สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ดาวน์โหลด

Thumbnail

ไม่มาเกิดมาตาย เรียกว่า ชาติสุดท้าย โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน [1]

Thumbnail

คำสอนในพระพุทธศาสนา ฉบับเฉลิมพระเกียรติ [1]

Thumbnail

พุทธมามกชนต้นแบบ ประวัติของพระอสีติมหาสาวก ๘๐ พระองค์ [1]

Thumbnail

วิธีการดาวน์โหลด download [0]

New Releases

กำหนดการงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๒ ๒๒ ก.พ.-๒ มี.ค.๒๕๖๑

กำหนดการงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๒ ๒๒ ก.พ.-๒ มี.ค.๒๕๖๑

 

แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาคร

แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

 

กำหนดการ

กำหนดการ

 

ใบสมัครบวชชี

ใบสมัครบวชชี

 

ใบสมัคร 7-22 ต.ค. 2560 โครงการอุปสมบท ๑๐๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.๙ ครบ ๑ ปี

ใบสมัคร 7-22 ต.ค. 2560 โครงการอุปสมบท ๑๐๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.๙ ครบ ๑ ปี

 

กำหนดการ 7-22 ต.ค. 2560 โครงการอุปสมบท ๑๐๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.๙ ครบ ๑ ปี

กำหนดการ 7-22 ต.ค. 2560 โครงการอุปสมบท ๑๐๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.๙ ครบ ๑ ปี

 

กำหนดการ โครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล ๔-๒๓ ม.ค.๒๕๖๐

กำหนดการ โครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล ๔-๒๓ ม.ค.๒๕๖๐

 

ใบแจ้งขอเป็นเจ้าภาพ โครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล ๔-๒๓ ม.ค.๒๕๖๐

ใบแจ้งขอเป็นเจ้าภาพ โครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล ๔-๒๓ ม.ค.๒๕๖๐

 

ใบสมัคร โครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล ๔-๒๓ ม.ค.๒๕๖๐

ใบสมัคร โครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล ๔-๒๓ ม.ค.๒๕๖๐

 

กำหนดการ โครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล ๒๖ พ.ย. ถึง ๑๑ ธ.ค.๒๕๕๙

กำหนดการ โครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล ๒๖ พ.ย. ถึง ๑๑ ธ.ค.๒๕๕๙

 

ใบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพอุปสมบท ๒๕๕๙

ใบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพอุปสมบท ๒๕๕๙

 

ใบสมัคร อุปสมบทหมู่ ๒๖ พ.ย. ถึง ๑๑ ธ.ค.๒๕๕๙

ใบสมัคร อุปสมบทหมู่ ๒๖ พ.ย. ถึง ๑๑ ธ.ค.๒๕๕๙

 

กำหนดการอุปสมบทหมู่ ๗๑ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ

กำหนดการอุปสมบทหมู่ ๗๑ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ

 

ใบสมัครโครงการอุปสมบท ๗๑ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ

ใบสมัครโครงการอุปสมบท ๗๑ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ

 

ใบรับรองของผู้ปกครอง

ใบรับรองของผู้ปกครอง

 

ใบรับรองคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

ใบรับรองคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 

กำหนดการเดินธุดงค์และปฏิบัติธรรมงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๕๙

กำหนดการเดินธุดงค์และปฏิบัติธรรมงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๕๙

 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการเดินธุดงค์ของพระภิกษุสงฆ์ การปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์และฆราวาส

คณะกรรมการฝ่ายจัดการเดินธุดงค์ของพระภิกษุสงฆ์ การปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์และฆราวาส

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ประจำปี ๒๕๕๙

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ประจำปี ๒๕๕๙

 

กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๑๐ วัน วัดสิรินธรเทพรัตนาราม

กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๑๐ วัน วัดสิรินธรเทพรัตนาราม

 
view