[close]
 http://www.watpamafai.org
    สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  เจ้าอาวาส  ค่ายอบรม  พระสยามเทวาธิราช  เว็บบอร์ด  คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 06/09/2007
ปรับปรุง 20/08/2017
สถิติผู้เข้าชม3,807,787
Page Views5,061,420
สินค้าทั้งหมด 40
สมาชิก
บัญชีผู้ใช้
รหัสผ่าน


ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
Menu
aaaa
หน้าแรก
วัดป่ามะไฟ
เจ้าอาวาส
โครงการ-กิจกรรม
ธรรมะสาธุ
พระสยามเทวาธิราช
ประกาศเกียรติคุณ
สมุดเยี่ยม
ห้องภาพถ่าย
ดาวน์โหลด
เว็บบอร์ด
ติดต่อวัด
ติดต่อผู้ดูแล
คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี
พระพุทธเจ้า
วันสำคัญ
วัดป่ามะไฟ
โครงการ-กิจกรรม
รอบรั้ววัดป่ามะไฟ
บทสวดมนต์วัดป่ามะไฟ
ธรรมะ
การบวช
ข่าวประจำวัน
มารยาทไทย
มุมความรู้
หมวดหมู่สินค้า
สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
 ติดต่อสอบถาม & แจ้งการชำระเงิน
 มณฑปพระอสีติธาตุ-อาคารปฏิบัติธรรม
 วิธีการชำระเงิน
 พระบูชา
 พระเครื่อง(พระสยามนิรันตราย)
 3. (หมด) กริ่งพระสยามนิรันตรายเนื้อทองคำ 15.5 g
 4.พระสยามนิรันตราย เนื้อโลหะปิดทอง (หน้าตัก 1.5
 5.พระกริ่งทรงเครื่อง เนื้อเงิน
 6.พระกริ่งทรงเครื่อง เนื้อนวโลหะ
 7.พระกริ่งทรงเครื่อง เนื้อทองแดง
 8.เหรียญลายไทย พิมพ์เสมา เนื้อเงิน
 9.เหรีญลายไทย พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงเคลือบทอง
 10.เหรียญลายไทย พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงเคลือบเงิน
 11.เหรียญลายไทย พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงเคลือบนาค
 12.เหรียญลายไทย พิมพ์อาร์ม เนื้อเงิน
 13.เหรียญลายไทย พิมพ์อาร์ม เนื้อทองแดงเคลือบทอง
 14.เหรียญลายไทย พิมพ์อาร์ม เนื้อทองแดงเคลือบเงิน
 15.เหรียญลายไทย พิมพ์อาร์ม เนื้อทองแดงเคลือบนาค
 16. (หมด) เหรียญพิมพ์เสมา (ผิวเลียบ) เนื้อเงิน
 17.(หมด) เหรียญพิมพ์เสมา (ผิวเลียบ) เนื้อทองแดงชุบ
 18.(หมด)เหรียญพิมพ์เสมา (ผิวเลียบ) เนื้อทองแดง
 19.เหรียญพิมพ์เสมา (ผิวปิรามิด) เนื้อเงิน
 20.เหรียญพิมพ์เสมา(ผิวปิรามิด)เนื้อทองแดงชุบเงินลง
 21.เหรียญพิมพ์เสมา (ผิวปิรามิด) เนื้อทองแดง
 22.เหรียญพิมพ์อาร์ม (ผิวเลียบ) เนื้อเงิน
 23.(หมด)เหรียญพิมพ์อาร์ม (ผิวเลียบ) เนื้อทองแดงชุบ
 24.(หมด) เหรียญพิมพ์อาร์ม (ผิวเลียบ) เนื้อทองแดง
 25.เหรียญพิมพ์อาร์ม (ผิวปิรามิด) เนื้อเงิน
 26.เหรียญพิมพ์อาร์ม(ผิวปิรามิด)เนื้อทองแดงชุบเงิน
 27.เหรียญพิมพ์อาร์ม (ผิวปิรามิด) เนื้อทองแดง
 28.เหรียญพิมพ์ย้อนยุค (ใหญ่) เนื้อเงิน
 29.เหรียญพิมพ์ย้อนยุค (ใหญ่)เนื้อทองแดงชุบเงินลงยา
 30.เหรียญพิมพ์ย้อนยุค(ใหญ่) เนื้อทองแดง
 31.เหรียญพิมพ์ย้อนยุค (เล็ก) เนื้อเงิน
 32.เหรียญพิมพ์ย้อนยุค (เล็ก) เนื้อทองแดงชุบเงินลง
 33.เหรียญพิมพ์ย้อนยุค (เล็ก) เนื้อทองแดง
 34.ชุดกรรมการ (รวม 67 องค์)
 พระสมเด็จวัดป่ามะไฟ ปี ๒๕๑๘
 เหรียญพระสยามฯ ปี ๒๕๑๘
 วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

