สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ยั้งคิด ย้ำธรรม

ยั้งคิด ย้ำธรรม

ยั้งคิด ย้ำธรรม             

 

ในศีลห้า ข้อที่หนึ่ง พึ่งกำหนด

ขั้นต้นบท ว่า “ปาณา” ห้ามฆ่าเขา

ข้อที่สอง “อทินนา” ...อย่าถือเอา

ของที่เขา มิให้ อย่าใฝ่ปอง

ข้อที่สาม “กาเม” เล่ห์สวาท

ต้องเว้นขาด คู่เขา เราอย่าข้อง

ข้อที่สี่ “มุสา” อย่าคะนอง

คำพูดต้อง ตามสัตย์ อรรถธรรม

ข้อที่ห้า “สุรา” ท่านว่าไว้

ห้ามมิให้ ดื่มเหล้า ทั้งเช้าค่ำ

เฮโรอีน ฝิ่นยาบ้า พาระกำ

ท่านแนะนำ ให้งด เพื่อหมดเวร...

 

วิธีรักษาศีล ๕

จะรักษา ศีลห้า ดังว่านั้น

ให้คงมั่น ศักดิ์สิทธิ์ สัมฤทธิ์ผล

จำต้องมี คุณธรรม ประจำตน

ตามยุคล โบราณ ท่านสอนมา

ข้อที่หนึ่ง พึงระวัง ยั้งความโกรธ

ไม่เหี้ยมโหด ใฝ่จิต ริษยา

รู้โอบอ้อม อารี มีเมตตา

กรุณา เป็นธรรม ประจำใจ

สองเลี้ยงชีพ โดยสัมมา อาชีวะ

รู้สละ รู้ประหยัด อัชฌาสัย

ข้อที่สาม คู่ครอง ของใครใคร

ไม่สนใจ ยินดีอยู่ แต่คู่ตน

ข้อที่สี่ มีสัตย์ ประหยัดปาก

ไม่พูดมาก กลอกกลับ ให้สับสน

ข้อที่ห้า สติตั้ง ระวังตน

อยากก็ทน หักห้าม ไม่ตามใจ

ท่านผู้ใด ใจบุญ รู้คุณค่า

ของศีลห้า เบญจธรรม ดั่งคำไข

ประพฤติมั่น อยู่เสมอ ไม่เผลอใจ

จะต้องได้ ผลดี มีแก่ตน

 

ความเสียหายที่จะพึงได้รับจากกา​รไม่รักษาศีล ๕

อันบาปกรรม ทั้งห้า ถ้าไม่ละ

บาปนั้นจะ ส่งวิบาก ให้ยากเข็ญ

ตามประเภท เหตุที่ทำ เป็นกรรมเวร

คิดให้เห็น เว้นให้ไกล อย่าได้ทำ

การเบียดเบียน ชีวิต ปลิดชีพเขา

ทำให้เรา อายุน้อย ถอยลงต่ำ

ปราศจาก อนามัย ไข้ประจำ

ผู้ใดทำ กรรมนี้ ชีพไม่ยืน

ปล้นสะดม โกงกิน ทรัพย์สินเขา

จะร้อนเร่า จิตใจ ไม่แช่มชื่น

บางคราวรวย ก็อย่าหวัง ว่ายั่งยืน

ต้องเป็นอื่น และจนลง อย่าสงกา

การสมสู่ คู่ครอง ของผู้อื่น

ก็จะชื่น ชั่วประเดี๋ยว จริงเจียวหนา

ผลของกรรม ทำให้มี ไพรีมา

เบียฬบีฑา ปองชีวิต คิดผูกเวร

การพูดหลอก ลวงใคร ให้หลงผิด

โทษจะติด ตามตน ให้คนเห็น

จะถูกตู๋ ใส่ความ ตามประเด็น

เท็จจริงเป็น อย่างไร เขาไม่ฟัง

การดื่มเหล้า เมายา ว่าให้คิด

ถ้าเสพติด โทษร้าย เมื่อภายหลัง

ต้องเสื่อมทรัพย์ อับโชค โรคประดัง

ทอนกำลัง ปัญญา พาให้ทราม

 

 

ประโยชน์ที่จะพึงได้รับจากการรั​กษาศีล ๕

อานิสสงส์ ข้อที่หนึ่ง นั้นพึงรู้

ชีพจะอยู่ วัฒนา อย่าฉงน

อนามัย สมบูรณ์ จำรูญชนม์

ถึงร้อยฝน เทียวนะ จึงจะตาย

ข้อที่สอง สมบัติ พัสถาน

จะโอฬาร ล้นหลาก มีมากหลาย

ยามใช้สอย ไม่ขาดแคลน แสนสบาย

ใช้จนตาย ไม่จน เพราะผลบุญ

ข้อที่สาม จะไม่มี ไพรีร้าย

มาปองหมาย ชีวิต คิดเฉียวฉุน

จะได้คู่ เป็นศรี มีแต่คุณ

ไม่หันหุน กลับกลอก คิดนอกใจ

ข้อที่สี่ พูดอะไร ใครก็เชื่อ

คนไม่เบื่อ ระอา เมื่อปราศรัย

จะเชิญชวน ชายหญิง ทำสิ่งใด

เขาเต็มใจ พร้อมพรัก สมัครทำ

ข้อที่ห้า อานิสงส์ จงประจักษ์

จะมีหลัก จรรยา ท่าคมขำ

มีสติ มั่นคง ความทรงจำ

ปัญญาล้ำ เลิศสัตว์ ในปฐพี

หากเห็นจริง หญิงชาย ทั้งหลายเอ๋ย

อย่าละเลย พยายาม ตามวิถี

ประพฤติเถิด เกิดผล กุศลมี

เป็นความดี คิดตามอาตม์ ทุกชาติไป

 

ยั้งคิด ย้ำธรรม

ยั้งวิธีคิด ยั้งชีวิตด้วยธรรมนำวิถี
ยั้งความโลภโกรธหลงในชีวี
ยั้งความดีให้อยู่ยั้งอย่างมั่น​คง
ยั้งคิด ย้ำธรรม นำความสุข
ยั้งหยุดทุกข์ให้คลายอย่าใหลหลง​
ยั้งกิเลสตัณหาพาพะวง
ยั้งให้ปลงกลัวบาปที่แปรปรวน
ยั้งคิด ย้ำธรรม อยู่เสมอ
ยั้งจน...เจอสัจธรรมอย่าผันผวน
ยั้งสติยั้งใจอย่าเรรวน
ยั้งทุกส่วนสมาธิจนช่ำชอง
ยั้งคิด ย้ำธรรม อยู่เป็นนิจ
ยั้งชีวิต ให้สดใส ไม่เศร้าหมอง
ยั้งตามโลกวิวัฒน์อันเรืองรอง
ยั้งสนองตามที่อยากมักสุขใจ
ยั้งคิด ย้ำธรรม นำสงบ
ยั้งให้พบพุทธธรรมน่าเลื่อมใส
ยั้งคำสอนพุทธองค์มาใส่ใจ
ยั้งให้คลายความทุกข์สุขใจเอย..

 

 

Tags : ยั้งคิด ย้ำธรรม

view