป็นเจ้าภาพสร้างแท่นพระประธานหินอ่อน ประดิษฐานหลวงพ่อองค์ดำแห่งนาลันทา หนเาตัก ๘๙ นิ้ว ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

 

ขออนุโมทนาบุญ คุณชลอ- คุณบุญสม พันธ์ุสะอาด เป็นเจ้าภาพสร้างแท่นพระประธานหินอ่อน ประดิษฐานหลวงพ่อองค์ดำแห่งนาลันทา หน้าตัก ๘๙ นิ้ว ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

อ่านต่อ
๒๓ มี.ค.๒๕๖๑ โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และประกวดการบรรยายธรรมระดับภาคคณะสงฆ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๒๓ มี.ค.๒๕๖๑ โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และประกวดการบรรยายธรรมระดับภาคคณะสงฆ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

"แจ้งข่าวสาร งานวัฒนธรรม"ด้วยจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับมอบหมายจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้ดำเนินงานณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ล....

อ่านต่อ
๒๒ ก.พ.-๒ มี.ค.๒๕๖๑ เทศกาลงานมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรีครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๑

๒๒ ก.พ.-๒ มี.ค.๒๕๖๑ เทศกาลงานมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรีครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๑

 

ชมภาพงานเดินธุดงค์ได้ที่เฟซบุ๊คเพจวัดป่ามะไฟhttps://www.facebook.com/watpamafai.org/อานิสงค์ที่ได้รับจากการเดินธุดงค์ในงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน1.เป็นการปฏิบัติน้อมถวายเป็นพุทธบูชา2.เป็นการประกาศพระพุทธศาสนาให้กว้างไกล3.เป็นการแจ้งต่อใครๆว่าวันมาฆบูชาจะมาถึง4.เป็นการรักษาข้อวัตรของพระภิกษุ สามเณร5.....

อ่านต่อ
คำอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยพระครูภาวนาธรรมธารี

คำอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยพระครูภาวนาธรรมธารี

 

เนื่องในศุภดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย คุณบิดามารดา คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ โปรดอภิบาลรักษาทุกท่านให้มีสุขภาพพลานมัยแข็งแรง มีจิตใจสงบ ผ่องใส ร่มเย็น เต็มเปี่ยมไปด้วยบารมีธรรม ปราถนาสิ่งใดโดยชอบประกอบอยู่ในศีลธรรม ทั้งด้านการศึกษา การงาน การค้าการขาย ธุรกิจทั้งปวง ทั้งความผาสุขแห่งคร....

อ่านต่อ
เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป ฉายเบื้องหน้าพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แวดล้อมด้วยพัดพระยศสมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงได้รับพระราชทานถวายในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ๑....

อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมบุญสร้างแท่นประประจำวันเกิด

ขอเชิญร่วมบุญสร้างแท่นประประจำวันเกิด

 

ขอเชิญร่วมบุญสร้างแท่นประประจำวันเกิดขอเชิญร่วมบุญสร้างแท่นพระประจำวันเกิด และกระถางธูป สร้างจำนวน ๙ ชุด ร่วมบุญชุดละ ๓,๐๐๐ บาท (แท่นพระ ๒,๐๐๐ บาท , กระถางธูป ๑,๐๐๐ บาท) พระประจำวันอังคาร ๕,๐๐๐ บาท หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธาติดต่อร่วมบุญได้ที่ : พระครูภาวนาธรรมธารี(ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาปร....

อ่านต่อ
view