อาสาฬหบูชา (อ่านว่า อาสานหะ- อาสานละหะ) แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนอาสาฬหะหรือเดือน ๘ ใช้เรียกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งว่า วันอาสาฬหบูชา

 
อาสาฬหบูชา ที่ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั้นเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ๓ อย่าง คือ

๑. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรก ชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเรียกว่าปฐมเทศนา
(เชิญคลิ๊กเข้าดูบทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร)

๒. เป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกในโลก คือพระอัญญาโกณฑัญญะได้ฟังธรรมแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมและขอบวชในพระพุทธศาสนา

๓. เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์เป็นครั้งแรกหลังจากพระอัญญาโกณฑัญญะได้บวชแล้ว คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบสาม รัตนะ

 

ประวัติวันอาสาฬหบูชา

ภาพวาดพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตรแก่ปัจจวัคคีย์ในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี
ภาพวาดพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตรแก่ปัจจวัคคีย์ในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี

หลังจากพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ พระพุทธองค์ทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุ ทรงเห็นว่า สัตว์ทั้งหลายที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุน้อยก็มี ที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุมากก็มี ที่มีอินทรีย์แก่กล้าก็มี ที่มีอินทรีย์อ่อนก็มี ที่มีอาการดีก็มี ที่มีอาการทรามก็มี ที่จะสอนให้รู้ได้ง่ายก็มี ที่จะสอนให้รู้ได้ยากก็มี อุปมาดั่งดอกบัวสี่เหล่า แล้วทรงพิจารณาหาบุคคลที่สมควร จะแสดงธรรมโปรดก่อนบุคคลแรก ทรงระลึกถึง อาฬารดาบสกาลามโคตร และ อุทกดาบสรามบุตร ที่พระองค์ได้เข้าไปศึกษาในชั้นแรก ก็ทราบว่าทั้งสองท่านทำกาละแล้ว จึงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้งห้า ผู้เคยอุปัฏฐากพระองค์ ในระหว่างที่ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ทรงทราบด้วยพระญาณว่า ปัญจวัคคีย์พำนักอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี พระองค์จึงเสด็จไปยัง ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

พระปัญจวัคคีย์ได้เห็นพระผู้มีพระภาค ทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยาเสด็จมาแต่ไกล แล้วได้นัดหมายกันและกันว่า พวกเราไม่พึงอภิวาท ไม่พึงลุกขึ้นต้อนรับพระองค์ ไม่พึงรับบาตรจีวรของพระองค์ แต่พึงวางอาสนะไว้ ถ้าพระองค์ปรารถนา ก็จักประทับนั่ง

ครั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปถึงพระปัญจวัคคีย์ พระปัญจวัคคีย์นั้นไม่ตั้งอยู่ในกติกาของตน ต่างลุกขึ้นต้อนรับพระผู้มีพระภาค รูปหนึ่งรับบาตรจีวรของพระผู้มีพระภาค รูปหนึ่งปูอาสนะ รูปหนึ่งจัดหาน้ำล้างพระบาท รูปหนึ่งจัดตั้งตั่งรองพระบาท รูปหนึ่งนำกระเบื้องเช็ดพระบาท เข้าไปถวาย พระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะ ที่พระปัญจวัคคีย์จัดถวาย

พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า"ตถาคตเป็นอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ พวกเธอจงเงี่ยโสตสดับ เราได้บรรลุอมตธรรมแล้ว เราจะสั่งสอน จะแสดงธรรม พวกเธอปฏิบัติอยู่ตามที่เราสั่งสอนแล้ว ไม่ช้าสักเท่าไร จักทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยม อันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่กุลบุตรทั้งหลาย ออกจากเรือน บวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ ต้องการนั้น ด้วยปัญญาอันยิ่ง ด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่"

แรกทีเดียวพระปัญจวัคคีย์ยังไม่เชื่อว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ จึงค้านถึงสามครั้งว่า "แม้ด้วยจริยานั้น แม้ด้วยปฏิปทานั้น แม้ด้วยทุกกรกิริยานั้น พระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุอุตตริมนุสสธรรม อันเป็นความรู้ความเห็นพิเศษ อย่างประเสริฐ อย่างสามารถ ก็บัดนี้พระองค์เป็นผู้มักมาก คลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมาก ไฉนจักบรรลุอุตตริมนุสสธรรม อันเป็นความรู้ ความเห็นพิเศษอย่างประเสริฐ อย่างสามารถได้เล่า"

พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า"พวกเธอยังจำได้หรือว่า ถ้อยคำเช่นนี้ เราได้เคยพูดแล้วในปางก่อน แต่กาลนี้"

พระปัญจวัคคีย์ จึงได้ยอมเชื่อฟังพระผู้มีพระภาค เงี่ยโสตสดับ ตั้งจิตเพื่อรู้ยิ่ง

พระพุทธองค์ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเรียกว่าปฐมเทศนา

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู่ ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลีปราศจากมลทิน ได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น เป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวล มีความดับเป็นธรรมดา

พระผู้มีพระภาคทรงเปล่งพระอุทานว่า "ท่านผู้เจริญ โกณฑัญญะ ได้รู้แล้วหนอท่านผู้เจริญ โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ" เพราะเหตุนั้น คำว่า อัญญาโกณฑัญญะนี้ จึงได้เป็นชื่อ ของท่านพระโกณฑัญญะ

ท่านพระโกณฑัญญะได้บรรลุโสดาบัน กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบท พระพุทธองค์จึงทรงประทาน เอหิภิกขุอุปสัมปทา ว่า "เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด"

นับเป็นพระสงฆ์ สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา วันนั้นเป็นวันเพ็ญกลาง เดือนอาสาฬหะหรือเดือน ๘ เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ บังเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก คือมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ครบบริบูรณ์

ครั้นต่อมา พระผู้มีพระภาคได้ทรงประทานโอวาท สั่งสอนภิกษุทั้งหลายที่เหลือจากนั้น ด้วยธรรมีกถา เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประทานโอวาท สั่งสอนด้วยธรรมีกถาอยู่ ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระวัปปะ และท่านพระภัททิยะ และได้อุปสมบท

วันต่อมา ท่านพระมหานามะและท่านพระอัสสชิ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม และ ได้อุปสมบท

ต่อมา พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร พระปัญจวัคคีย์มีใจยินดี เพลิดเพลินภาษิตของผู้มีพระภาค เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู่ จิตของพระปัญจวัคคีย์ พ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ถือมั่น ครั้งนั้น มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก ๖ องค์

*************************************

วันอาสาฬหบูชา
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม 
          ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน นั่นคือ "วันอาสาฬหบูชา" ทั้งนี้ คำว่า "อาสาฬหบูชา" สามารถอ่านได้ 2 แบบ คือ อา-สาน-หะ-บู-ชา หรือ อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา ซึ่งจะประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ อาสาฬห ที่แปลว่า เดือน 8 ทางจันทรคติ กับคำว่า บูชา ที่แปลว่า การบูชา เมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่า การบูชาในเดือน 8 หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน 8

          วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน   โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานาม และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จน พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี

          ทั้งนี้ พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัจจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า  "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม ซึ่งหลังจากปฐมเทศนา หรือเทศนากัณฑ์แรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลง พระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบัน จึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" พระโกณฑัญญะจึงได้เป็น พระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา ต่อมา พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม และได้อุปสมบทตามลำดับ

