สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ความเสื่อมก็มีดี....

ความเสื่อมลาภ หรือเสื่อมทรัพย์นั้น คนทั้งหลายเป็นอันมากก็พากันเพ่งมองว่าไม่ดี แต่ความจริงมีดีอยู่เป็นอันมาก ทำให้เกิดทรัพย์ภายในคือคุณธรรม  เช่น มีความขยันหมั่นเพียรเพิ่มขึ้น ไม่ใช้ชีวิตเหลวแหลกอย่างคนมีทรัพย์บางคน   มีความเจียมตัวเจียมใจ สุภาพอ่อนโยน เป็นเหตุให้เป็นที่รักของคนทั้งหลายผู้เข้าใกล้คบหาสมาคม…  ยิ่งกว่านั้น บางคนได้ทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้แก่สังคมและชาติบ้านเมือง  ก็เพราะเหตุที่ตนเป็นคนขัดสนทรัพย์ จำเป็นต้องทำงานหาทรัพย์มาเลี้ยงตนด้วยเรี่ยวแรงกำลัง  ผลงานของเขาเป็นประโยชน์แก่คนทั่วไป ยั่งยืนนานดีกว่าคนมั่งมี  นั่้งกินนอนกินแล้วตายไปโดยทิ้งศพของตนไว้ให้เป็นที่ลำบากแก่คนที่อยู่ข้างหลัง

ที่มา: นิตยสาร “Secret”, ฉบับที่ ๐๘๔ ธันวาคม ๒๕๕๔

 

เพิ่มพลังจิตพิชิตทุกข์....

เราสามารถปฏิบัติสมาธิไปกับงานต่างๆ โดยเอางานเป็นอารมณ์ กำหนดสติให้รู้ตามการยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ทำ พูด คิด การปฏิบัติแบบนี้ การที่จิตจะสงบวูบวาบลงเป็นสมาธิสว่างไสวอาจจะช้า แต่ว่าเราได้พลังงานทางสติเป็นตัวเด่น เมื่อเรามีพลังงานทางสติเป็นตัวเด่น แม้จิตเราไม่สงบละเอียดลงไป แต่เราจะมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันเหตุการณ์หรือสถานการณ์แวดล้อมของเราดีขึ้น เพราะฉะนั้น ใครจะสร้างพลังจิตของตนเอง ทำจิตของตนเองให้มีพลังงาน เราต้องทำจิตของเราให้มีสิ่งรู้สติ มีสิ่งระลึก จะเป็นอะไรก็ได้   พยายามฝึกจิตของเราให้มีสติปัญญา ยอมรับสภาพความจริงที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ คนที่คิดสั้นฆ่าตัวตายเพราะขาดสติ ขาดสมาธิ ขาดปัญญา ไม่ยอมรับสภาพความจริง คนที่ไม่มีสติปัญญา ยากที่จะรับความจริงได้   จิตที่ยอมรับสภาพความจริงได้ ต้องเป็นจิตที่มีความมั่นคง มีสติสัมปชัญญะ มีปัญญา

ที่มา: บทความ สร้างธรรมในใจ สู้ภัยเศรษฐกิจ จาก www.thaniy0.com หลวงพ่อพุูธ ฐานิโย

ทำไป อย่าสงสัย....

ท่านอาจารย์เสาร์สอนภาวนาพุทโธก็เหมือนกัน ถ้ามีใครไปถามว่าอยากจะภาวนาพุทโธทำอย่างไร ท่านบอกว่า “พุทโธ” ซิ ภาวนาพุทโธแล้วจะได้อะไรดีขึ้นมา อย่าถาม พุทโธแปลว่าอะไร ถามไปทำไม ฉันให้ภาวนาพุทโธเพียงอย่างเดียว ถ้าใครตั้งใจภาวนา “พุทโธ พุทโธ พุทโธ” อย่างจริงจังแล้ว ประเดี๋ยวก็ได้มีปัญหามาถาม อย่างน้อยก็ทำจิตใจให้สงบนิ่ง สว่างลงไป มีปิติ มีความสุขขึ้นมาได้ ได้ผลกันทุกคน ถ้าตั้งใจทำจริง   ดังนั้น ท่านผู้ที่หวังจะภาวนาให้มันได้ผลจริงๆ อย่าไปทำความระแวงสงสัยใดๆ ทั้งสิ้น จะภาวนาพุทโธก็ตั้งใจให้แน่วแน่ ภาวนา “พุทโธ พุทโธ” ยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ทำ พูด คิด “พุทโธ” อยู่ตลอดเวลาได้ไม่ต้องเลือก   ขออภัย แม้แต่ตอนเข้าห้องน้ำก็ยังภาวนาพุทโธได้ ไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรทั้งสิ้น

ที่มา: ปาฐกถาธรรมเรื่อง “การเจริญพระพุทธคุณ” วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๑ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ศีลช่วยให้เข้าถึงมรรคผล...

