สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พระวิทยากรประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๕

พระวิทยากรประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๕

 

รายนามพระวิทยากร

ประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕

วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

 

 

 

พระครูภาวนาธรรมธารี  

เจ้าคณะตำบลโคกไม้ลายเขต ๑
  เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๕              

เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ

 

 

 

พระปลัดประทีป กิตติวณฺโณ  

 เลขานุการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๕
พระวิทยากรประจำจังหวัดปราจีนบุรี

 

 

 

พระครูวิสุทธิศีลคุณ
พระวิทยากรประจำจังหวัดปราจีนบุรี

 

 

 

พระใบฎีกาศุภชัย  ปภากโร 

เจ้าอาวาสวัดเกาะเค็ดนอก   

 ระวิทยากรประจำจังหวัดปราจีนบุรี 

 

 

 

พระวิราช  ธมฺมทีโป
พระวิทยากรประจำจังหวัดปราจีนบุรี

 

 

 

 

พระสุวัชร  ชยากโร
พระวิทยากรประจำจังหวัดปราจีนบุรี

 

 

 

พระปภัสสร ปสนฺจิตโต
พระวิทยากรประจำจังหวัดปราจีนบุรี

  

 

 

 

 

Tags : พระวิทยากรประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๕ วัดป่ามะไฟ

view