          สำหรับใจความสำคัญของการปฐมเทศนา มีหลักธรรมสำคัญ 2 ประการ คือ

    1. มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆ ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด 2 อย่าง หรืออย่างหนึ่งอย่างใด คือ

           การหมกมุ่นในความสุขทางกาย มัวเมาในรูป รส กลิ่น เสียง รวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุข หรือกามสุขัลลิกานุโยค

           การสร้างความลำบากแก่ตน ดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอย เช่น บำเพ็ญตบะการทรมานตน คอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกาย แรงสมอง แรงความคิด รวมเรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค

          ดังนั้น เพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ ต้องใช้ทางสายกลาง ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญา โดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ 8 ประการ เรียกว่า อริยอัฏฐังคิกมัคค์ หรือ มรรคมีองค์ 8 ได้แก่
     
           1. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามที่เป็นจริง

           2. สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ คิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม

           3. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กล่าวคำสุจริต

           4. สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ คือ ทำการที่สุจริต

           5. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต

           6. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่วบำเพ็ญดี

           7. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทำการด้วยจิตสำนึกเสมอ ไม่เผลอพลาด

           8. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน

    2. อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ ซึ่งคือ บุคคลที่ห่างไกลจากกิเลส ได้แก่ 
   
           1. ทุกข์ ได้แก่ ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไร ต้องยอมรับรู้ กล้าสู้หน้าปัญหา กล้าเผชิญความจริง ต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ไม่ยึดติด 
   
           2. สมุทัย ได้แก่ เหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหา ตัวการสำคัญของทุกข์ คือ ตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ 
   
           3. นิโรธ ได้แก่ ความดับทุกข์ เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระ อยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา 

           4. มรรค ได้แก่ กระบวนวิธีแห้งการแก้ปัญหา อันได้แก่ มรรคมีองค์ 8 ประการดังกล่าวข้างต้น

          ส่วนพิธีกรรมโดยทั่วไปที่นิยมกระทำในวันนี้ คือ การทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเรา ดังนั้น พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรเข้าวัด เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อีกทั้งยังเป็นการช่วยชะล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใส จะได้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในยุคที่ค่าครองชีพถีบตัวสูงขึ้นอย่างนี้...

***********************************

 ประวัติความเป็นมา              

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ก่อนวันเข้าพรรษา1 วัน เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ อาสาฬหเป็นชื่อเดือน ๘ อาสาฬหบูชาย่อมาจากคำว่าอาสาฬหบูรณ มีบูชา แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน ๘ ถ้าปีใดมีเดือน ๘ สองครั้ง ก็จะ เลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ หลังจาก สมเด็จพระพุทธองค์ ได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญ เดือน 6 แล้ว ได้ทรงใช้เวลาทบทวนสัจธรรมและทรงคำนึงว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นี้ลึกซึ้งมาก ยากที่ผู้อื่นจะรู้ตาม แต่อาศัยพระกรุณานี้เป็นที่ตั้ง จึงทรงพิจารณาแบ่งบุคคลออกเป็น ๔ ประเภท(บัว ๔ เหล่า) คือ

                    

๑. อุคฆฏิตัญญู ดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ                     

๒. วิปัจจิตัญญู ดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำ                     

๓. เนยยะ ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ      

               

๔. ปทปรมะ ดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม

               จึงทรงมีพระกรุณาธิคุณ ระลึกอาฬารดาบสและอุททกดาบสว่า มีกิเลสเบาบางสามารถตรัสรู้ได้ทันที แต่ท่านทั้ง 2 ได้ตายแล้ว จึงทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสชิ ซึ่งล้วนแล้วแต่ เป็นผู้อุปฐากพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังทรงบำเพ็ญทุกข์กิริยาอยู่ พระธรรมที่ พระพุทธองค์ทรงเทศนาในครั้งนี้มี ชื่อ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งมี อริยสัจ ๔ หรือความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการได้แก่                     

๑. ทุกข์ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ                     

๒. สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์  

                   

๓. นิโรธ ความดับทุกข์    

                 

๔. มรรค ข้อปฎิบัติให้ถึงความดับทุกข์

                หลังจากแสดงพระธรรมเทศนาแล้ว ท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นคนแรก ได้กราบทูลขอบวชและพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาต โดยทรงทำการอุปสมบทให้แบบ เอหิภิกขุอุปสัมปทา นับเป็น"ปฐมสาวก" ของพระพุทธเจ้า

