สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

หลักธรรมคำสอนสำหรับผู้บริหาร

หลักธรรมคำสอนสำหรับผู้บริหาร

หลักธรรมคำสอนสำหรับผู้บริหาร เพื่อการทำงานการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลและมีความสุข โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ 

พระธรรมฑูตสายสหรัฐอเมริกาและยุโรป อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก

หลักธรรมคำสอนสำหรับผู้บริหาร โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ตอน 1-6

 

หลักธรรมคำสอนสำหรับผู้บริหาร โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ตอน 2-6

หลักธรรมคำสอนสำหรับผู้บริหาร โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ตอน 3-6

หลักธรรมคำสอนสำหรับผู้บริหาร โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ตอน 4-6

หลักธรรมคำสอนสำหรับผู้บริหาร โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ตอน 5-6

หลักธรรมคำสอนสำหรับผู้บริหาร โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ตอน 6-6

http://www.trueplookpanya.com/true/ethic_detail.php?cms_id=14858


Tags : หลักธรรมคำสอนสำหรับผู้บริหาร

view