สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เที่ยวในเมือง

เที่ยวในเมือง


       สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ในอำเภอเมือง ปราจีนบุรี

จ.ปราจีนบุรี
อำเภอเมือง

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในท่าประทับยืน สร้างขึ้นเพื่อเป็น
ที่ระลึกถึงพระองค์ท่านในคราวกรีธาทัพจากกรุงศรีอยุธยา เพื่อไปปราบนักพระสัฏฐา
แห่งเมืองละแวก ระหว่างการเดินทางได้หยุดพักทัพที่เขตจังหวัดปราจีนบุรี
ประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีและผู้เยี่ยมเยือนนิยมมาสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล ...

วนอุทยานเขาอีโต้
ทางเข้าอยู่ริมถนนสาย 33 (สุวรรณศร) ใกล้กับวงเวียนศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติฯ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปในวนอุทยานได้
โดยยังไม่เสียค่าธรรมเนียม (ณ วันที่ 5 พ.ค.51)

พิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี
เป็นสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และศิลปะของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งของ
ที่จัดทำขึ้นใหม่เลียนแบบศิลปะโบราณ ประมาณ 900 ชิ้น อาทิ กำไลสำริด ภาชนะดินเผา เครื่องเคลือบ
พระพุทธรูปปางต่าง ๆ เหรียญเงินตราของประเทศเพื่อนบ้านสมัยก่อน กี๋รูปกลมแบน 5 ขา ...

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำภูมิภาคตะวันออก เป็นที่รวบรวมศิลปโบราณวัตถุ ที่ค้นพบใน
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดในภูมิภาคตะวันออก มีโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาจนถึงรัตนโกสินทร์ เช่น เครื่องมือหินกระเทาะ เทวรูปเคารพในศาสนาฮินดู
พระวิษณุสวมหมวกทรงกระบอก ศิวลึงค์ ทับหลัง...

วัดแก้วพิจิตร
เป็นวัดเก่าแก่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2422 โดยนางประมูลโภคา (แก้ว ประสังสิต) ภรรยาของขุนประมูลภักด ี ต่อมาเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ได้สร้างอุโบสถเพิ่มเติมในปี พ.ศ.2456 จึงมีลักษณะสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคารประสมประสานระหว่างศิลปไทย จีน ยุโรป และเขมร

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เป็นตึกที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2452 เพื่อถวายเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในคราวเสด็จประพาส มณฑลปราจีน
มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นตึกสองชั้น แบบยุโรปสมัยเรอเนสซอง มีมุขด้านหน้า ตรงกลางเป็นโดม
ผนังด้านนอกมีลายปูนปั้นลายพฤกษาประดับซุ้มประตูและหน้าต่าง

พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
อยู่ห่างจากตัวเมืองปราจีนบุรีประมาณ 6 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ 135 ถ.ปราจีนตคาม ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี ไปทาง อ.ประจันตคาม พื้นที่โดยรอบของพิพิธภัณฑ์โอบล้อมไปด้วยพรรณไม้สวยงาม
นานาชนิดอีกทั้งยังมีสัตว์สวยงามต่างๆมากมาย

วัดโบสถ์
ภายในวัดมีพระพุทธรูป 3 องค์ ประดิษฐานเรียงรายไปตามริมแม่น้ำ คือ พระพุทธรูปปางลีลา พระนามว่า "พระสิริมงคลนิมิตร" พระพุทธรูปปางประทับนั่งห้อยพระบาทพระนามว่า "พระสรรพสิทธินาวา" พระพุทธรูปปางประทับนอน พระนามว่า "พระมหาชินไสยาสน์" ภายในวัดมีบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบ

สวนนกวัดสันทรีย์

สวนพันธุ์ไผ่
เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไผ่นานาชนิดเพื่อการศึกษาและขยายพันธุ์ ภายในสวนพันธุ์ไผ่มีพันธุ์ไม้ผล
ต่าง ๆ จำหน่าย มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ศาลาพักผ่อน มีทิวทัศน์ที่งดงาม สามารถมองเห็นทิวเขาใหญ่
ได้อย่างชัดเจน เหมาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดี

กองพลทหารราบที่ 2 รอ.

น้ำตกเขาอีโต้
น้ำตกเขาอีโต้เป็นธารน้ำไหลผ่านโขดหินน้อยใหญ่ลดหลั่นเป็นชั้น ๆ ความสูงไม่มากนัก สภาพบริเวณโดยรอบเป็นป่าโปร่ง มีน้ำมากเฉพาะในฤดูฝน และก่อนถึงตัวน้ำตกประมาณ 400 เมตร มีอ่างเก็บน้ำจักรพงษ์หรืออ่างเขาอีโต้ จากอ่างเก็บน้ำจะมีถนนขึ้นไปจนถึงยอดเขา เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบ ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร และช่วงกิโลเมตรที่ 6 มีเนิน...

ตลาดหนองชะอม ตลาดผลไม้-พืชผักนานาชนิด รวมของฝากของที่ระลึก
ถนนสุวรรณศร (33) กม. 151 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ตลาดหนองชะอม เป็นตลาดกลางขายสินค้าพื้นเมือง ของฝาก
จังหวัดปราจีนบุรีและจากจังหวัดอื่น ๆจึงเป็นจุดพักรถของนักท่องเที่ยวที่
ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 33 กม.151 ที่มีจุดหมายปลายทาง ในสถานที่ต่าง ๆขอขอบคุณข้อมูลจาก TAT8.com และสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่


view