                ดังนั้นในวันนี้จึงเป็นวันแรกที่มี พระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงเทศนาเป็นกัณฑ์แรก จึงเรียกเทศฯกัณฑ์นี้ว่า "ปฐมเทศนา" หรืออีกนัยหนึ่งอาจจะกล่าวได้ว่านับเป็นวันแรก ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาจะเห็นได้ว่า ปรากฏการณ์สำคัญ ๆ ในวันนี้มีถึง ๔ ประการ ด้วยกันคือ                     

๑. เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา   

                  

๒. เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงได้ปฐมสาวก                     

๓. เป็นวันแรกที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลก                     

๔. เป็นวันแรกที่บังเกิดรัตนะครบสาม เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ 

ที่มา

http://www.dra.go.th/main.php?filename=c1_4 

http://th.wikipedia.org

http://hilight.kapook.com/view/26024

 

Tags : วันอาสาฬหบูชา

 Poll
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร..?
วันพระเข้าวัดฟังธรรม
เข้าวัดทำบุญวันเกิด ทำบุญตามกาล
เข้าวัดเพื่อเวียนเทียน
เข้าวัดถวายสังฆทาน
เข้าวัดเพื่อความสบายใจ
เข้าวัดเพื่อดูดวง
เพื่อท่องเที่ยว ถ่ายรูป
เพื่อหาวัตถุมงคล
เพื่อสะเดาะเคราะห์ แก้กรรม
เพื่อต้องการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน
By
รหัสยืนยัน :

Result
สมเด็จพระสังฆราช
กรมการศาสนา
สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง
กระทรวงวัฒนธรรม
พลังจิต.com
พุทธศาสดา
84000 พระธรรมขันธ์
ธรรมดา.เนท
พระไตรปิฏก
ธรรมจักร
ฟังธรรม.com
ธรรมะใกล้ตัว
ธรรมะทูเดย์
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ธรรมะใกล้มือ
หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาส
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ศ.ต.ภ
dhammaOD
ชุมชนคนรักปราจีน
คลังหนังสืออิเลคทรอนิคส์
มูลนิธิพุทธโฆษณ์
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
มูลนิธิมหามงกุฎฯ
บริการกายภาพบำบัด
สำนักเรียนธรรมศึกษาวัดหลวงปรีชากูล
วัดปัญญานันทาราม
พุทธทาส.คอม
วัดญาณเวศกวัน
สนามหลวงแผนกบาลี
มหามงกุฏราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตรวจผลสอบ น.ธ,ธ.ศ
มหาเถรสมาคม
หอสมุดพระพุทธศาสนานานาชาติมหาสิรินาถ
โพธิยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาปราจีนบุรี
สนง.ประชาสัมพันธ์ จว.ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต๑
ลานธรรมเสวนา
ชีวิตสิกขา
พุทธชยันตี
วัดเกาะเค็ดนอก
ธรรมะไทย
อบต.โคกไม้ลาย
ธนาคารจิตอาสา
ไทยแวร์ธรรมะ
โอวาทธรรมพระอริยะเจ้า
วัดอัมพวัน (หลวงพ่อจรัล)
โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ
วัดมเหยงคณ์
วัดนาป่าพง
ธรรมดา.เนท
วัดหนองป่าพง
โรงเรียนวิถีพุทธ
โอวาทธรรม พระอริยเจ้า
Facebook คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี
วัดป่าสุคะโต
มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษาสมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์
พระประวัติสมเด็จพระสังฆราช ๑๙ พระองค์
มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชวัดบวร
สถาบันพระสังฆาธิการ
เพื่อนบ้านทั้งหมด
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี ๒๕๕๒

QR Code - Watpamafai

Bangkok
โครงการหมู่บ้านศีลห้า

ติดต่อวัด ติดต่อผู้ดูแล สมุดเยี่ยม เว็บบอร์ด ห้องภาพถ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร แผนที่
By www.watpamafai.org .  
Copyright 2005-2017 All rights reserved.
view