สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)


Facebook คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี

Facebook คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศเรื่องการเปิดใช้งานบนสื่อโซเซี่ยลมีเดีย สำหรับเฟสบุ๊คของ"คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี" เพื่อเป็นศูนย์เผยแผ่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับงานด้านพระพุทธศาสนาของจังหวัดปราจีนบุรี ขอเชิญกัลยาณชนทุกท่านเข้าเยี่ยมชมสื่อการเผยแผ่และติดตามรายงานข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆได้ที่่"เฟสบุ๊คคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี "

 https://www.facebook.com/pages/คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี/680556678711321

หน่วยงานราชการและวัดต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรี

สามารถติดต่อให้ลงข้อมูลงานต่างๆของคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีและข้อมูลเผยแผ่เกี่ยวกับงานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดปราจีนบุรี เช่น   

  • งานของคณะสงฆ์และหน่วยงาน
  • สอบถามการดำเนินงานโครงการต่างๆ
  • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมปฏิบัติธรรมต่างๆ
  • งานเททองหล่อพระ สร้างโบสถ์ ฝังลูกนิมิต งานสวดมนต์
  • งานแสดงมุทิตาจิต เลื่อนสมณะศักดิ์ อายุวัฒนมงคล
  • ได้รับรางวัลทำคุณประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา
  • แจ้งข่าวการมรณะภาพ เป็นต้น
  • (งดเว้น การดูดวง เข้าทรง สะเดาะเคราะห์ และกิจกรรมที่ขัดต่อหลักทางพระพุทธศาสนา)

 

ได้ที่ :

  •     คุณวีรวัต เอกภานุวัฒน์
  •     คุณบูรตา อิ้งจะนิล

อีเมล : importshoppings@yahoo.com


หรือส่งข้อมูลทางไลน์

    Line ID: 0877153606     คุณวีรวัต

    Line ID: 8251720.          คุณบูรตา (แปดสองห้าหนึ่งเจ็ดสองศูนย์จุด)


หรือ ส่งข้อมูลทางกล่องข้อความของเฟสบุ๊คคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี  https://www.facebook.com/คณะสงฆ์ปราจีนบุรี-680556678711321/messages/

 หมายเหตุ : กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด เบอร์ติดต่อกลับ เพื่อความสะดวกในการลงข่าวประชาสัมพันธ์ได้รวดเร็ว ขอขอบพระคุณอย่างสูง

view