สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระญาณสังวร
ชีวิตนี้น้อยนัก (สมเด็จพระญาณสังวร)

 

การศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์

พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(ทั้งหมด ๓ ตอน)

๑.ศีลในพระพุทธศาสนา

๒.สมาธิในพระพุทธศาสนา

๓.ปัญญาในพระพุทธศาสนา

Tags : สมเด็จพระญาณสังวร

view