สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ดาวน์โหลด

Thumbnail

วิธีการดาวน์โหลด download [0]

New Releases

กำหนดการอุปสมบท เนื่องในโอกาสมหามงคลการพิธีบรมราชาภิเษก

กำหนดการอุปสมบท เนื่องในโอกาสมหามงคลการพิธีบรมราชาภิเษก

 

ใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัคร

ใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัคร

 

ใบสมัครบรรพชาอุปสมบท

ใบสมัครบรรพชาอุปสมบท

 

กำหนดการ

กำหนดการ

 

ใบปวารณาเป็นเจ้าภาพ

ใบปวารณาเป็นเจ้าภาพ

 

ใบแจ้งเป็นเจ้าภาพโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

ใบแจ้งเป็นเจ้าภาพโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

 

กำหนดการโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

กำหนดการโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

 

ใบสมัครโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

ใบสมัครโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

 

กำหนดการงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๒ ๒๒ ก.พ.-๒ มี.ค.๒๕๖๑

กำหนดการงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๒ ๒๒ ก.พ.-๒ มี.ค.๒๕๖๑

 

แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาคร

แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

 

กำหนดการ

กำหนดการ

 

ใบสมัครบวชชี

ใบสมัครบวชชี

 

ใบสมัคร 7-22 ต.ค. 2560 โครงการอุปสมบท ๑๐๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.๙ ครบ ๑ ปี

ใบสมัคร 7-22 ต.ค. 2560 โครงการอุปสมบท ๑๐๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.๙ ครบ ๑ ปี

 

กำหนดการ 7-22 ต.ค. 2560 โครงการอุปสมบท ๑๐๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.๙ ครบ ๑ ปี

กำหนดการ 7-22 ต.ค. 2560 โครงการอุปสมบท ๑๐๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.๙ ครบ ๑ ปี

 

กำหนดการ โครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล ๔-๒๓ ม.ค.๒๕๖๐

กำหนดการ โครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล ๔-๒๓ ม.ค.๒๕๖๐

 

ใบแจ้งขอเป็นเจ้าภาพ โครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล ๔-๒๓ ม.ค.๒๕๖๐

ใบแจ้งขอเป็นเจ้าภาพ โครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล ๔-๒๓ ม.ค.๒๕๖๐

 

ใบสมัคร โครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล ๔-๒๓ ม.ค.๒๕๖๐

ใบสมัคร โครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล ๔-๒๓ ม.ค.๒๕๖๐

 

ใบสมัคร อุปสมบทหมู่ ๒๖ พ.ย. ถึง ๑๑ ธ.ค.๒๕๕๙

ใบสมัคร อุปสมบทหมู่ ๒๖ พ.ย. ถึง ๑๑ ธ.ค.๒๕๕๙

 

ใบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพอุปสมบท ๒๕๕๙

ใบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพอุปสมบท ๒๕๕๙

 

กำหนดการ โครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล ๒๖ พ.ย. ถึง ๑๑ ธ.ค.๒๕๕๙

กำหนดการ โครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล ๒๖ พ.ย. ถึง ๑๑ ธ.ค.๒๕๕๙

 
view