สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตามมติมหาเถรสมาคม

จังหวัดปราจีนบุรี มี ๗  สำนัก (ธรรมยุต ๑ , มหานิกาย ๖)

 

๑.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๑ (ธรรมยุต)  วัดป่าประดู่ เมืองเก่า กบินทร์บุรี มติ มส.๒๗/๒๕๔๓

         

๒.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๑ (มหานิกาย) วัดบางกระเบา บางกระเบา บ้านสร้าง มติ มส. ๒๘/๒๕๔๔
       

๓.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๒ (มหานิกาย) วัดบางคาง รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี มติ มส. ๒๘/๒๕๔๔
                              

๔.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๓ (มหานิกาย) วัดแก้วสามัคคี ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี มติ มส. ๒๘/๒๕๔๔
                               

๕.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๔ (มหานิกาย) วัดคลองปลาดุกลาย ทุ่งโพธิ์ นาดี มติ มส. ๒๘/๒๕๔๔
                               

๖.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๕ (มหานิกาย) วัดป่ามะไฟ โคกไม้ลาย เมือง ปราจีนบุรี มติ มส. ๑๑/๒๕๔๗
                              

๗.สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๖ (มหานิกาย) วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ โคกปีบ ศรีมโหสถ มติ มส. ๑๑/๒๕๔๗

ที่มา: http://www.songbr.org/main/docs52/listsamnakaksorn.pdf

 http://search.onab.go.th/bestofDharma52/70.pdf

http://www.sptcenter.org/spt/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5  

http://www.sptcenter.org/spt/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5

http://www.sptcenter.org/node/39

http://www.sptcenter.org/node/40

http://www.sptcenter.org/node/41

Tags : สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี วัดป่ามะไฟ

view