การเข้าถึงอริยมรรค อริยผล มันไม่ใช่เรื่องของสมาธิ แต่เป็นเรื่องของศีล   ท่านนักเทศน์ทั้งหลาย ท่านเทศน์ว่าศีลมีหน้าที่รักษากาย วาจา มันไม่ถูก อันนี้พูดเอากันเพียงแต่ว่าขั้นเจตนา ศีล แปลว่า ปกติ เมื่อจิตตั้งมั่นมีความเป็นปกติ ไม่หวั่นไหวต่อบุญและบาป อันนั้นแหละคือศีล   ในเมื่อมันเข้าไปถึงข้างในจริงๆแล้ว ศีลนี่แหละเป็นตัวการที่สำคัญที่สุดที่มันจะเป็นมัคคปฏิปทา ตัดทอนกิเลสและบาปกรรม สมาธิเป็นแต่เพียงฐานการสร้างพลังจิตให้เข้มแข็ง ปัญญาก็ให้รู้เหตุรู้ผล แต่เมื่อรู้เหตุรู้ผลแล้ว จิตปล่อยวาง ก็กลายเป็นปกติจิต   เพราะฉะนั้น ในขั้นอริยมรรค อริยผล จะเกิดจริงๆนี่ ศีลต้องเข้าถึงจิตถึงใจ  

ที่มา หนังสือ ฐานิยปูชา หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

 

อย่าไปกลัวจะติดสมถะ....

“สมถะ (สมาธิ) เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเอาให้ได้ เพราะมันเป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญา อย่าไปกลัวจิตมันจะติดความสงบ ติดสมถะ ขอให้จิตมันมีสิ่งที่ติดเอาไว้ก่อน เวลานี้เราเริ่มต้นภาวนา ก็คล้ายๆ กับว่าเรากำลังเริ่มทำมาค้าขายเพื่อความเป็นเศรษฐี แต่พอเริ่มจะลงมือค้าขายก็กลัวจะเป็นเศรษฐีก่อนแล้ว เมื่อไรมันจะได้เป็นเศรษฐีสักที กำลังจะเริ่มภาวนาแล้วก็กลัวจิตไปติดสมถะ แล้วเมื่อไรจะได้สมถะสักที   เพราะฉะนั้น โดยหลักความจริงแล้ว สมาธิคือสมถะ ไม่มีสมาธิก็ไม่มีฌาน ไม่มีฌานก็ไม่มีญาณ ไม่มีญาณก็ไม่มีปัญญา ไม่มีปัญญาก็ไม่มีวิปัสสนา ไม่มีวิปัสสนาก็ไม่มีวิชชาความรู้แจ้งเห็นจริง…”  

ที่มา  ปาฐกถาธรรมเรื่อง “การเจริญพระพุทธคุณ” ณ กระทรวงศึกษา วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๑ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

นักภาวนา ทุศีลก็ไม่รอดจากกองทุกข์...

“สมาธินี่ ใครจะเก่งแค่ไหนเชิญเก่งไปเถอะ แต่ถ้า ศีลไม่บริสุทธิ์ ไม่มีทางจะรอดพ้นจากกองทุกข์ ไม่พ้นจากนรกเสียด้วยซ้ำ   เพราะฉะนั้น ใครจะว่าเราได้หรือไม่ได้ เราภาวนาเป็นหรือไม่เป็น ขอให้ยึดศีล ๕ เป็นหลัก พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์อยู่ที่ไหน อยู่ตรงที่เรามีสติ รู้จิตของเราอยู่ตลอดเวลา จิตที่มีสัมปชัญญะ รู้ตัวอยู่แล้วก็เตรียมพร้อมอยู่ ตื่นอยู่ตลอดเวลา พร้อมที่จะรับสถานการณ์ตลอดเวลา มันจะไม่หันหลังให้ เมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็แช่มชื่น เบิกบานแจ่มใส เป็นพุทโธ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน   อย่าไปนับมัน ขั้นตอนสมาธินี่ใครได้ญาณขั้นไหน ฌาณขั้นไหน ในเมืองไทยมีแต่นักภาวนาเก่งๆ แต่แก้ปัญหาไม่ตก เพราะอะไร เพราะนักภาวนามันทุศีล”  

ที่มา จากหนังสือ “ฐานิยปูชา ๒๕๕๒” ธรรมะจากพระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

 

 

Tags : หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

view