สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี พระพิศาลศึกษากร (สุดใจ ป.ธ.4) วัดศรีโพธิมาลัย อำเภอศรีมหาโพธิ

เกิด                                       ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๗

อายุ                                       ๗๔ ปี
วัด                                          วัดศรีโพธิมาลัย
ท้องที่                                     ปราจีนบุรี
สังกัด                                     มหานิกาย
วุฒิการศึกษา                       น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ., ศษ.ม., พธ.ด.

พระพิศาลศึกษากร ดร.
(สุดใจ ยโสธโร/องค์ยา ป.ธ.๔)
พระราชาคณะชั้นสามัญ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ชาติกาล ๑ มีนาคม ๒๔๘๗
อุปสมบท
วิทยฐานะ น.ธ.เอก,ป.ธ.๔,พธ.บ.,ศษ.ม.,พธ.ด.
จร.วัดศรีโพธิยาลัย จังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง
ภูมิลำเนา อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรีTags : เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี

view